Foto: Einar AslaksenFoto: Bane NORFoto: Bane NORFoto: Bane NORFoto: Kathrine KjellandFoto: Einar AslaksenFoto: Einar AslaksenFoto: Gunnar BørsethFoto: Einar AslaksenFoto: Gunnar BørsethFoto: Einar AslaksenFoto: Einar AslaksenFoto: Einar AslaksenFoto: Einar AslaksenFoto: Kathrine KjellandFoto: Bane NORFoto: Gunnar BørsehFoto: Einar AslaksenFoto: Bane NORFoto: Einar AslaksenFoto: Einar AslaksenFoto: Gunnar Børseth

Se bildekarusell fra Follobaneprosjektet

Follebaneprosjektet er nå 60 prosent fullført og anleggsarbeidet pågår i Oslo, på Åsland og i Ski. Snart har de fire tunnelboremaskinene utført 2/3 deler av sitt arbeid.