– Jeg er svært glad for at OBOS og SBB nå inngår et strategisk samarbeid om utvikling av gode og attraktive boliger for OBOS-medlemmer i Norge og Sverige sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid

– Jeg er svært glad for at OBOS og SBB nå inngår et strategisk samarbeid om utvikling av gode og attraktive boliger for OBOS-medlemmer i Norge og Sverige sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid

SBB selger aksjene i Solon Eiendom til et selskap eid i fellesskap av SBB og OBOS, Solon Eiendom Holding

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) og OBOS inngår nå et strategisk samarbeid.

Det kommer frem i en børsmelding mandag.

– Som et første ledd i samarbeidet har SBB solgt sine aksjer i Solon Eiendom ASA til et selskap eid i fellesskap av SBB og OBOS, Solon Eiendom Holding AS. Aksjeprisen i transaksjonen er satt til 44 norske kroner, som gir SBB 1,6 milliarder kroner i nettokontantvederlag. Gjennom Solon Holding skal SBB og OBOS arbeide for et samarbeid med Solon som er i samsvar med de respektive selskapenes profil; SBB innen sosial infrastruktur og eiendommer rettet mot offentlige aktører og OBOS innen forvaltningstjenester for borettslag og sameier, prosjekt- og byggeledelse, og finansiering av boligkjøp, heter det i meldingen.

OBOS-medlemmer i Norge og Sverige får forkjøpsrett til Solons over 8.000 fremtidige boliger i Viken, Oslo, Stavanger, Kristiansand og Stockholm, samt boliger som skal tas fram gjennom det strategiske samarbeidet mellom OBOS og SBB for øvrig.

– Gjennom et bredt strategisk samarbeid skal SBB og OBOS identifisere felles forretningsmuligheter innen sosial infrastruktur. Videre får OBOS-medlemmer forkjøpsrett ved førstegangssalg av alle boliger i Norge og Sverige som tilbys av Solon eller selskap som eies av OBOS sammen med Solon og/eller SBB. I avtalen med SBB inngår også retten for OBOS til alene eller i fellesskap med SBB å utvikle alle byggerettigheter til borettslag eller eierboliger i SBBs prosjektportefølje i Norge og Sverige fram til og med 31. desember 2028, heter det i børsmeldingen.

Det understrekes at de felleseide selskapene skal drives med sterkt fokus på sikkerhet og ryddige lønns- og arbeidsvilkår på byggeplassene og fornøyde kunder.

– Videre skal de ha en offensiv miljø- og bærekraftsprofil tilpasset hovedeiernes ambisiøse mål innen klima og miljø. Partene skal så langt det er mulig benytte OBOS’ boligkjøpsmodeller som senker terskelen inn på boligmarkedet.

– Jeg er svært glad for at OBOS og SBB nå inngår et strategisk samarbeid om utvikling av gode og attraktive boliger for OBOS-medlemmer i Norge og Sverige. Solon Eiendom bygger attraktive boliger med høy kvalitet og spennende arkitektur og med en dyktig ledelse. Kjøpet bidrar til at vi oppfyller medlemmenes ønske om å prioritere mer av våre investeringer inn i kjernevirksomheten for å øke boligbyggingen og dermed styrke boligtilbudet vårt til medlemmene, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj i meldingen.

– SBB har gjennom årene lært OBOS å kjenne som en langsiktig og pålitelig medlemseid boligutvikler. Derfor er vi glade for å kunne innlede dette strategiske samarbeidet hvor vi anvender våre respektive styrker. Vi skal sammen jobbe for å skape flere attraktive boliger for OBOS-medlemmer i Norge og i Sverige, samtidig som vi ser etter forretningsmuligheter som skal styrke SBBs arbeide innen sosial infrastruktur. Samarbeidet er i tråd med SBBs bærekraftsfokus, hvor vi allerede i dag har eiendomssektorens høyeste rating innen sosial bærekraft. Sammen skal SBB og OBOS bidra til sosial bærekraft og så langt som mulig benytte OBOS’ boligkjøpsmodeller i felles prosjekter projekt for å gjøre boligene tilgjengelige for så mange som mulig, sier Ilija Batljan, konsernsjef og grunnlegger av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.