Kari Sandberg

Kari Sandberg

Se Entreprenørdagen i opptak her

– Før pandemien var klimakrisen vår tids største utfordring, og det er den fortsatt. Nettopp i vår næring finnes mange av løsningene for en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig fremtid, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Miljøkrav, bærekraft og verdiskapning sto derfor også øverst på agendaen når EBA samler bransjen til årets utgave av Entreprenørdagen torsdag 27. mai.

– Som Norges største fastlandsnæring, etterlater BAE-næringen seg et betydelig klimafotavtrykk. Hvordan bransjen bestiller, planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder bygg og anlegg vil ha stor betydning for miljøet, påpeker Sandberg.

Årets digitale Entreprenørdag ble innledet av samferdselsminister Knut Arild Hareide. Deretter fulgte foredragsholdere fra næringen, myndigheter og viktige interessenter på med to timer med markedsutsikter og prognoser i næringen og krav fra finansinstitusjonene. Det redegjøres for nye krav til klimaregnskap, hva entreprenørene kan forvente fra kunder og myndigheter, og hvordan NTP kan bidra til sysselsetting, verdiskapning og bærekraftige løsninger.

– Det finnes stor vilje hos våre medlemsbedrifter til å ta aktivt del i klimaarbeidet og vi vet at bygg- og anleggsnæringen er en viktig del av klimaløsningen. Vi er viktige, både i kraft av det vi driver med og fordi vi står for en så stor del av den samlete sysselsettingen og verdiskapingen i hele landet. Denne omstillingen må vi klare samtidig som vi sikrer lønnsomhet og styrker konkurransekraften, sier Sandberg, som understreker at

EBA i samarbeid med NHO og BNL skal ta en sterkere posisjon og være et viktig bindeledd mellom næringen, kunder og det offentlige i bærekraftarbeidet.

Entreprenørdagen gjennomføres som et webinar 27. mai fra 09.00 til 11.00. På talerstolen står blant annet samferdselsminister Knut Arild Hareide, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, konsernsjef Ståle Rød i Skanska, kommunalminister Nikolai Astrup, Oslobygg-sjef Eli Grimsby, konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke og konsernsjef Tomas Carlsson i NCC.

Arrangementet var gratis og åpent for alle som ønsker å delta.

Mer informasjon om Entreprenørdagen finner du her

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.