Se etter løsninger

Pandemi, krig og galopperende energipriser har bidratt til en kraftig økning av byggekostnadene. Dette vil skape utfordringer for mange av landets kommuner med stort behov for fornying og utbygging av en rekke ulike prosjekter.