Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon, Annette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø, Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder. Foto: Maria Dumitrascu Imrik
Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon, Annette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø, Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder. Foto: Maria Dumitrascu Imrik

Satser på rehabilitering av skoler i Viken-budsjettet

Fylkesrådet i Viken vil blant annet satse kollektivtilbudet, rehabilitering av skolebygg og investeringer i solcelleanlegg i sitt forslag til årsbudsjett.

28. oktober presenterte fylkesrådet i Viken sitt forslag til budsjett for Viken fylkeskommune 2023, og økonomiplan for perioden 2023 til 2026.

– Jeg er fornøyd med at kollektivtransport i Viken styrkes med 434 millioner i 2023. Det gjør at vi slipper å redusere tilbudet, og kan opprettholde et attraktivt kollektivtilbud til våre innbyggere, i en periode med økte kostnader og reduserte billettinntekter på grunn av pandemien, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i en pressemelding.

14,7 milliarder

Forslag til årsbudsjett 2023 har en driftsramme på 14,7 milliarder kroner. I forslaget til økonomiplan for perioden 2023-2026 er det foreslått totalt 21,2 milliarder til investeringer i skolebygg, kollektivtiltak og fylkesveier.

Den økonomiske situasjonen er ifølge meldingen kraftig endret siden forrige budsjett ble vedtatt i Viken. Energikostnader og prisøkning på trevarer, asfalt og betong gir store kostnadsøkninger i fylkeskommunens investeringsprosjekter. Samtidig gjør befolkningsveksten at nye fylkeskommuner fortsatt vil ha store investeringsbehov i årene som kommer.

Solcelleanlegg

Det betyr at Viken må gjøre tydelige prioriteringer i dette budsjettet. I tillegg til en økning av kollektivbudsjettet på 434 millioner kroner vil de ifølge meldingen investere 1,2 milliarder kroner til etablering av nye elevplasser og rehabilitering av eksisterende skolebygg.

Fylkeskommunens som egen virksomhet har som mål å være fossilfri innen 2028. Derfor setter de av 10 millioner kroner ekstra til investeringer i solcelleanlegg på fylkeskommunale bygg i 2023.

– Vi har valgt å prioritere kollektivtransport, energieffektivisering og at fylkeskommunen skal produsere mer strøm i egen regi. Dette er tiltak som er klimavennlige, bidrar til redusert energiforbruk lavere kostnader på sikt, sier fylkesråd for finans, Edvin Søvik (Ap) i pressemeldingen.