Schweigaardsgate 39

Schweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSchweigaardsgate 39, 31.5.2022.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Håndverkskompaniet

Håndverkskompaniet

HansenSveis

HansenSveis

Randem

Randem

BillkvamFagerhaug

BillkvamFagerhaug

Franke

Franke

EFClogo

EFClogo

I en totalentreprise har Håndverkskompaniet gitt kontorbygget fra 1984 tre nye etasjer, nye fasader og en innmat og utforming skreddersydd for Intilitys nesten 500 ansatte.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Påbygg og ombygging av kontorbygg

Byggherre: Schweigaardsgate 39 AS (Intility AS)

BRA: 7.397 kvadratmeter

Totalentreprenør: Håndverkskompaniet

Kontraktsum eks. mva.: 130 millioner kroner

Arkitekt: LOF Arkitekter (forprosjekt) / Stark Rød - Knudsen Arkitekter (gjennomføring)

Interiørarkitekt: Christian´s og Henie

Rådgivere: RIB, RIByFy: Byggetek l RIE: Konsel l RIBR: Sweco l RIA: Brekke & Strand Akustikk 

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Randem & Hübert l Skap og garderober: Menerga l Sedum- og blomstertak: Blomstertak l Prefab heissjakt: Opplandske Betongindustri l Isolerte klimavegger: EFC Norge l Flytsparkling: Gulventreprenøren l Lås og beslag: Access Låsspesialisten l Innredninger: Hoff Snekkerverksted l Stålarbeider: Hansen Sveis & Montering l Maler: Trestandard Malermester l Løftebord: BES l Parkett: Skovin l Vinduer og glassfasader: Glassteam l Heiser: Kone l Rør: Total VVS l Oppmåling: Asker Oppmåling l Elektro: Billkvam & Fagerhaug l Tepper og gulvbelegg: Andersson & Kjærnsmo l Flisarbeider: BBM i Norge l Rekkverk glass: PKS Interiør & Industri l Ståldører: Norfo l Diverse glassarbeider: Glasstjenester l Adgangssluser: Boon Edam l HC løftebord: Tks Heis l Branntetting: Røsholt Bruun l Innv. dører i stål og glassfelter: APS l Himlinger: Rovik Montasje l Glassvegger: Modulvegger Oslo l Tak: Follo Tak og Vedlikehold l Fasadekledning og blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Riving: Norprodukter Miljø l Dørvrider: R. Bergersen l Storkjøkken: T. Myhrvold l Lysdesign: CP Norway

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det norskeide IT-selskapet med kontorer i Bergen, Trondheim og Stockholm var fra 2007 kun leietaker av en del av det fem-etasjers høye bygget. Vekst i omsetning og antall ansatte førte etter hvert til kjøp og fullstendig overtakelse av elementbygget på 5.135 kvadratmeter. Påbyggsplanene startet i 2015.

– Vi vokser voldsomt, og ville fortsatt være i Schweigaardsgate 39 med nærhet til kollektivknutepunktene, og ha effektive og gode arealer for virksomheten vår, kan Erling Ruud, director, Buildings and Faciliity Management i Intility AS, fortelle.

Måtte bygge lett

– En premissgiver for å kunne bygge på tre nye over de eksisterende fem etasjene, var om det i det hele tatt var mulig. Ville pelene i grunnen tåle et påbygg, og ville bæringen i bygget tåle mer vekt? Rådgiverne vi leide inn i forkant kunne bekrefte at det var mulig, og la føringer på hvordan bæresystemet i stål skulle designes. Kreftene til bæresystemet måtte utveksles til der det var mest restkapasitet. Dessuten måtte vi bygge lett, sier Ruud.

Etter en krevende prosess med diskusjoner om siktlinjer, plassering og høyder, ble reguleringsplanen endelig godkjent i 2018. Rammetillatelsen lå på bordet i 2019. Intility knyttet til seg Håndverkskompaniet og en samspillsfase begynte samme høst og varte til oppunder jul.

Arkitekt i forprosjektet har vært LOF Arkitekter, mens Stark Rød-Knudsen Arkitekter har hatt ansvaret i gjennomføringsfasen.

Valgte å ikke rive alt

Mulighetene for en eventuell miljøsertifisering ble tidlig undersøkt, men med ombygging og et påbygg, ville det være vrient å tilfredsstille kravet. Intility var også inne på tanken å rive hele bygget og bygge nytt.

– Men det var et krav fra Plan- og bygningsetaten om det da ville medføre at byggegrensen måtte flyttes østover. Det ville gitt oss et mindre og mye dyrere bygg. Men vi synes det er et veldig godt miljøtiltak å heller gjenbruke eksisterende kontoretasjer og bygge nytt på toppen, fremfor å rive alt og bygge et nytt BREEAM-sertifisert bygg, mener Ruud.

Fotavtrykket til Schweigaards-gate 39 er på beskjedne 30x30 meter, med et smalt fortau og med dårlige forutsetninger for et riggområde. Tomta er på kun 1.100 kvadratmeter.

– Det har vært en trang tomt, bekrefter Håndverkskompaniets prosjektleder Jan Terje Skalmerud. – Ved oppstart gikk trikken i gata her. Vi har en gangbru kloss inntil oss og en jernbanetomt vi ikke har tilgang til i sør. Vi hadde kun et lite areal i nedkjøringen til kjelleren i øst, så vi måtte bruke den og halve femte etasje som riggområde.

Intility hadde planlagt å drive fortsatt virksomhet i lokalene mens om- og påbyggingen pågikk.

– Det så vi som en krevende situasjon. Men vi hadde forberedt oss og leid og pusset opp lokaler i nabobygget, der store deler av de ansatte skulle sitte. Kun noen få ansatte i kritiske stillinger skulle fortsatt være her i bygget, mens Håndverkskompaniet skulle bygge rundt oss, sier Ruud.

Kun få dager etter fysisk oppstart 1. mars slo koronarestriksjonene til for fullt, med hjemmekontor for de aller fleste som resultat. Hell i uhell; med ett ble det noe lettere å drive en effektiv byggeplass for aktørene, når tredjepart ikke måtte tas hensyn til på samme måte.

Skar gjennom dekker

En forutsetning for en utvidelse i høyden, var å fjerne ventilasjonsanlegget som lå i taket over femte etasje. De eksisterende ventilasjonskanalene lå utvendig i forbindelse med rømningstrappen på fasaden i sør. Fra det nye ventilasjonsanlegget i kjeller, måtte det åpnes for en ny sjakt i senter av bygget og opp til over tak.

– Sommeren 2020 skar vi ut åpninger på 7,2 kvadratmeter (1,2 x 6 meter) av hulldekkene i seks etasjer for å skape nye sjakter. Det måtte gjøres først for å få luft inn i bygget, sier Skalmerud.

Det eksisterende glassoverbygget på taket ble fjernet, før taket ble provtekket. Stillaser kom opp rundt hele bygget, den gamle hovedtrappen ble revet, mens en midlertidig hovedtrapp ble etablert i atriet.

En ny stålkonstruksjon – en del på 19 og en på 15 meter – ble heist inn som ny heissjakt på 34 meter. Rundt den ble det bygget stål og Siporex-elementer. Samtidig ble heissjaktene i brannheisen (som ble utvidet til båreheis) bygget opp etasje for etasje.

– Råbygget var oppe i løpet av høsten 2020. For å ha det tett da vi åpnet opp, ble taket på toppen tekket skikkelig, før vi rev den gamle tekkingen i sjette etasje, forteller Skalmerud. For å følge statikernes råd fra de innledende rundene om å minimere vektbelastningen, ble det brukt Siporex-elementer på taket.

Den ene av de to heisene går ikke helt opp, men stopper i åttende etasje. Reguleringsplanen sier at kun den eksisterende rømningstrappen mot sør kan nå helt opp til den øverste takflaten. For å ivareta kravet til rømningsmuligheter fra tak, og samtidig være universelt utformet, ble den søkt om en forlengelse helt opp.Dispensasjon ble innvilget.

I kjelleren ligger teknisk rom, noen få biloppstillingsplasser, sykkelparkering og et svært påkostet dusj- og garderobeanlegg. Fra og med andre til og med sjuende etasje er det kontorarealer, i hovedsak åpne landskap med rehabiliterte toalettkjerner.

Flere terrasser

For å redusere bygningsvolumet sett fra gateplan i Schweigaardsgate er de øverste etasjene trukket tilbake fra fasadelivet mot nord. Det ga rom for å etablere terrasser på de inntrukne nivåene i femte, sjuende og åttende etasje, i tillegg til den store beplantede og møblerte takterrassen i niende. De tre nye etasjene inneholder foruten kontorarealer også en stor kantine med kjøkken, som er flyttet fra femte til åttende etasje.

Påbygget er kledd med champagnefargede metallplater under et lag med strekkaluminium. Opprinnelig var det planlagt å beholde den gamle, sortmalte betongfasaden.

– Men fasadene på påbygget ble så fine at vi bestemte oss for en endring også på den eksisterende betongfasaden. Det ble et prosjekt i prosjektet. Vi fikk gode innspill fra den nye arkitekten, og søkte om godkjenning. Alucubondkledningen i antrasitt er montert direkte utenpå betongfasadene, forklarer Ruud.

– Vi hadde også noen runder på fasadeveggene langs Schweigaardsgate, det gjaldt reguleringslinjene på ytterveggen. En etterisolering fra første til femte etasje ville ha bygget ut fasaden for mye. Det er mye finregning på centimeterne for å få på den kledningen vi monterte nå, understreker Skalmerud.

– Dette har vært en innholdsrik prosess, med en del endringer underveis. Vi har fått det som vi ville, med mye fleksibilitet og god faglig kompetanse fra Håndverkskompaniet, oppsummerer Ruud.


Flere prosjekter