Foto: Jetgrunn
Foto: Jetgrunn

Seabrokers med oppdrag i Sverige

Seabrokers Fundamentering har utvidet de siste årene, og nå er de for første gang involvert i et prosjekt utenlands.

– Vi gjennomfører nå omfattende jetpeling for OHLA på metroprosjektet i Stockholm. Dette er en kjempestor utbygging med til dels kompliserte grunnforhold. Slike oppgaver trigger oss litt ekstra. Vi har tatt med rigg, mannskap og utstyr fra laget vårt i Jetgrunn, og jeg er stolt over hvordan laget vårt løser oppgaven. Samarbeidet med OHLA har fungert veldig godt. De har vært proffe og kommunikasjonen har gått bra. Det har for oss vært litt mer papirarbeid enn vanlig siden vi må inn i svenske offentlige systemer, men også det har latt seg håndtere rimelig effektivt, sier Ketil Solvik-Olsen, daglig leder i Seabrokers Fundamentering, via en pressemelding.

– Det er en annerkjennelse at vi vinner oppdrag i Sverige. Jeg er veldig godt fornøyd med at satsingen vår på flere spesialiteter innen fundamentering bærer frukter, sier han videre.

Jetgrunn ble i fjor inkludert i Seabrokers fundamentering.

– Vi ser allerede at vi får byggeprosjekter som krever en større miks av fundamenteringsløsninger. Straks vi er ferdig i Stockholm, venter et nytt prosjekt i Oslo hvor vi kombinerer jetpeler med våre mer tradisjonelle løsninger, sier Solvik-Olsen.