Seksjonsleder bergteknikk

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

FirmaMulticonsult
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist16.01.2019

Multiconsult region Midt har i dag ca. 230 ansatte. Region Midt har hovedkontor i Trondheim med avdelingskontorer i Steinkjer, Ålesund og Mo i Rana. Vi er organisert i 5 avdelinger; Geofag, Samferdsel & Infrastruktur, Bygg & Industri, Energi og Gjennomføring.
Avdeling Geo har pr. i dag 69 ansatte, og har fagseksjoner for Geoteknikk, Grunnundersøkelser, Miljøgeologi og Bergteknikk.

Som frittstående avdeling sikres et stort fagmiljø innenfor geofagene, med gode forutsetninger for faglig utvikling av medarbeidere og av metodikk. Multiconsult har en ambisiøs strategi, og vi er inne i en spennende periode med store forventninger til våre fagmiljøer både med hensyn på kapasitet, kompetanse og samarbeid på tvers i selskapet. Vi har frihet i forhold til å gjøre egne prioriteringer og satsninger, både lokalt i avdeling/seksjon og sammen med resten av geo-miljøet i hele Multiconsult.

Geo, Vann & Miljø er en grunnpilar i Multiconsult og vi skal ytterligere styrke vår kapasitet og kompetanse til disse tjenesteområdene. Til vår seksjon Bergteknikk avdeling Geo i Region midt ser vi etter en ingeniørgeolog/seksjonsleder med 5 års erfaring. Multiconsult har for tiden en stor og økende oppdragsmengde med mange spennende samferdselsoppdrag der først og fremst utbyggingen E6 Ranheim – Værnes vil kreve store ressurser i tiden som kommer. Vi har dessuten en rekke andre spennende oppdrag innen bygg og eiendom og vannkraft.

Ønsker du å bli med i et sterkt fagmiljø og jobbe i store tverrfaglige prosjekter? Som ingeniørgeolog i Multiconsult vil du få et svært bredt spekter av muligheter, fra små boligprosjekter til store samferdsels- og vannkraftprosjekter. For deg som er interessert i utenlandsoppdrag har vi vannkraftprosjekter både i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Seksjon Bergteknikk er en del av avdeling Geo i Region midt som teller ca. 70 engasjerte personer fordelt på seksjonene Geoteknikk, Bergteknikk, Miljøgeologi og Grunnundersøkelser. Seksjon Bergteknikk har i dag 8 ansatte i region Midt, hvorav 6 er ingeniørgeologer.

Geo i Multiconsult er en merkevare og vi er stolte av vår posisjon som landets største totalleverandør innen geofag. Hos oss er geofagene samlet i egen avdeling og jobber på tvers av de ulike forretningsområdene. Dette gir våre fagfolk unike muligheter til varierte og spennende oppgaver slik at de faglige spydspissene får vokse fram. Gjennom veldrevne kompetansenettverk sikrer vi enhetlig metodikk, samkjørte fagområder og at vi er i front på alt fra digitale arbeidsprosesser til anleggsgjennomføring.

Vårt formål er å løse de bergtekniske utfordringer som våre kunder står overfor på en effektiv og formålstjenlig måte. Vår ambisjon er å opprettholde og videreutvikle den sterke fagkompetansen slik at Multiconsults ingeniørgeologer også i framtiden vil være et førstevalg for våre kunder. I tillegg til den faglige kompetansen er vi stolte over å ha et godt og sosialt arbeidsmiljø, hvor kollegaer trives i lag.

I stillingen som seksjonsleder ønsker vi en person med interesse og evner for å lede medarbeidere i kombinasjon med et sterkt faglig engasjement og kompetanse innen ingeniørgeologi. Du vil ha personalansvar for seksjonen og være ansvarlig for at seksjonen og medarbeiderne oppnår definerte utviklingsmål, faglig kvalitet og økonomiske resultater. Du vil også ha et tilbuds- og oppdrags ansvar for seksjonen. Som seksjonsleder for bergteknikk vil du være en sentral del av vårt team og vil delta i avdelingens ledergruppe og bidra i avdelingens markedsføring og tilbudsarbeid. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder for Geofag i Midt.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Seksjonsledelse
 • Rådgivning, prosjektering, oppdragsledelse og kundeoppfølging.
 • Geologisk feltkartlegging og oppfølging av geologiske grunnundersøkelser
 • Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag
 • Prosjektering av tunneler og bergrom
 • Byggeplassoppfølging for bygg og eiendom, samferdsel, vannkraft og annen infrastruktur
 • Bergteknisk FE-modellering.
 • Prosjektering og oppfølging av injeksjonsmetodikk for tunneler og dammer
 • Prosjektering av trykksjakter for vannkraft

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør / Mastergrad i ingeniørgeologi.
 • Ønskelig med minst 5 års relevant erfaring.
 • Ønske om erfaring med 3D/BIM prosjektering.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
 • Førerkort for bil.
 • Relasjonsbygger
 • Opptatt av ny teknologi innen faget

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig miljø som gir de gode løsninger for våre kunder og for oss
 • En kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen
 • En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid
 • Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner
 • Mulighet for internasjonal prosjektdeltagelse
 • Nye moderne kontorlokaler på Sluppen
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 5 ukers ferie og fri i romjulen og påske
 • Bedriftsidrettslag med stor aktivitet
 • Firmahytter

For ytterligere informasjon ta kontakt med;

Avdelingsleder Geofag Olav Årbogen; olav.aarbogen@multiconsult.no , tlf: 73 10 62 10 / 971 971 80

Seksjonsleder Bergteknikk Sverre Hagen; sverre.hagen@multiconsult.no , tlf: 73 10 62 62 / 406 13 587

Søk stilling

Vis flere stillinger: