Sandslimarka 33

Ulvesethlogo

Ulvesethlogo

ByggmesterValde

ByggmesterValde

BergenRørteknikk

BergenRørteknikk

BergenAir

BergenAir

Protanlogo

Protanlogo

Nordomatic

Nordomatic

Montal

Montal

På Sandsli i Ytrebygda bydel i Bergen har Brødrene Ulveseth ført opp tre blokker (33a, 33b og 33c) med totalt 164 leiligheter, primært beregnet på unge kjøpere.

Fakta

Sted: Sandsli, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, leilighetsbygg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 231 millioner kroner

Bruttoareal: 13.619 kvadratmeter BRA

Byggherre: Sandslimarka 33a

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Arkitekt: MAD Arkitekter

LARK: Weglo Design, Plan og Landskap

Rådgivere: RIB og RIByfy: Node Rådgivning l RIV: Miljøconsult l RIE: Voss elconsult l RIA: Sweco l RIG: Multiconsult l RIBr: A-stab l RIVA og RIVei: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeid, betongarbeid, flis og tegl: Brødrene Ulveseth l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland l Ferdigbetong: Norbetong l Betongelementer: Con-Form l Gulvstøp/tynnavretting: Industrigulvspesialisten l Stålkonstruksjoner: Bergen Mekaniske l Taktekking: Protan Entreprenør l Trapper og rekkverk: Montal l Tømrer: Byggmester Valde l Blikkenslager: Bergen Air l Maler og gulvlegger: RSV gruppen (bt1 og bt2), Lønningen & Nilsen Malerfirma (bt3) l Parkett og gulvlister: Formatgruppen (bt1 og bt2), Fagfolk Bygg & Interiør (bt3) l Rør og vannbåren gulvvarme: Bergen Rørteknikk l Elektro: Magnus M Thunestvedt l Ventilasjon: Venty l Elbil-lading: Ohmia l Smarthus: Celsius Teknikk (bt1 og 2), Nordomatic (bt3) l Baderomskabiner: Boxen l Heiser: TK Elevator l Branntetting: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Bergen Sprinkler l Garasjeport: Hørmann Norge l Renovasjonsanlegg: BIR Bedrift og Bossug l Låssystem: Certego l Trykktesting og termografering: Eriksen Byggkontroll l Kjøkken: Norema (bt1 og bt2), Designa Proff Bergen (bt3) l Byggvask: Elis rengjøring

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Sandslimarka 33a AS, som er eid av Brødrene Ulveseth, som også har vært totalentreprenør i prosjektet. MAD Arkitekter har hatt arkitektoppdraget. Samlet areal er på 13.619 kvadratmeter BRA. Entreprisekostnad er 231 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i mai 2019 og prosjektet ble fullført i juli i år.

Rekkefølgekrav

Prosjektleder Frode Rønhovde i Brødrene Ulveseth sier at prosjektet hadde rekkefølgekrav i form av felles gang- og sykkelvei på to nabotomter.

– Vi etablerte ny gang- og sykkelvei langs eksisterende felles adkomstvei. Vi ivaretok naboer, gravde under en vei, hadde pågående anleggstrafikk på adkomstveg i forbindelse med utgraving av tomten, la om lavspent for nabobygg, håndterte grunnvannstand og infiltrerte og førte vann mot eksisterende bekkeinntak, sier Rønhovde.

Prosjektering har skjedd i felles 3D-modell for arkitekt, RIB, RIV og RIE. Brødrene Ulveseth praktiserte taktplanlegging med inndeling i soner.

– Det fungerte veldig bra. Suksesskriterier har vært synliggjøring av planer og tett oppfølging på byggeplass, sier Rønhovde.

Han legger til at Sandslimarka 33 var preget av at mange rådgivere og baser var unge og at det var et godt samarbeid og en fin tone i prosjektet.

Attraktivt bomiljø for unge

Ideen bak Sandslimarka 33 var et ønske om å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

– I første byggetrinn i 2020 kunne vi tilby nye boliger fra 1.890.000 kroner. Vi tilbød også gode løsninger for finansiering, som spareplan fra kjøp frem til overlevering. Håpet var å skape et bomiljø som er attraktivt for de unge også i fremtiden, med kort avstand til mange arbeidsplasser, nærhet til skole, barnehage, butikker, Bybanen, treningssenter og andre fasiliteter man trenger i hverdagen. Leilighetene passer også for andre som er på jakt etter en arealeffektiv løsning. Boligblokkene er organisert på en måte som danner et gårdsrom for lek og fellesskap. Leilighetene er utformet så rasjonelt og effektivt som mulig, slik at balansen mellom rommenes størrelse og bruk er god, sier Rønhovde.

Fellesskap i uterommene

Arkitekt Vemund Tjessem i MAD Arkitekter forteller at det arkitektoniske hovedgrepet for det helhetlige bildet har vært å skape et prosjekt som gir mulighet for både fellesskap og varierte kvaliteter i uterommene mellom bygningene.

– Bygningene er plassert slik at de optimaliserer solforhold og utsikt på tomten. Det arkitektoniske motiv som preger de fleste fasadene er balkonger som er sidestilt fra hverandre oppover etasjene. Dette gir dobbelthøye situasjoner over de individuelle balkonger hvilket gjør opplevelsen av balkongen mer luftig, samtidig som det gir mer dagslys inn til oppholdsrommene inne i leilighetene. Det var også viktig for oss at de aller minste leilighetene skulle bli gode. Dette resulterte i at de fleste små leiligheter, på 36-42 kvadratmeter, ble plassert som hjørneleiligheter. Det skapes en merverdi i opplevelsen av de minste stuene når det kommer dagslys inn fra to sider, og det er vi veldig fornøyde med å ha fått til det, sier Tjessem.

Arkitektonisk ble det også lagt vekt på å differensiere bygningene i materialer og farger, dette på grunn av at alle tre bygningene er rasjonelt satt sammen av en leilighetsmiks som er speilvendt i ulik grad mellom byggene.

– Sandslimarka 33 A og C er utført med stående trekledning, der C er malt dempet sort, og A malt med en rød tone. Bygningenes fasader er også markert ved at etasjenes stabling blir synlig ved bruk av et aluminiumsbelagt vannbrett, som følger hele veien rundt. Alle balkongdører, vinduer og rekkverk er utført i natur-aluminium for å skape en tydelig og ren kontrast til de klare fargene til byggene. Sandslimarka 33 B er utført med teglsteinen Pellava Retro fra Wienerberger. Alle balkongdører, vinduer og rekkverk er lakkert med RAL 3003 (rubinrød), som er ment til å gi en varm og spenstig utstråling til både bygningens fasader og til felles uteareal, utdyper Tjessem.

Innvendig så har alle femten etasjer, fordelt på tre bygninger, fått inngangsdører til leiligheter malt med ulike farger fra fargepaletter fra tre ulike Wes Anderson filmer.

– Filmene hans er kjent for å inneholde mye flotte farger, og vi syntes det ville være artig å fargesette inngangsdørene basert på et litt finurlig konsept. På grunn av et klart og tydelig konsept, og et strålende samarbeid med Brødrene Ulveseth og de andre prosjekterende konsulentene, så har det ikke vært de store spesielle utfordringene gjennom prosjektets løp. I en tid hvor det er mye fokus på utførelse og produktkvalitet, så har det vært utrolig givende at Brødrene Ulveseth sa ja til å mure opp et helt bygg i tegl, og i tillegg legge ekstra innsats i detaljeringen av de to tre-byggene, sier Tjessem.

En aktiv livsstil

Daglig leder/senior landskapsarkitekt Vibeke Weglo i Weglo Design Plan og Landskap forteller at uteområdene på Sandslimarka 33 er lagt opp slik til at beboerne kan ha en aktiv og sosial livsstil.

– Området Aktiv Sone er et område med ulike apparater for trening, balanse og utfoldelse. Her kan en utføre treningsøvelser på en morsom, kreativ og utfordrende måte. Underlaget blir gummidekke med ulike farger som er dempet og tilpasset omgivelsene rundt. Området blir ellers møblert med sitteamfi, benker og bordtennis. Området blir beplantet og vil bli opplyst slik at det også kan brukes på kveldstid. Vi har også lagt opp til et sosialt møtepunkt, samlingsted, med benkebord, grillbenk og beplantning. Det er også et lekeområde med sittemur i den sørlige delen av området. Mellom blokk B og blokk C blir det bondesjakk og ommøblering av benker og beplantning. Vi har også en eple- og plommelund som beboerne kan benytte. Her kan man også dyrke andre ting. Området er beplantet med bunndekkeplanter, busker og trær. Det er gressarealer med terrengformer som kan benyttes til avslapping og lek. Tre ulike dekker markerer inngangssoner og fellesområder. Valg av materialer, fargebruk, møblering og lyssetting er viktig for å få til gode utearealer, og dette er noe vi har fokusert på i Sandslimarka 33, sier Weglo.

Tidlig samarbeid

Anleggsgartnermester og daglig leder Nina Eileen Askeland hos Anleggsgartnermester Askeland forteller at Brødrene Ulveseth tar anleggsgartneren tidlig inn i prosjektfasen.

– Vi har jobbet aktivt sammen i prosjekteringsmøter med Brødrene Ulveseth og Weglo Design Plan og Landskap. Vi har samarbeidet med Ulveseth og Vibeke Weglo på mange prosjekter og vet at når vi setter oss rundt bordet tidlig blir det gode utomhusanlegg. Da ser vi blant annet på dimensjonering av dekker for å bygge det Vibeke tegner, gode løsninger for overvannshåndtering, samt tar hensyn til økonomi når det gjelder valg av materialer og selve utformingen. Samarbeid tidlig mener jeg er nøkkelen til gode prosjekter. Yrkesstolthet i alle ledd gir kvalitet, sier Askeland.

164 leiligheter

Prosjektet består av tre blokker på fem etasjer med henholdsvis 74, 45 og 45 leiligheter. Samlet areal i boligdelen er på 9.497 kvadratmeter, mens parkeringsanlegget er på 4.122 kvadratmeter. Leilighetene er fra 36 til 76 kvadratmeter. Standarden er ifølge Rønhovde god, spesielt med tanke på at dette skulle være et rimelig prosjekt. I første byggetrinn (blokken Sandslimarka 33b) var det gode muligheter for tilvalgsløsninger for kjøperne. På grunn av kort tid mellom salgsstart og byggestart var det begrenset med muligheter for tilvalg i andre og tredje byggetrinn. Solforholdene er gode og alle leiligheter har terrasser på bakkeplan eller balkonger (7,5 til 10 kvadratmeter). De tre blokkene ligger rundt et skjermet uteområde med plener, beplantning, sittegrupper, lekeplasser og utetreningsanlegg. Leilighetene er utformet med tilgjengelige boenheter i henhold til Tek17, mens utomhusområdene har universell utforming i henhold til Tek17.

Ved innkjøring til prosjektet er det nedkjøring til et parkeringsanlegg. Der er det 114 biloppstillingsplasser. 23 er for gjesteparkering mot avgift, seks er for bevegelseshemmete brukere og fem er for bildeling. Alle som ønsker elbil-lading må inngå abonnement med Ohmia. Prosjektet omfatter 189 plasser for sykkelparkering, med over halvparten plassert tørt i kjeller. Det er også sykkelvask i kjelleren.

35.000 kbikkmeter

Sandslimarka 33 ligger i et rolig område sentralt i bydelen, mellom næringsområdene Kokstad og Sandsli. Blokkene har tilkomst fra en sidevei til Sandslivegen.

Grunnen bestod av fjell og løsmasser. Det er sprengt ut 16.000 kubikkmeter fast fjell og tatt ut totalt 35.000 kubikkmeter grunnmasser. I grunnen er det punktfundamenter og veggbanketter fundamentert på komprimert sprengsteinsfylling, i tillegg til parkeringsanlegg. Det er radonsperre i isolasjonsskiktet i gulv for bygg som ligger utenfor parkeringsanlegg.

Betong og stål

De tre blokkene er tilnærmet rektangulære. Bærende konstruksjon har plasstøpte vegger i kjeller og leilighetsskillevegger. Det er Con-Form veggelement i heis- og trappekjerner. Sammen med skivevegger fungerer heis- og trappekjerner som avstivning. Søyler i kjeller er av betong. Over bakkeplan er det søyler av stål. Dekket over parkeringsanlegg er plasstøpt og dekket i bolig er Con-Form dekkeelement. Fundamenter for heiskjerne er støpt vanntett. Takene i 33a og 33b har q-dekker. I 33c er det betongtak (grunnet for lang leveringstid på q-dekker). På 33a og 33c er det stående trekledning. På 33b er det teglforblending.

Det er 3-stavs eikeparkett i stuer og soverom, fliser på bad og gulvbelegg eller fliser i fellesareal. Innervegger er i stenderverk av tre og stål og malte gipsplater. Himlinger er av sparklet og malt betong. I entre/gang er det nedsenket himling med malte gipsplater.

Baderom er levert som prefabrikkerte kabiner og satt inn etasjevis før støp av dekket over. Baderomskabinene har stålrammekonstruksjon av firkantstål og gulv av fiberarmert betong. De er godkjent av Sintef og levert av Boxen.

Smarthusteknologi

Sandslimarka 33 er prosjektert og ført opp etter Tek17. Leilighetene har smarthusteknologi med lys og varmestyring via touchpanel eller mobiltelefon og porttelefon med integrert mot system med bilde og lyd fra leilighet. Oppvarming skjer med radiatorer i stue og er basert på fjernvarme. Det er elektriske varmekabler på bad. Leilighetene har balansert ventilasjon med aggregat i bod eller kjøkkenaggregat og er i energiklasse A eller B.


Flere prosjekter