- Vi har som mål å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig ønsker å betale ut utbytte to ganger i året

Styret i Selvaag Bolig ASA går nå inn for å betale ut utbytte to ganger i året.

- Vi har som mål å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. Selskapets solide finansielle posisjon og gode framtidsutsikter gjør at styret nå ønsker å innføre en mer aktiv utbyttepolitikk og foreslår derfor å betale ut utbytte to ganger i året istedenfor én, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Boligs mål er å dele ut et utbytte på inntil 50 prosent av selskapets resultat etter skatt. For 2014 har styret i Selvaag Bolig ASA innstilt på et utbytte på  1,20 kroner per aksje, tilsvarende 44 prosent av selskapets resultat etter skatt.