Seim & co. tiltales for bedrageri

Den tidligere eiendomsinvestoren Carl Fredrik Seim og to forretningspartnere tiltales for en rekke tilfeller av økonomisk utroskap.

Tiltalen kommer etter at Seim har vært etterforsket i snart to år etter at han ble pågrepet av politiet og varetektsfengslet i juli 2003. Tiltalen omfatter uttak på over 50 millioner kroner fra selskaper der Seim har vært eier eller hatt sentrale roller. Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland har samtidig tatt ut omfattende tiltaler mot Seims samarbeidspartnere, investoren Tor Arne Uppstrøm og advokat Bertram Vedeler. Tiltalene omfatter blant annet økonomisk utroskap, grovt bedrageri og grovt underslag. Seim tiltales også for brudd på regnskapslov, ligningslov og selskapslovgivning. Statsadvokaten regner med at saken vil ta 12 uker, og den kommer neppe opp i år. Uskyldig Seim kommer til å erklære seg ikke skyldig når saken kommer for retten, sier hans forsvarer, advokat Trygve Staff til NTB. Staff sier han er overrasket over at statsadvokaten ikke har tatt til seg det som er kommet fram i Seim-saken i den senere tid, blant annet Seims forklaringer og avgjørelsen i sivilsaken i Bergen tingrett mellom Seim og investoren Inge Nicolaysen. Seim ble nylig frifunnet for et krav på 24 millioner kroner som Nicolaysen hadde reist etter at han mente Seim og flere andre hadde lurt ham til å bli med i en eiendomshandel. Retten konkluderte med full frifinnelse av Seim. Men statsadvokaten i Hordaland har også tatt med anmeldelsen fra Nicolaysen i den samme saken i den meget omfattende tiltalen mot Seim. Vi er overrasket over at den samme saken trekkes fram igjen som straffesak. Vi får håpe det blir den samme dommeren som skal behandle saken, sier Staff. Store beløp De viktigste punktene i tiltalen mot Seim gjelder hans eierskap i selskaper som ble opprettet etter kjøpet av verftet Mjellem & Karlsen våren 2002. Seim og hans forretningspartner Uppstrøm kjøpte verftet og slo det etter få uker konkurs. Over 400 ansatte mistet jobben. Før konkursen var det opprettet flere nye selskaper der Seim var styreleder. Fra disse selskapene skal Seim urettmessig ha tatt ut ca. 33 millioner kroner fra sommeren 2002 til mai 2003. Videre gjelder tiltalen en rekke uttak fra andre selskaper. Fra Møllendalsbakken 9 i Bergen skal han ha tatt ut totalt 7 millioner kroner, fra Vågen Eiendomsselskap 2,3 millioner kroner, og fra et tredje eiendomsselskap 3 millioner kroner. Alle eiendomsselskapene ligger i Bergen. Uttakene er brukt «til egne eller andres formål», framgår det av den 30 sider lange tiltalen. Pengene har gått til Seim privat, til andre selskaper i Seim-sfæren og til hans forretningspartner Uppstrøm. Flere beløp er gått til kunstkjøp og ca. 200.000 kroner fra et mindre eiendomsselskap er brukt til innkjøp av møbler. Seim er også tiltalt, i egenskap av styreformann og daglig leder, for å ha tappet selskapet Peletron Offshore for nærmere 8 millioner kroner. Uppstrøm og Vedeler Tor Arne Uppstrøm har ifølge tiltalen fått overført til seg eller sine selskaper 17-18 millioner kroner fra selskaper der Seim og Uppstrøm hadde kontroll. Uppstrøm er tiltalt for utroskap, subsidiært for heleri. Advokat Bertram Vedeler er tiltalt for urettmessig å ha utbetalt penger fra klientkontoer til Seim/Uppstrøm. Pengene skulle stå som sikkerhet for pant. Vedeler er også tiltalt sammen med Seim for å ha lurt Inge Nicolaysen til å kjøpe seg inn i selskapet Parken Eiendom på falske premisser. Det var dette de to ble frikjent for i sivilsaken i forrige uke. Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen tar forbehold om å legge ned påstand om at Vedeler fradømmes retten til å praktisere som advokat for alltid og at Seim og Uppstrøm fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet.