Se Byggedagene i opptak her

Tirsdag 31. august arrangerte Byggeindustrien/bygg.no i samarbeid EBA og BNL en kortversjon av Byggedagene. Du kan se arrangementet i opptak her.

Byggedagene er blitt arrangert hvert år siden 2000, og samler årlig rundt 1.000 personer fra hele verdikjeden i byggenæringen. Arrangementet går vanligvis over to dager. Som følge av koronapandemien ble det arrangert en miniversjon av Byggedagene i fjor, med et kort faglig program, samt utdeling av de tradisjonelle prisene Årets Bygg, Årets Anlegg og Årets Trebyggeri. Ettersom restriksjonene i forbindelse med koronapandemien foreløpig ikke åpner for arrangementer i en størrelse vi er vant med når det gjelder Byggedagene, vil det også i år bli organisert en kortversjon av samlingen.

Byggedagene 2021 går av stabelen 31. august, med en begrenset fysisk samling på Radisson Blu Scandinavia hotell, men alle kan følge hva som skjer fra scenen gratis via bygg.no.

I år vil nettopp koronapåvirkningen på bygg, anlegg og eiendom, og hvordan næringen skal jobbe fremover, stå i fokus.

Det faglige programmet er i år noe mer omfattende enn i fjor. Seansen starter klokken 09.00 hvor EBA-sjef Kari Sandberg ønsker velkommen, før styreleder i BNL, Haakon Tronrud, tar en kort gjennomgang av status for næringen i dag.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup kommer også for dele sine tanker om regjeringens prioriteringer og utviklingen for næringen som helhet. Vi får også noen oppdaterte tall for næringen gjennom koronaperioden, og hva vi kan se for oss fremover, hvor Prognosesentrets Nejra Macic holder i trådene.

Dag O. Hessen, biolog og professor ved Universitetet i Oslo, kommer for å innlede med programposten «Verden på vippepunktet – hva betyr det for byggenæringen?»

Den delen vil avsluttes med en paneldebatt der vi ser nærmere på tiden fremover for næringen. Har pandemien gitt oss en omvei eller har den staket ut en kurs raskere enn kanskje tenkt? Samtalen blir mellom Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult, Nicolai Riise, konsernleder i MAD arkitekter, Jimmy Bengtsson, konsernsjef Veidekke og Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i. Statsbygg.

Utdelingen av de tre prisene Årets Trebyggeri, Årets Anlegg og Årets Bygg starter klokken 1105.