Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen.

Selvaag Bolig har inngått transaksjonsavtaler for gjennomføring av salg av tomtebank til Urban Property

Selvaag Boligs generalforsamling godkjente 9. desember 2019 inngåelse av avtalen om salg av store deler av selskapets tomtebank til Urban Property. Selskapene har nå inngått avtaler om gjennomføring av transaksjonen.

- Transaksjonsavtalene er inngått i tråd med informasjon offentliggjort i Selvaag Boligs børsmelding 18. november 2019 og på vilkår som godkjent av generalforsamlingen. Gjennomføring av transaksjonen er planlagt rundt 21. januar 2020, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Generalforsamlingen har tildelt styret i Selvaag Bolig fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte i tilknytning til transaksjonen.

- Utbyttet skal utbetales etter gjennomføring. Styret forventer å treffe endelig beslutning om utbytte og datoer for betaling rundt 21. januar 2020, med etterfølgende utbetaling til aksjeeierne rundt 30. januar 2020, skriver selskapet.