Selje helsesenter

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Riksbygg

Riksbygg

FørdeSementvare

FørdeSementvare

LåsserviceÅlesund

LåsserviceÅlesund

Midthauglogo

Midthauglogo

Veidekke Bygg er totalentreprenør for nytt helsesenter til Stad kommune i Selje. Bygget med en prosjektkostnad på 45 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift, samlokaliserer helsetjenestene på stedet.

Fakta

Sted: Selje i Stad kommune

Prosjekttype: Helsehus

Byggherre: Stad kommune

Arkitekt: Husevåg Arkitektur

Totalentreprenør: Veidekke Bygg Sogn og Fjordane

Areal: 700 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 45 millioner kroner eks. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB betong l RIBr: Sivilingeniør Holmefjord l RIB tre: Are Treindustrier Kaupanger l SØK, RIA, RIBfy: Husevåg Arkitektur l RIG: Norconsult l RIV: Riksheim Consulting l RIE: Hallstein Nortun

Underentreprenører og leverandører: Prefabrikkert betong: Førde Sementvare l VVS: Husevåg Rør l Ventilasjon, blikkenslager: Isovent l Elektro, automasjon: Myrvåg Elektro l Prekutt og takstoler: Are Treindustrier Kaupanger l Innvendig tømrer-arbeid, betongarbeid såle og ringmur: Veidekke Bygg l Tømrer: Riks-bygg l Grunnarbeid, utomhus: Stadt Maskin l Ferdigbetong: Stad Betong l Ringmurselementer: Sundolitt l Taktekker: Skårhaug Taktekk l Lås og beslag: Låsservice Ålesund l Ytterdører, ekspedisjonsluke: Holvik Glas l Systemhimling: Innomhus l Fast inventar kjøkken og lab: Bjarne Espe Trevarefabrikk l Ståltrapp: Hornnes Agenturer l Garderobeskap, lagerhyller: Kontorpunkt l Gulv, maling: Lenco Gulv & Maling l Vinduer: NorDan l Dører: Daloc l Boring: Brustugun Brønnboring l Møbler: Vestnes Ocean l Automasjon, toppsystemer: Normatic l Skilt og taktil merking: Nordvest Profil l Asfalt: Veidekke Asfalt l Utendørs rekkverk: Midthaug l Kraning: Vågsøy Kran & Transport

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektleder Torfinn Myklebust hos byggherre Stad kommune sier utbyggingen kom i stand for å frigjøre areal på Seljesanden der det nå jobbes med et nytt hotell etter den mye omtalte hotellbrannen i november 2016. Helsetjenestene som skal inn i det nye bygget har holdt til i et næringsbygg ved siden av hotelltomten. Det gamle bygget med tomt er solgt til det nye hotellselskapet. Det er gammelt og skal rives for å gi mer plass for reiselivssatsingen ved en av landets vakreste sandstrender.

– Vi ville legge til rette for bedre plass til utviklingen av hotellet. Det var behov for oppgradering av det gamle bygget. Nå får vi et nytt moderne bygg på samme sted som sykehjem, eldretun og base for hjemmetjenesten. Med bedre arbeidsforhold tror vi det kan bli lettere å rekruttere til stillingene, sier Myklebust.

Høy lånegjeld og trang økonomi i kommunen som ble slått sammen av tidligere Selje og Eid, samt Bryggja fra Vågsøy, gjør helsesenteret til et relativt stort prosjekt for den nye kommunen for tiden.

– Økonomien ser ut til å sette avgrensninger for nye prosjekter en tid fremover. Den nærmeste tiden etter at vi er ferdig med helsesenteret, konsentrerer vi oss om å oppgradere systemer for vann, avløp og overvann, sier Myklebust.

Leger, helsesykepleiere og jordmor

Bygget inneholder fire legekontor, to undersøkelsesrom, gynekolog-rom, blodprøverom, urinprøverom, laboratorium, resepsjon og venterom for legekontor, venterom for helsestasjon, stellerom, to kontor til helsesykepleiere og et kontor til jordmor. Legedelen av bygget har også akuttrom med tilkomst for ambulanse. Det blir legevakt på dagtid i bygget. Her er garderober for kvinner og menn, pasientrom, møterom, tekniske rom, vaskerom, fellesrom og gangareal. Til sammen er det bygget cirka 700 kvadratmeter. Om lag ti personer får arbeidsplassen sin i bygget som åpnet onsdag 21. juni.

Det er Veidekke Bygg Sogn og Fjordane avdeling Sandane som har ansvaret for totalentreprisen. Simon Garshol er prosjektingeniør og anleggsleder for Veidekke.

– Vi satte spaden i jorda i august 2022, og overleverte 12. juni. Så det har vært en komprimert anleggsperiode. Det har løst seg godt gjennom god dialog med en profesjonell byggherre. Vi har opplevd godt samspill. Det er inntrykket Veidekke sitter igjen med, sier Garshol.

Myklebust sier inntrykket er gjensidig:

– Vi er godt fornøyd med Veidekke og den jobben som er gjort.

Prekuttet

Selve bygget er et tradisjonelt reisverksbygg levert som prekutt av ARE Treindustrier Kaupanger.

– Det er et standard trebygg med reisverk og takstolkonstruksjoner. Det ble levert som komplett byggesett, og ting har truffet godt sammen. Det har vært litt utfordrende å finne ut hva som skulle være hvor, men vi har hatt god hjelp av en medfølgende 3D-modell, sier Garshol.

Et særpreg ved bygget er at det er valgt båndtekk-system både på fasade og tak.

– Dette er metallkledning med falsede skøyter, produsert av blikkenslager. Isovent fra Måløy har produsert tak og fasade på stedet. De har hatt rull på bilen, dratt ut og brettet til i en produksjonskonteiner, forteller Garshol. Systemet blir omtalt som vedlikeholdsvennlig. Fasade og tak er stort sett i hvit farge. Men midt på fasaden på fremsiden mot fylkesveien inn til sentrum er det et område med gul fasade. Denne er spesiallakkert i ambulansefargen.

– Gulfargen er valgt både for å bryte opp i det hvite, men også fordi det er her ambulansen har tilgang til bygget med egen inngang, forklarer Myklebust.

Tomten var ubebygget plenområde, en kombinasjon av kommunalt areal og tilleggsareal kjøpt av grunneieren ved siden av.

– Det var stabil leire i grunnen med et dypt jordlag på toppen. Så vi måtte skifte ut en del masse. Jobben med masseutskiftning ble utført av grunnentreprenør Stadt Maskin. Mye av massen ble fraktet hit med båt, forteller Garshol.

Prefabrikkert brannvegg

Bygget står på støpt plate med ringmurselementer fra Sundolitt. Det er i én etasje om man ser bort fra teknisk rom for ventilasjon som ligger på taket. Dit kommer man via en vindeltrapp i stål på utsiden. Det er satt opp etter Tek17-standard, med 25 centimeter isolasjon i vegger. Fra utsiden kan det se ut som det nye Selje Helsetun henger sammen med Selje Eldretun på nabotomten. Men byggene er fysisk adskilt med en prefabrikkert brannvegg i betong, det er ingen gjennomgang.

– Det er en seksjonsvegg fra Førde Sementvare som fungerer som brannskille mot eldretunet. Det er en klaring på 10-15 centimeter på takutstikket mellom byggene, men taket er ført bort til veggen for enklere vedlikehold, forklarer Myklebust.

Innvendige overflater på vegger er stort sett sparklet og malt hardgips, påført finstrukturstrie før maling. På bad og våtrom er flismønstrede baderomsplater. På gulvene er det vinylbelegg. De fleste rom har lyddempende korkunderlag i gulv. Dette gjør også gulvene mykere å gå på.

Fargene inne i bygget er hvit, teblad grønn og lys brun. Det er systemhimling i tak.

– Fargevalgene er gjort i samråd med de som skal jobbe her, opplyser Myklebust.

Energi fra jordbrønner

Energien kommer fra jordvarme, gjennom varmepumper og vannbåren varme i gulv. Rørene er støpt ned i platen.

– Det er boret to brønner, hver på 200 meter. Vi bruker varmepumpe, og har elkjele som reserve og til topping av energibehov. Kjøling blir gjort med temperaturen i grunnen, gjennom det samme systemet, forklarer Myklebust.

Brustugun Brønnboring har boret jordbrønnene. Skjåk-selskapet som også har kontoradresse i Stryn har i tillegg boret for legging av ny infrastruktur under fv 618 som går rett forbi.

– Det lå et stort avløpsrør fra Djupedalen som vi har lagt om. For å få skikkelig fall har vi lagt det bort til kloakkpumpesystemet på andre siden av fylkesveien. Brustugun har også gjort jobben med å bore under fylkesvegen, på oppdrag for kommunen, sier Myklebust.


Flere prosjekter