Satellittbyenes oppblomstring

Koronapandemien ga mange av oss en helt ny hverdag. Ikke minst førte dette til at de aller fleste som til vanlig bruker arbeidshverdagen på kontor, måtte ta i bruk hjemmene sine som nye kontorfasiliteter. Dette har gitt mange en oppvåkning, og faktisk en helt ny hverdag på flere måter.