Seks kjemper om Trondheimsbru

I begynnelsen av juli lyste Statens vegvesen bygging av ny bru på Sluppen i Trondheim, Nydalsbrua, ut på anbud, og seks leverandører har nå sendt inn forespørsel om å delta i konkurransen.

– Vi i Statens vegvesen er godt fornøyd med antallet leverandører som har vist interesse for prosjektet. Vi vil nå bruke de to neste ukene til å plukke ut minimum tre og høyst fem av leverandørene, som alle vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlingene, sier hovedbyggeleder Martin Engum i Statens vegvesen i en pressemelding.

De seks leverandørene er:

 • AF gruppen Norge AS
 • Implenia AS
 • PNC Norge AS
 • Sichuan Road & Bridge (Group) Corporation ltd.
 • Skanska Norge AS
 • Veidekke entreprenør AS

– Utvelgelsen av leverandørene som får delta i konkurransen, skjer på bakgrunn av leverandørens erfaring, oppdragsgivers erfaring med tilbyder og leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet. Vi har som mål å signere kontrakt i løpet av første kvartal av 2020 med påfølgende anleggsstart våren 2020, sier Engum.

Dette skal bygges

Hovedelementet i prosjektet er selve Nydalsbrua, som blir 142 meter lang og skal ha fire kjørefelt.

I tillegg skal det bygges:

 • 1,2 kilometer ny rv. 706
 • 2,15 kilometer ramper
 • 570 meter sekundærveger
 • 2,3 kilometer gang- og sykkelveger (hvorav 1,1 kilometer ekspressykkelveg og 1,0 kilometer sykkelveg med fortau)
 • 14 konstruksjoner
 • 160 meter tunnel (forberedelser til Byåstunnelen: portal og to løp på 80 meter)

På vestsida av Nidelva skal Nydalsbrua kobles sammen med Oslovegen med et toplanskryss, med en oval rundkjøring tilknyttet brua i øvre plan. På østsida skal Nydalsbrua kobles sammen med det øvrige vegnettet med ei ny rundkjøring, som ligger i samme område som i dag. I sørenden av prosjektet skal Oslovegen kobles til E6 med en ny påkjøringsrampe. Dagens Sluppen bru skal erstattes av ny gang- og sykkelbru på samme sted.