SAS ser foreløpig ikke noe behov for en tredje rullebane på Gardermoen og sier utviklingen av elektriske fly kan endre flymønsteret og måten vi bygger flyplasser på i fremtiden. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

SAS ser foreløpig ikke noe behov for en tredje rullebane på Gardermoen og sier utviklingen av elektriske fly kan endre flymønsteret og måten vi bygger flyplasser på i fremtiden. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

SAS sier nei til ny rullebane på Gardermoen

Flyselskapet SAS mener det foreløpig ikke er noe behov for en tredje rullebane på Gardermoen og at elektriske fly kan endre hvordan vi bygger flyplasser.

– Hva gjelder spørsmålet om en tredje rullebane på Gardermoen, så ser vi ikke behov for dette i dag, sier Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, når Dagsavisen spør hva selskapet mener om en slik utbygging.

Han mener flyplasstrukturen i fremtiden må ta høyde for endringer i flymønsteret som følge av utviklingen av elektriske fly.

– Det er viktig da å se på i hvilken grad dette endrer behovet for bygging av større flyplasser, og også om det i hele tatt vil bli et behov for å forlenge rullebanelengden på mindre flyplasser, sier Johansen.

Også Widerøe ser for seg at elektriske fly kan endre behovene til luftfarten.

– En av fordelene med elektrifiseringen er at vi kan bruke eksisterende infrastruktur og dermed kan spare miljøet for store naturinngripende tiltak. Dette kan vi sannsynligvis gjøre uten å bygge ut flere rullebaner, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll.

– Uttalelsene fra SAS og Widerøe bekrefter at vi ikke trenger noen flere flyplassutvidelser, og at framtidig teknologi vil kunne behøve andre løsninger, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, som lenge har jobbet mot utbygging av Oslo lufthavn og andre flyplasser.