Scandic Fornebu

Scandic Fornebu

Sted: Fornebu

Prosjekttype: Hotell

Areal: 25.000 kvm

Kontraktssum ekskl. mva:
Ca 315 millioner kroner

Byggherre: IT Fornebu Eiendom / Utstillingsplassen Eiendom

Prosjektledelse: Stor-Oslo Eiendom

Byggherre energisentral:
Fortum Fjernvarme

Totalentreprenør: Peab

Arkitekt: Narud-Stokke-Wiig Sivilarkitekter

Landskapsarkitekt: Rambøll

Rådgivere: RIA: Brekke & Strand Akustikk - RI: Contiga - RI energi-
sentral: Fortum Fjernvarme - RI energisentral: Norsk Energi - RIE: Hallås Elverum - RIG: Hans Petter Jensen - RIB Ing. Seim & Hultgreen - RIG ing. geologi: Multiconsult - RIBr: Rambøll - RIV: Technoteam Prosjekt

Underentreprenører/leverandører: Betongarb./betongforsegling: BetongConsult - Prefab.stål/ betong: Contiga - Glassfasade: Skandinaviska Glasssystem - Flis: Viking Entreprenør - Mur/pussarb.: Mjøndalen Mur og Puss - Ventilasjon: YIT - Rør og sprinkler: Bravida - Elektro: Centrum Elektriske - Stillas: Christiania Stillas - Porter: Crawford - Dører: Daloc - Innerdører: Nodic Dørfabrikk - Takelementer: Ringsaker Takelementer - Betongsaging: Drillcon - Maler og gulvarb: Edvardsson Entreprenør - Himlinger: ESG - Branntetting: Firesafe - Blikkenslager: Franke Onsrud - Rekkverk: GBS Produkter - Tak: Hesselberg Tak - Heis: Kone - Solskjerming: Vental

Det har vært en formidabel interesse rundt Scandic Fornebu, og hotellet er fullbooket i lang tid framover. Alle suiter og nesten alle rom drar nytte av den flotte fjordutsikten i det 25.000 kvm store hotellet som med tiden får et stort rekreasjons-område ned mot vannkanten.

Et invitert parallelloppdrag fra IT Fornebu og Utstillingsplassen der fire arkitektfirma ble invitert ble vunnet av Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter høsten 2008. Deretter fulgte en periode hvor oppdragsgiverne var ute i markedet for å søke interessenter, og Scandic kom ganske raskt på banen.

– Siden har det gått slag i slag. Peab vant totalentreprisen etter en anbudsrunde, og byggestart var 3. desember 2010, forteller arkitekt Gudmund Stenseth i Narud Stokke Wiig, som sammen med partner Tore Schjetlein har hatt hovedansvaret for arkitektarbeidene.

– For totalentreprisen ble det utarbeidet en detaljert beskrivelse i nært samarbeid mellom arkitekt, leietaker Scandic med sin interiørarkitekt og byggherren Fornebu Hotell AS, sier byggherrens prosjektleder Lars Eirik Fjeld i Stor-Oslo Prosjekt AS.

Flott eksponering
Ifølge Stenseth har tomten, som ligger innerst i Rolfsbukta, muligens en av de flotteste beliggenhetene på Fornebu. Den danner avslutningen på en rekke relativt tungt utnyttede tomter med både ny og eldre bebyggelse, og har en flott eksponering mot sjøen. Mot sydvest finnes rester av opprinnelig fjell, og det eksisterende terrenget faller naturlig mot sørøst og den planlagte småbåthavnen.

– Prosjektet består i hovedsak av tre bygningsmessige elementer – en sokkel av tegl og to L-formede strukturer av optisk hvitt glass. Disse er «stablet» over hverandre og i likhet med terrenget, trappes bebyggelsen ned mot vannet. Denne organiseringen tilrettelegger for gode lysforhold, samtidig som anlegget i stor grad integreres i landskapet, forklarer han.

Flytende overgang
– Overgangen mellom rekreasjonsområdene ved vannet og hotellets utomhusarealer er flytende og legger til rette for en diagonal bevegelse gjennom hotellet og ned til vannet. Disse arealene er gitt en parkmessig behandling og knytter seg samtidig opp mot den overordnede opparbeidelsen av Fornebupromenaden. Prosjektet er gitt tydelige referanser til eksisterende bebyggelse mot Martin Linges vei, mens avtrappingen mot sydøst vil sørge for en tilpasset skala i overgangen mot friarealene ved Rolfsbukta. Eksempelvis er det på samme måte som i det gamle terminalbygget, lagt til rette for en inntrukket mellometasje. Hotellet vil også fremstå som en «megler» mellom den relativt tette utbyggingen nord for tomten og friområdene mot syd. Dette underbygges av adkomstnivåets transparens, som sikrer god visuell forbindelse mellom sjøen og Martin Linges vei, sier Stenseth.

Energisentralen
– Det har vært en krevende byggeprosess og en av årsakene er Fortums fjernvarmesentral som er integrert i byggets kjelleretasjer. Energisentralen er et «fabrikkbygg» med grunnflate på 650 kvm, en dobbelthøy hall over to etasjer i U2 og U1. Det er mye teknisk infrastruktur under terreng rundt hele hotellbygget, pga. energisentralen, med store sjøvannsledninger, fjernvarme- og fjernkjølerørføringer, oljetanker etc. Maskinteknisk utstyr med store dimensjoner er løftet inn i bygget etter hvert som råbygget har blitt ferdigstilt, forteller Fjeld.

– Det har vært utfordringer i forbindelse med prosjektering og utførelse i forhold til støy og vibrasjoner mellom energisentral og hotelldel. Tilsvarende energisentral i kjelleren i Telenor-bygget er brukt i erfaringsoverføring. Støyen og vibrasjonene som genereres av energisentralen skal punkteres mot hotelldelen. Lydkonsulent Brekke og Strand AS har prosjektert løsninger for ivaretakelse av lyd- og vibrasjonskrav til konstruksjonene. I prinsippet er det lagt inn en spalte mellom de to delene av bygget. Lydprøver og vibrasjonstester er selvfølgelig gjennomført underveis i byggingen, sier de to avslutningsvis.

Peab har utført arbeidene i to forskjellige totalentrepriser. Fortum Fjernvarme AS er byggherre for energisentralen, som forsyner Fornebuområdet med sjøoppvarming og kjøling. Hotellets byggherre er Fornebu Hotell AS som eies 50/50 av IT Fornebu og Utstillingsplassen Eiendom AS.

Vanskelig bygg
– I bygget er det mye som er skjult som har bydd på utfordringer. Det å sy sammen etasjevis drift med vertikale sjakter har vært en utfordring. Likeledes å varme opp bygget for å kjøre sjaktene på vinterstid med sen innsetting av glasset. Men vi har levert etter planen og byggherre og bruker er fornøyde, forteller produksjonsleder Kim Torgersen i Peab.

Tekst og foto: Anne-Beth Jensen


Flere prosjekter