Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Sanner vil ha nye mottak i ekspressfart

Nye asylmottak må etableres i ekspressfart, mener regjeringen. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier det er mulig å gå utenom kommunestyret for å spare tid.

Det er ikke krav om at søknader om bruksendring til asylmottak må behandles av kommunestyret, framholder Sanner. I stedet foreslår han å bruke andre kommunale organer, som for eksempel planutvalget.

– Det er mindre, men også politisk sammensatt. Slike utvalg kan i tillegg gjennomføre møter over telefon for å spare tid, sier kommunal- og moderniseringsministeren til NTB.

Sammen med justisminister Anders Anundsen (Frp) sendte Sanner fredag et brev til kommunene om saken.

– Skal vi unngå en alvorlig krise, er vi avhengige av bistand fra kommunene til rask behandling av søknader om etablering av mottak, heter det i brevet.

– Krevende

Det er ikke noen tegn som tyder på at økningen i antallet asylsøkere vil avta, poengterer statsrådene i brevet.

– Situasjonen vi står i er svært krevende. Med dagens ankomsttall, og med sterk økning i antallet ankomster på kort tid, vil det i mange tilfeller være nødvendig å opprette nye asylmottak i løpet av svært kort tid, heter det.

Fra begynnelsen av juli har antallet mennesker i mottak steget fra om lag 13.500 til 21.000.

– Kommunene er positive til å etablere mottak og innser at det kreves et samarbeid for å finne gode løsninger. Men mange kommuner er ikke kjent med det reelle handlingsrommet de har. I en unntakssituasjon som denne må vi utnytte dette handlingsrommet, sier Sanner til NTB.

Nøktern innkvartering

Dispensasjoner fra plan- og bygningsregelverket er noe Sanner og Anundsen mener kommunene må gripe til.

Kortere frister for høringsuttalelser, knappere begrunnelser for positive vedtak og avklaringer med berørte myndigheter via epost er blant forslagene som fremmes. Statsrådene viser også til at kommunen etter loven har mulighet til å fravike krav i byggteknisk forskrift.

– Nøktern, men forsvarlig innkvartering, uten at menneskers liv og helse settes i fare, er oppfordringen i brevet.