Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Se knutepunktkonferansen live her

Mer enn 140 deltakere fra kommuner, utviklere, entreprenører og transportetater i Oslofjordregionen vil sitte i salen når "Knutepunktkonferansen 2016" går av stabelen på Næringslivets Hus tirsdag. 

Konferansen, som arrangeres av EBA, EBAO, NHO Oslo og Akershus, NHO Østfold, BNL og Norsk Eiendom i fellesskap, skal både gi svar på hva som kjennetegner et godt knutepunkt, hvilke aktører som må delta i utviklingen og hva som gjør det attraktivt å investere.

- Sammenhengen mellom infrastruktur og boligbygging er helt sentral her, og det er viktig at de forskjellige aktører – kommune, stat og utbyggere – har felles forståelse av hva som skal til for at et knutepunkt skal kunne bli realisert, sier prosjektleder i EBAO og møteleder på konferansen, Olaf Stene.

Samtlige kommuner i Oslo, Akershus og Østfold er invitert til konferansen, og enkelte kommuner deltar med hele lag av planleggere og politikere. Fra utbygger- og entreprenørnæringens side er oppslutningen også stor. Blant innlederne på programmet er fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, direktør strategi i Statens Vegvesen Lars Aksnes, administrerende direktør i Veidekke Eiendom, Emil Paasche og direktør for næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening (BNL), Audun Lågøyr.

Se hele programmet her