Illustrasjon: FjordbyenIllustrasjon: FjordbyenIllustrasjon: FjordbyenIllustrasjon: FjordbyenIllustrasjon: FjordbyenIllustrasjon: FjordbyenIllustrasjon: FjordbyenIllustrasjon: FjordbyenIllustrasjon: Fjordbyen

Se Lier og Drammens planlagte fjordby

Frem mot 2040 trenger Lier og Drammen til sammen 14.000 nye boliger og 16.000 nye arbeidsplasser. Dette vil de to Buskerud-kommunene samle i en fjordby for Lierstranda og Brakerøya.

Nabokommunene Lier og Drammen håper en ny fjordby på Lierstranda og Brakerøya kan bli et knutepunkt mellom Drammen og Oslo.

Frem mot 2040 må Lier kommune finne plass til rundt 4.000 nye boliger og 5.000 arbeidsplasser. For Drammen kommunen er tallene 10.000 boliger og 11.000 arbeidsplasser. For å jobbe bedre og tettere sammen om disse planene, inngikk de to kommunene en avtale om felles plansamarbeid om utvikling av fjordby for Lierstranda og Brakerøya 26. november 2010.

– Vi er del av det samme bolig- og arbeidsmarkedet, og for å få til de beste og mest helhetlige løsningene, er det viktig å samarbeide. Sammen skal vi legge til rette for å transformere og urbanisere Lierstranda og Brakerøya til en fjordby med bolig-, næring- og offentlig bebyggelse der sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft skal særlig vektlegges, uttaler plansamarbeidet Fjordbyen Lier og Drammen på sine nettsider.