Direktør Tone Lindberg Grøstad i MGF kan fortelle at medlemme stadig selger flere anleggsmaskiner.

Selger stadig flere anleggsmaskiner

Maskingrossisternes Forenings (MGF) medlemmer fortsetter å øke salgstallene i tredje kvartal. Innen anleggsmaskiner totalt er det nå en akkumulert vekst på 5,7 prosent fra 2018 som er en ytterligere forbedring fra andre kvartal hvor veksten akkumulert var på 4,8 prosent.

– Totalt er det så langt i 2019 solgt 3.849 anleggsmaskiner blant våre medlemmer. Det er helt klart gravemaskiner og hjullastere som øker mest, mens vi ser at minidumpere, rammestyrte dumpere og asfaltmaskiner har en tilbakegang, sier MGF-direktør, Tone Lindberg Grøstad.

Innenfor gravemaskiner på belter som er det største segmentet, ser man en svak tilbakegang på de minste maskinene, mens det er en jevn vekst i alle kategoriene over 14,1 tonn.

– Den største økningen kommer likevel i kategorien 8,1 – 11 tonn hvor vi akkumulert per tredje kvartal har en økning på 47,2 prosent. Det er stort sett vekst i alle fylker med sterkest vekst i Akershus, mens vi ser noe tilbakegang i maskiner registrert solgt til Østfold, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland, sier Grøstad.

Statistikken for kompressorer viser at det er et normalt 3. kvartal og totalt er det solgt 1.515 kompressorer mot 1.385 i samme periode i fjor. Økningen er på 9,4 prosent som er tilsvarende som på andre kvartal. Den største økningen ser de blant oljesmurte luftkompressor hvor veksten er på hele 14 prosent og hvor alle kategorier øker med unntak av 11 – 20kw hvor det er en tilbakegang.

Også i tredje kvartal ser man en nedgang i antall solgte gaffeltrucker hvor totalen endte på 3.506, dette er en nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor.