Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil innføre lavere avgift for biodiesel for å kutte utslippene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil innføre lavere avgift for biodiesel for å kutte utslippene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sanner slår ned Vedums biodiesel-plan

Senterpartiets plan om å gi avgiftskutt på biodiesel for å få ned utslippene er trolig ikke mulig å gjennomføre, ifølge Finansdepartementet.

Det skriver NRK.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums plan for å kutte utslipp er blant annet å innføre lavere avgift for biodiesel som blandes inn i drivstoffet, og mer biodrivstoff på norske tanker.

Venstres Jon Gunnes ba regjeringen se på forslaget. I et brev til Stortinget viser finansminister Jan Tore Sanner (H) til EØS-tilsynet Esa og mener det er usannsynlig at de vil godkjenne planen.

Årsaken er at EØS-regelverket ikke tillater «dobbel virkemiddelbruk»: Statsstøtte i form av avgiftsfritak til biodrivstoff, som også er underlagt et såkalt omsetningskrav.

Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport som pålegger de som selger drivstoff, å sørge for at 24,5 prosent av drivstoffet til veitrafikk, er biodrivstoff.

– Finnes andre måter

Sps forslag kommer etter at regjeringen innførte veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff, uavhengig av om det omsettes innenfor eller utenfor omsetningskravet.

I sitt alternative budsjett for 2021 foreslår Sp å halvere veibruksavgiften på biodrivstoff innenfor omsetningskravet, noe Sanner altså ikke tror kan gjennomføres.

Finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet sier til NRK at det ikke er grunnlag for å forhåndsprosedere saken.

– Skulle det likevel vise seg å bli problemer med Esa, finnes det uansett flere andre måter å oppnå ønsket effekt på, sier han.

– Har blitt avslørt

Venstre er kritisk til Sps plan for å få ned utslippene.

– Senterpartiet har i mangel på annen klimapolitikk bare vist til biodrivstoff. I tillegg til at de er motstandere av å øke CO2-avgiften, vil de altså senke pumpeprisen på diesel ved å fjerne avgifter. Med den politikken vil vi ikke nå klimamålet, sier klimaminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

– Senterpartiet har blitt avslørt denne valgkampen. De har ikke løsninger for å håndtere vår tids viktigste sak, nemlig klima- og naturkrisen, sier han.