Sandstranda

Presset inn mellom Drammenselva og Buskerud Storsenter i Krokstadelva har Consto bygget 79 leiligheter.

Fakta

Sted: Krokstadelva

Prosjekttype: Leiligheter

Bruttoareal: 14.000 kvadratmeter

Byggherre: Sandstranda Bolig AS

Totalentreprenør: Consto Øst

Kontraktsum eks. mva.: 200 millioner kroner

Arkitekt: MAKE Arkitekter

Rådgivere: RIB: Rambøll | RIGeo: Seierstad Geo | RIEn, RIByfy og brann: Høyer Finseth | RI Miljøgeologi: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger, ventilasjon, sprinkler og gassanlegg: NTI - Norsk Teknisk Installasjon | Oppmåling: Eiker Oppmåling | Elektro: Borge Installasjon | Heis: Otis | Grunnarbeid: Kongsberg Entreprenør | Prefab: Systemblokk | Badekabiner: Brødrene Dahl og Part | Peling: Seierstad Pelemaskiner | Stålkonstruksjon: Metacon | Betong: XTM Bygg | Kjøkken: Sigdal Studio Drammen | Brakkerigg: Modulcompagniet | Byggstrøm: Provstrømspesialisten | Kjerneboring: Mimax | Stål/rekkverk: GBS Produkter | Branntetting: Vestfold Brannsikring | Tømrer: LP Bygg | Maler: Criab | Blikkenslager: Taktekkermester Bjørn Schramm | Lås & beslag: Kaba | Parkett: Parkettpartner | Gulvavretting: Gulventreprenøren | Flis: Hilmatis | Peis: Peisselskapet | Tårnkran: Crane Way | Ståldører: Daloc | Trapper: Norelement | Vinduer: Lian | Innerdører: Dooria | Garasjeport: Windsor Door | Bodvegger: Troax Nordic

Det er Sandstranda Bolig AS som står som utvikler av prosjektet, og det selskapet eies likt av Profier og Citycon/Sektor. De ga Consto oppdraget med å reise fire boligblokker på en gammel parkeringsplass ved siden av Buskerud Storsenter i Krokstadelva.

Tomtens beliggenhet og gode solforhold rett ved elva har gjort prosjektet populært. At det i tillegg ligger vegg i vegg med et stort kjøpesenter har tydelig appellert til lokalbefolkningen, for så å si alle leilighetene har blitt revet bort. Kjøperne har stort sett vært seniorer fra nærmiljøet.

Fire blokker

Det er Consto som har vært totalentreprenør for Sandstranda. I april 2015 startet de på prosjektet, og siden oktober i fjor har innflytt-ingen i de fire blokkene pågått.

De har bygget fire blokker i fem og seks etasjer med en felles parkeringskjeller på hele 3.300 kvadratmeter under alle. Blokk A, B og C er identiske med 22 leiligheter i hver blokk, mens blokk D er en litt mindre variant med 13 leiligheter i fem etasjer.

– Jeg har aldri gravd i bedre grunn enn her. Som navnet på prosjektet sier, så er det bare sand her. Alt overflatevann blir borte med en gang, og vi har hatt mellom-europeiske tilstander her uten fjell og leire, sier Stefan Wellnitz i Consto Øst til Byggeindustrien.

Han forteller at bygget er fundamentert på rundt 300 betongpeler, og at det varierte fra 15 til 42 meter ned til fjellet.

Flomsikring

– En utfordring har vært nærheten til elven og flomproblematikk knyttet til det. Derfor er hele kjelleren bygget vanntett med bunnplate og kjellervegger. Parkeringskjelleren er løftet opp over terrenget, slik at kjellerplanet blir første etasje, forklarer prosjektlederen.

Bunnplaten ligger på tre meter over havet, mens det er beregnet at en estimert 200-årsflom i Drammens-vassdraget er på fem meter. For å løse dette har man installert et tysk flomsikringssystem fra produsenten IBS. Systemet sikrer innganger og innkjørsel til parkeringskjeller ved at det er etablert vegger rundt bygget. Disse kan gjøres helt tette ved å bygge den opp med veggmoduler foran alle innganger.

Det er også installert gasspeiser i de aller fleste leilighetene, og også for gasstankene er det foretatt flomsikringsgrep. Det er etablert en jordvoll rundt tankene, slik at de stikker opp over de påkrevde fem meterne.

Brannkrav

Nærheten til Buskerud Storsenter har nok vært viktig for mange av de stort sett godt voksne kjøper ne i prosjektet, men det har også lagt premisser for byggemetoden.

Boligetasjen er bygget med en kombinasjon av plasstøpte vegger og plattendekker med stålbærekonstruksjoner i fasaden.

– Blokkene kommer så nær kjøpesenteret at det slår inn brannkrav i ytterveggene mot det. Det løste vi med at vi bygget den fasaden med ubehandlede sandwich-elementer. Det er cirka tre meter til senteret på det bredeste og en meter på det minste, forteller Wellnitz.

På denne fasaden er det bare små vindusluker på grunn av brannkravene, men så er det også fasaden mot vannet som er viktigst. For alle leilighetene har uteplass, balkong eller takterrasse som vender mot syd og mot elva. I og med at kjelleren er løftet opp over bakkenivå, er noen av markterrassene av den ganske store sorten, med vesentlig mindre innsyn enn tradisjonelle markterrasser.

Kabintrøbbel

Consto skryter av flere av underentreprenørene på prosjektet. Blant annet gikk malerfirmaet de hadde kontrahert konkurs i byggeperioden, men de fikk raskt på plass en annen. Wellnitz forteller også at råbygget ble satt opp i det han kaller ekspressfart, og at den nyetablerte kranentreprenøren Crane Way kjøpte inn tre kraner spesielt til prosjektet.

Den største utfordringen har derimot vist seg å være baderoms-kabinene fra Brødrene Dahl.

– Vårt prosjekt fikk de første kabinene som Brødrene Dahl laget i Italia. Problemet var at termostatene ikke var kompatible med varmekablene. Termostatene kjørte på med strøm uten å motta signal fra kablene, slik at kablene ble overopphetet og sluttet å fungere, forteller prosjektlederen, og legger til at dette ikke gjaldt alle badene.

– Men Brødrene Dahl stilte virkelig opp for å rette opp feilen, og hentet til og med inn folk fra Italia. Det brukes mange ressurser for å gjøre beboerne fornøyde med løsningen, sier han, og legger til at det ikke er sikkert de hadde fått like god oppfølging hvis det ikke sto en så sterk aktør bak produktet, legger Wellnitz til.

Lyse og praktiske

Det er Make Arkitekter AS som har tegnet prosjektet.

– Vår intensjon er å skape moderne, lyse og praktiske leiligheter plassert i grønne omgivelser. Alle de lyse leilighetene vender ut mot romslige, private balkonger med spennende utsikt og solforhold. Alle balkongene henvender seg mot opparbeidet parkrom og forhager, sier sivilarkitektene Kai Robert Gundersen og Hans Bernhard Biserød i Make.

– Bebyggelsen er delt opp i fire boligbygg, både for å skape karakter og identitet i området. Grepet gjør at lys og utsiktsforhold for den enkelte leiligheten optimaliseres. De fire boligbyggene, hus A, B, C og D danner en samlet rekke med tun mellom husene, og private forhager på lokket mot syd. Dette forsterker opplevelsen av promenaden - og ettermiddagslyset vestover langs elveløpet med utsikt mot grønne eller snødekte åser, legger de til.