Ill. AT Arkitektur
Ill. AT Arkitektur

Seler får mer plass ved Polaria i Tromsø

Selene ved det arktiske opplevelsessenteret Polaria i Tromsø skal få mer plass, både innendørs og utendørs.

– Hovedformålet med utvidelsen er å etablere nytt selbasseng på over 1.000 kubikkmeter med tilhørende tribune og øvrige publikums- og personalfasiliteter, samt moderne arealer for dyrevelferd. Det skal også blant annet bygges nye rom hvor forskerne kan møte publikum. Utbyggingen skal koste omkring 130 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra rådgiverfirmaet WSP som bistår Eiendomsspar med prosjektledelse under utbyggingen.

Utvidelsen har vært planlagt i flere år.

– Prosjektet er flerfaglig interessant, og ikke akkurat «hyllevare». Det er mange hensyn som må adresseres og planlegges nøye. Med stort fokus på dyrevelferd skal det etableres massive basseng med naturlig lys, utebasseng, samt et eget karantenebasseng, sier Knut Christian Michelsen, prosjektleder i WSP, i meldingen.

Opplevelsessenteret skal utvides ut mot sjøen, og utførelsen må tilpasses tidevannet. I tillegg skjer utvidelsen og dels rivingen av eksisterende bygg samtidig som Polaria fremdeles holder åpent for publikum.

Ill. AT Arkitektur
Ill. AT Arkitektur

– Vi skal gjennomføre mange tilpasninger for driften av anlegget, samtidig som de besøkende ivaretas. De tekniske systemene bygges også om, og vi skal gjennomføre en sømløs overgang til nytt system. Sist, men også viktigst, så må utførelsen skje på en skånsom måte med hensyn til dyrevelferd, og særlig selene, med tanke på lyd og vibrasjoner, sier Michelsen.

Da Polaria ble bygget for 25 år siden var det dimensjonert for 40.000 besøkende i året, mens de i 2019 hadde hele 140.000 besøkende. 25 år etter etableringen ser ledelsen av senteret frem mot utvidelse og fornyelse av attraksjonen.

– Utvidelsen gir bedre dyrevelferd og langt bedre fasiliteter for de flotte selene våre, i tillegg til at vi kan tilby fremtidsrettede opplevelser med høy kvalitet til et større og mer bevisst publikum fra inn- og utland. Med flotte fasiliteter og nye forskningsbaserte utstillinger, vil vi bidra til å formidle spennende og viktig kunnskap om klima og miljø i Arktis, sier Anne Grethe Johansen, direktør på Polaria, i meldingen.

Prosjektet er i gang og hvis alt går som planlagt så vil hele bygget åpne for publikum før jul 2024.