EBA-sjef Kari Sandberg er bekymret for stadig tynnere ordrebøker.

Seks av ti EBA-entreprenører melder om lavere ordrereserver

Seks av ti EBA-bedrifter melder om lavere ordrereserver både for den kommende høsten og for neste år, sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor.

For hver fjerde bedrift er nedgangen betydelig. Dette viser tallene fra NHOs siste medlemsundersøkelse.

– Undersøkelsen bekrefter langt på vei våre prognoser. Bedriftene trenger påfyll i ordrebøkene og det må skje allerede i løpet av sommeren og tidlig høst, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Sandberg gir gode smittevernstiltak og et godt aktivitetsnivå ved inngangen av krisen mye av æren for at bransjen har klart å holde aktiviteten oppe hittil. Nå peker hun på at fallende ordrereserver, uteblitte kontraktsutlysninger og kanselleringer skaper stor usikkerhet rundt hva som kommer til å skje i løpet av de neste månedene og inn mot 2021.

– For bygge- og anleggsnæringen vil de kommende månedene være kritiske, understreker Sandberg og sier utsettelser, avlysninger og forsinkelser i det private og offentlige markedet vil ha ringvirkninger langt ut over egen næring.

Ifølge undersøkelsen oppgir kun at kun 18 prosent av EBA-bedriftene at de har en ordreserve som sikrer full sysselsetting utover de neste seks månedene.

Det er videre en reell fare for at så mange som halvparten av de som i dag er permittert ikke vil være tilbake i arbeid jobb igjen i løpet av de neste 12 månedene, ifølge tilbakemeldingene i medlemsundersøkelsen.

Entreprenørforeningen har ved flere anledninger tatt til orde for at kommuner og fylker må ha tilstrekkelig trygghet for at prosjekter kan kjøres ut i markedet, og samtidig sikre at det finnes saksbehandlingskapasitet i kommunene.

– Når vi vet at Norges største distriktsnæring sysselsetter i overkant av 350.000 personer vil et fall i aktiviteten får alvorlige konsekvenser for storsamfunnet, sier Sandberg, som også er også bekymret for ringvirkningene et fall i verdiskapningen vil ha på rekruttering og utdanning av fremtidige fagarbeidere.

– Hver femte EBA-bedrift oppgir at de ikke kan ta inn like mange lærlinger i år som tidligere år.

Det vil i så fall være et kraftig tilbakeslag både for rekrutteringen til faget og for utviklingen av det mangfoldige næringslivet vi alle er avhengige av, nå og i tiden fremover.