Slik blir nybygget de seks bedriftene skal bygge sammen.

Seks byggefirmaer med ulike fagområder satser sammen på Hofstad

En boligbygger, et gravefirma, en elektrobedrift, en ventilasjonsentreprenør, en fasaderehabiliterer og en rørleggerbedrift samlokaliserer seg på Hofstad Næringspark i Trøndelag.

– Ballen har rullet, og nå står vi her – seks forskjellige byggende aktører – og satser sammen, sier Jostein Flå, daglig leder i Norgeshus Gauldal Bygg AS, i en pressemelding.

– Vi skal samarbeide der det passer – men vi pleier også kunder og andre samarbeidspartnere på hver vår kant, som før, legger han til.

Sammen med Profil-Fasade AS, som har spesialisert seg på fasaderehabilitering, gravefirmaet Gaula Graveservice, rørleggerbedriften Melhus VVS, elektrobedriften Haugen Elektro og ventilasjonsentreprenøren Økovent planlegger de å bygge et kombinert nærings- og kontorbygg.

Til sammen sysselsetter de seks aktørene cirka 75 ansatte, og omsetter for cirka 160 millioner kroner eksklusive merverdiavgift (2019 tall).

Unik sammensetning

Hofstadvegen 42 AS er eiendomsselskapet de etablerer. Her skal de foruten å dekke egne behov også tenker å leie ut ledige lokaler til andre.

– Det er en ganske unik sammensetning av ulike byggende aktører her sier Flå. Når vi er på plass her, så kan vi sammen tilby komplette løsninger for både små og store prosjekter. Vi er jo tilknyttet Norgeshuskjeden og har arkitekter og markedsapparat i ryggen fra før, sier Flå.

Samarbeidet startet for noen år siden, da Norgeshus Gauldal Bygg AS overtok 75 prosent av aksjene i Profil-Fasade AS, som er godt etablert på Rosten.

Allerede da var planen å samlokalisere de to firmaene, men det var vanskelig å finne egnede lokaler i Melhus-området. De kom derfor på tanken om å kjøpe tomt å bygge selv, og fikk etter hvert med seg de fire andre selskapene.

– Dette er aktører vi har samarbeidet med over tid, sier Flå.

30 millioner kroner

Nybygget på Hofstad er kostnadsberegnet til cirka 30 millioner kroner, og får ifølge pressmeldingen moderne og fleksible løsninger.

– Selvsagt skal vi bygge det selv. Sammen med de andre dekker vi jo de fleste fag som skal til. Dessuten drar man mye nyttig erfaring med seg i slike komplekse og store bygg. Den erfaring skal vi benytte oss av i nye kommende prosjekter, sier han.

Flå sier det nye bygget blir cirka 2.200 kvadratmeter, hvorav cirka 1.300 kvadratmeter blir lager- og produksjonslokaler og vel 800 kvadratmeter blir kontorer og fellesarealer.

– Nesten halvparten planlegges leid ut. Vi har fortløpende kontakt med flere aktuelle leietagere, men foreløpig er det ingen som har forpliktet seg. Det er litt som med husbygging dette også. Det er lettere å selge et hus som står der helt ferdig enn å selge et som er planlagt. Nå er det besluttet byggestart, og vi håper å være på plass i nybygget utpå vinteren neste år, sier han.