Flere aktører i bransjen snuser på muligheten for å bruke maritimt stål i landsbaserte bygg og anlegg. Foto: Worldcam/AF Gruppen
Flere aktører i bransjen snuser på muligheten for å bruke maritimt stål i landsbaserte bygg og anlegg. Foto: Worldcam/AF Gruppen

Satser på gjenbruk av maritimt stål

Utslipp fra stålproduksjon har mye av skylden for byggebransjens klimagassutslipp. Norsk Stålforbund opplyser at flere ser på muligheten for bruk av maritimt stål i norske bygg.