Seksjonsleder Prosjektstøtte

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Firma Rambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist29.01.2020

Vi inviterer deg til å ta i bruk din teknologiske interesse og dine gode samarbeidsevner i en stilling hvor du hjelper prosjekter til å utnytte potensialet innen god ledelse, for å realisere enda mer verdi og bærekraft for våre kunder.

Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en viktig del av avdeling for Prosjektledelse Østlandet!

Rambølls eksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige bærekraftige løsninger - fra flyplasser, broer tunneler og jernbane til parker, bygg og vannbehandlingsanlegg. I avdeling for Prosjektledelse på Østlandet blir du en del at et tverrfaglig miljø med ekspertise innen flere av prosjektledelsesfagene. Sammen jobber vi for å sikre at prosjektene våre leverer optimalt iht. kundens ønsker og mål, samt iht. Rambølls standarder.

Som seksjonsleder for prosjektstøtte har du ansvar for driften av seksjonen, strategiutvikling og forretningsutvikling for faggruppene, samt personalansvar. I tillegg vil det være muligheter for utvikling av nye fagfelt og satsningsområder. Du vil også bli en del av en aktiv ledergruppe, som sammen leder avdelingens fire andre seksjoner innen prosjekt, prosjekterings- og byggeledelse.

Du er ansvarlig for faggrupper innen fremdriftsstyring, risk management, BIM, Kvalitetsledelse og Prosessledelse. Faggruppene har alle egne faggruppeledere, som vil bistå deg i ditt arbeid. Du blir med det en del av et ekspanderende miljø i Rambøll, med eksperter innen spesial-ledelsesfagene, prosjektteknologi og modellbasert prosjektering.

Seksjonen tjener hele Rambøll og hjelper flere av de største byggeprosjekter i Norge med å utnytte potensialet i nyeste teknologi og god ledelse for å nå både sine og kundenes mål. Seksjonen er i dag i vekst og har en sentral rolle i digitaliseringsarbeidet i Rambøll, både gjennom sitt bidrag i kundeoppdrag og i Rambølls interne arbeid med kontinuerlig utvikling og innovasjon.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Personalansvar for 17 medarbeidere
 • Være aktiv i forretningsutvikling, markedsarbeid og tilbudsprosesser, slik at Rambøll vinner oppdrag
 • Følge opp gjennomføring av ulike prosjekter og selv jobbe i prosjekt
 • Delta i avdelingens ledergruppe og være en sentral bidragsyter til avdelingens vekst
 • Forankre Rambølls verdier og strategier hos medarbeiderne
 • Delta i forbedringsprosesser og felles faglige nettverk med andre Rambøll-kontorer nasjonalt og internasjonalt

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige og erfaringsmessige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Utdanning: Ingeniør, bachelor el. tilsvarende. Siv. Ingeniør, master, el. tilsvarende
 • Kunnskap om og interesse for mennesker, ledelse, forretningsutvikling, automatisering, standardisering og kvalitet.
 • Over 5 års erfaring med tverrfaglig komplekse prosjekter
 • God kjennskap til normale kontraktstyper innen feltet og utarbeidelse av tilbud
 • Erfaring med en ledende rolle for en gruppe eller prosjekt er fordelaktig

I denne rollen vil det være en fordel om du også blir sett på av kollegaer som en person med svært gode samarbeidsevner, som er faglig sterk og liker et godt kollegialt samspill. Du trives i et hektisk miljø med stor variasjon i arbeidsoppgaver og ansvar i flere parallelle prosjekter og fagmiljøer, hvor du fortløpende evner å prioritere din egen og andres tid.

Dette får du i Rambøll:

 • Godt arbeidsmiljø med mange interne sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et solid firma i vekst og utvikling
 • Svært gode ferie og fri-ordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 29.01.2019.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne Jonas Bjerga, Avdelingsleder Prosjektledelse Østlandet, +47 93 81 90 14.

Søk stilling

Vis flere stillinger: