Seksjonsleder Landskapsarkitektur

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare – hver dag!

Firma Rambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist14.06.2019

Vi inviterer deg til å ta i bruk ditt faglige engasjement og gode samarbeidsevner i en stilling hvor du bidrar til å skape bærekraftige løsninger for våre felles omgivelser. For denne rollen trenger du Master i landskapsarkitektur eller tilsvarende, og bred erfaring med prosjekter der du har hatt en ledende rolle. Er du vår nye Seksjonsleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av Landskapsseksjonen i Oslo

Den seksjonen du skal lede, har i dag 10 flotte kompetente medarbeidere som arbeider med alle planfaser fra tidligfaseprosjekter, analyser og utredninger til byggeplaner. Vi er med på store infrastrukturprosjekter og planoppgaver sammen med andre fag i Rambøll. Vi arbeider med by- og stedsutvikling med overordnede analyser som gir premisser for en bærekraftig byutvikling. Vi utformer hverdagslandskapet med byrom, skolegårder og gode rekreasjonsområder. På den måten har vi mulighet for stadig å lære av ulike typer prosjekter og utvikle oss i faglig samspill. Sammen med kompetente medarbeidere, kan vi hente ut det beste fra hver enkelt sine ressurser.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Ansvar for salg og markedsarbeid for seksjonen
  • Bemanning av oppdrag og ressursplanlegging
  • Faglig utvikling på seksjonen
  • Inspirere og følge opp medarbeidere i det daglige
  • Samarbeide med de andre seksjonslederne på avdelingen om fordeling av oppgaver
  • Delta i ledernes arbeid med forbedring, innovasjon og markedsstrategi

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Master i landskapsarkitektur
  • Noe erfaring som leder, evt. leder for store flerfaglige prosjekter
  • Kjennskap til flerfaglige byutviklingsprosjekter
  • Interesse for å utvikle deg som leder

I denne rollen vil det være en fordel om du også er trygg på eget fag og har god forretningsforståelse. Vi ønsker at du er interessert i flerfaglig konseptutvikling i samspill med ulike fag, og at du har gode samarbeidsevner.

Velkommen til byutviklingsdivisjonen

Rambølls Byutviklingsdivisjon har ansvar for en flerfaglig og bærekraftig byutvikling innenfor hele Rambøll Norge. Vi samarbeider med hele plan, landskaps og arkitektmiljøet i Norge, som teller ca 200 engasjerte, dyktige og innovative medarbeidere. Vi har fokus på en helhetlig arbeidsmetodikk i byutviklingsoppgaver, med grunnlag i FNs bærekraftmål. Vi samarbeider også med Rambølls fagmiljøer i andre nordiske land om en felles tilnærming til slike oppgaver. Landskapsarkitekter og andre fag i byutviklingsdivisjonen er viktige premissgivere for samfunnsrådgivning i prosjekter generelt.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 14.6.19. Søknadene vil bli fortløpende behandlet.

Har du spørsmål?

Kontakt Ingfrid Lyngstad, fungerende avdelingsleder for Landskap og Urbanisme, Byutviklingsdivisjonen. Mobil 95282264

Søk stilling

Vis flere stillinger: