Seks ganger dyrere strøm i nord enn i sør

Spotprisen på strøm er for tiden nesten seks ganger høyere i Midt- og Nord-Norge enn i Sør-Norge.

Landet er prismessig delt i to ved Dovre. Trolig ville det ha blitt enorme reaksjoner dersom andre varer, som fore eksempel bensin, skulle koste seks ganger mer i en del av landet enn en annen. Når det gjelder strøm er det taust. Kanskje er forklaringen at forbrukerne rett og slett ikke er klar over den store forskjellen?

I Midt- og Nord-Norge har den gjennomsnittlige, daglige spotprisen svingt mellom 17 og 22 øre per kilowattime (kWh) de siste åtte dagene. I Sør-Norge har den samme spotprisen variert mellom 2 og 6 øre.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var den gjennomsnittlige børsprisen i uke 33 på elektrisk kraft 3,4 øre/kWh i Sør-Norge og 19,3 øre/kWh i Midt- og Nord-Norge.

Renner over
Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung ved den nordiske kraftbørsen Nord Pool sier til NTB at forklaringen på de lave spotprisene i Sør-Norge er at produksjonskapasiteten for tiden er stor sammenholdt med markedet som kan betjenes. Magasinene er fulle, og kraftverkene har valget mellom å produsere for fullt eller la vannet renne over og gå til spille.

Det er mangel på nett og overføringskapasitet som er den begrensende faktoren. Norge kunne ha solgt mer strøm til utlandet akkurat nå, men overføringskapasiteten er sprengt. Normalt ville kraftverkene ha magasinert opp vannet og tilpasset produksjonen etter markedet, men når dette er umulig stuper prisene.

I Midt- og Nord-Norge er det noe mindre vann i magasinene, viser NVEs oversikt. Det betyr at kraftverkene i disse områdene fortsatt har mulighet til å magasinere opp vann og tilpasse produksjonen etter markedet. Dermed oppstår det prisforskjeller mellom sør og nord, forklarer Galtung.

Begrenset eksport
Ifølge informasjonssjef Irene Meldal i Statnett er det situasjonen for strømforsyningen i Midt- og Nord-Norge som er normal, mens det i Sør-Norge er nesten ekstremt unormale tilstander. Årsaken er alt vannet, en høy produksjon og begrensningene i overføringsnettet. Dette har skapt ubalanse i markedet i den sørlige delen av landet.

- For ett år siden lå spotprisen på strøm på over 60 øre per kilowattime her i landet. Derfor er forrige ukes pris på 19,3 øre i Midt- og Nord-Norge også lav, selv om den er betydelig høyere enn i Sør-Norge. Midt-Norge har normalt vært et underskuddsområde, men er nå mer i balanse.

Så langt i høst kan en si at situasjonen for Midt- og Nord-Norge når det gjelder strømforsyningen er mer normal enn i Sør-Norge. Dette kan endre seg dersom vannmagasinene begynner å renne over også der, og kraftverkene melder ønsker om å produsere mer strøm sammenholdt med forbruket, sier Meldal.
Ifølge NVEs siste oversikt er vannmagasinene i Sør- og Vest-Norge i gjennomsnitt 95 prosent fulle, mens vannmagasinene i Midt- og Nord-Norge er 90 prosent fulle.