Foto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i StuttgartFoto: Universitetet i Stuttgart

Se robotene veve en paviljong ved hjelp av flyvende droner

Forskere har tatt en veveteknikk hentet fra insektenes verden, og bruker roboter og droner for å bygge.

Et flerfaglig forskerteam av ingeniører, arkitekter og biologer ved Universitetet i Stuttgart har lyktes med å bygge en paviljong ved hjelp av flyvende roboter som vever sammen lette, men kraftige komposittmaterialer med metoder hentet fra insektverdenen.

Disse dronene bygger i glass og karbonfiberforsterkede komposittmaterialer, og kombinasjonen av supermaterialer, forhåndsprogrammerte droner og metoder utviklet gjennom hundre millioner års evolusjon åpner nye dører for arkitektur.

Forsøkspaviljongen som nå er bygget, består av 184 kilometer tråd og veier omtrent et tonn. Forskerne ved Universitetet i Stuttgart mener prosessen kan skaleres opp, og at teknikken vil kunne tillate bygging av kompliserte strukturer uten forskaling.

Video: ICD