Karen Anne Rekkedal og Fredrik Høyang Røsholdt. Foto: Selmer

Selmer styrker entrepriseteamet

Karen Anne Rekkedal har rykket opp som partner og Fredrik Høyang Røsholdt har blitt senioradvokat på entrepriseteamet til Selmer.

– Både Karen Anne og Fredrik er meget dyktige advokater med et sterkt fokus på å finne kommersielle løsninger som møter klientenes behov. Samtidig er de kulturbærere og bidrar sterkt til vårt gode arbeidsmiljø og avdelingens utvikling. De er begge viktige for Selmers videre satsing på entrepriseområdet og vi er stolte av å ha dem med på laget, sier Mads Fuglesang, leder av entrepriseteamet i Selmer.

Rekkedal har siden 2007 arbeidet med offentlige anskaffelser, og har i dag blitt Selmers fremste fagperson på området.

Røsholdt har siden 2013 vært et sentralt medlem i Selmers eiendoms- og entrepriseteam.

Begge tiltrådte sine nye stillinger 1. januar.