Illustrasjon: Oslo kommune

Seks team kniver om byutviklingskontrakter i Oslo

To tomter på Stovner og Furuset i Oslo skal utvikles gjennom en stor internasjonal konkurranse. Blant teamene er det både norske og utenlandske aktører.

15 av verdens storbyer har til sammen lagt inn 39 eiendommer i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Konkurransen inviterer private aktører til å foreslå innovative bærekraftige prosjekter. Prosjektene vurderes ut ifra kriterier knyttet til miljø og bærekraft, hvor vinnerteamene får muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med deres prosjektforslag.

– Det er veldig spennende at Oslo er med i denne konkurransen. Vi deltar med to eiendommer, en på Stovner og en på Furuset. Her inviteres private aktører til å vise vei for fremtidens bærekraftige, karbonnøytrale byutvikling. Vi gleder oss til å se innovative løsninger som kan brukes til byutvikling verden rundt, uttaler Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG) i en pressemelding fra kommunen.

Sjefingeniør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Gard Skoe Fredriksen, forteller at forslagene viser mange gode bærekraftige løsninger.

– Det handler om klimavennlig byggeri, og da trengs det gjerne nytenkning på tvers av ulike fagprofesjoner. Det er satt høye krav til deltakerteamenes faglige sammensetning, og dette gir gode muligheter for å få realisert byggeprosjekter som viser nye og kreative klimaløsninger. Vi ser for eksempel gode løsninger på mobilitet, materialbruk og smart bruk av grøntarealer, sier Fredriksen.

Dette er teamene som konkurrerer om Furuset-tomten:

  • The Urban Village Team (OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS)
  • Control Green Group (Control AS, Kaden+Lager GmbH, JOR Greentech AS)
  • Future Homes Norge (Park Eiendomsutvikling as, Hauschild + Siegel Architecture, advokat Per Foseid, Nabolagshager, Cushman & Wakefield Realkapital, Finvold Prosjekt Consult AS)

Dette er teamene som konkurrerer om Stovner-tomten:

  • Co-Life (Revive, Bogdan&VanBroeck, A-LAB, Kragh&Berglund, 3E, Bevisste,
    Hammervoll-Pind)
  • Recipe for future living (Ineo eiendom, Mad Stavanger AS, Mad Oslo AS, Landskap pluss, Asplan viak, Vill urbanisme, Léva urban design, Resirqel, Mad communication, Deichman Stovner, Alfiler Albert, Senior librarian)
  • Reinventing the Village - Generations together building the future citizen - centric & smart urban village (Norske Helsehus AS, White Arkitekter, CLA Sweden AB, COWI AS, IOTA Foundation, More Anergy AS, Worksonland Arkitektur Og Landskap AS, Oslo International HUB AS)

Miljø og nærmiljø

Blant landene som er representert gjennom de forskjellige aktørene i konkurransen er Tyskland, Sverige og Belgia.

– Det er gledelig at teamene har knyttet til seg representanter fra nasjoner som har kommet langt på klimanøytralt byggeri. Vi gleder oss til å se hvordan teamene videreutvikler sine konsepter, sier Gard Skoe Fredriksen.

I tillegg til klimaløsninger, vektlegger konkurransen også sambruk og aktiviteter som gir verdi til nærmiljøet.
Fredriksen understreker at forslagene er en del av en konkurranse, som medfører at forslagene må behandles konfidensielt på nåværende tidspunkt.

– Dette betyr at vi dessverre ikke kan gå ut med forslagene i sin helhet før konkurransen er over. Deltakerteamene har et behov for å holde kortene tett til brystet i nåværende fase, sier han.

– Spennende løsninger

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, har tro på at Oslo kan finne frem til gode byutviklingsløsninger gjennom konkurransen.

– Vi ser spennende løsninger på sambruk, urban dyrkning, avfallsreduksjon og overvannshåndtering. Jeg har stor tro på at disse prosjektene vil gi oss gode forbilder på hvordan vi skal nå Oslos ambisiøse klimamålsetninger – og redusere byens C02-utslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå, sier byråd hun.

Ved innsendelsesfristen i mai 2018 hadde Oslo, ifølge pressemeldingen, fått inn tolv forslag. De tolv forslagene har deretter blitt gjennomgått og vurdert av en utvelgelseskomité bestående av representanter fra Oslo kommune, C40 og FutureBuilt.

De seks finalistteamene som går videre, er ikke rangert, og stiller på lik linje videre inn i konkurransen, skriver Oslo kommune i pressemeldingen.

Konkurransens andre fase igangsettes i slutten av september 2018.