Sandsli bo- og aktivitetssenter

Constructa Entreprenør har ført opp et sykehjem med 120 beboerrom og 30 omsorgsleiligheter på Sandsli i Bergen.

Fakta

Sted: Sandsli, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, bo- og aktivitetssenter

Kontraktssum uten merverdiavgift: 390 millioner kroner

Prosjektkostnad: 788 millioner kroner

Bruttoareal: 23.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Bergen kommune ved Etat for Utbygging

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Prosjektledelse: HR Prosjekt

Arkitekt, interiørarkitekt: Kvadrat Arkitekter

Landskapsarkitekt: TAG arkitekter

Rådgivere: RIB, RIA, RIBr, RISprinkler: HR Prosjekt l RIV: Rambøll l RIE, RIGeo, RISikkerhet: Multiconsult l RI Heis: Scan Heis

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Betongelementer: NOBI l Gulvstøp/tynnavretting: Industrigulvspesialisten l Stålkonstruksjoner og trapper: SL Mekaniske l Takkonstruksjon: Sotra Takstol l Taktekking og membraner: Protan Entreprenør l Alu/glass fasade: John Holvik l Vinduer og terrassedører: Lian Trevarefabrikk l Innerdører: Neumann Bygg l Blikkenslager: Sigurd Oppheim l Glassrekkverk: Trappekompaniet l Spilehimlinger: Modulvegger l Modulvegger: Bosvik l Fast innredning: Faginnredning l Maler: Malermester Røed l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Muring teglstein: Mjøndalen Mur & Puss l Teglleverandør: Randers Tegl l Rørlegger: Grevstad & Tvedt l Elektro: Frøland & Noss Elektro l Ventilasjon: Hamstad l SD-anlegg: Celsius Teknikk l Heiser: Scan Heis l Branntetting: Firesafe l Sprinkler: Total Sprinkler l Gasslukkeanlegg: Nortronic l Brannluker og branngardiner: Jet-Bramo l Brannporter: Habyl Avfalls- og tøysug: Envac Norge l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Adgangskontroll: Certego l Porter: Windsor Door l Storkjøkken, kantine: METOS l Kjøl- og fryserom: Huurre l Takheiser: Etac

Byggherre er Bergen kommune ved Etat for Utbygging. Bygget er tegnet av Kvadrat Arkitekter og ført opp i en totalentreprise. Det har fire etasjer og et samlet areal på 23.500 kvadratmeter. Constructa Entreprenørs kontraktssum er på 390 millioner kroner uten merverdiavgift, mens total prosjektkostnad er på 788 millioner kroner. Byggestart var i september i 2017, og bygget ble overlevert 1. april i år.

God byggeprosess

Prosjektleder Robin Andersen i Constructa Entreprenør forteller at byggingen har gått bra.

– Vi var kommet så langt da korona-viruset kom hit at det ikke skapte problemer. Kun utvask gjensto, sier Andersen.

Sandsli bo- og aktivitetssenter har 120 sykehjemsrom fordelt på tolv bogrupper med felles stuer og kjøkken på plan 2 og 3. På plan 4 ligger 30 omsorg pluss-leiligheter.

Sandsli bo- og aktivitetssenter er spesielt tilrettelagt for demente beboere, med blant annet sansehager og aktivitetssenter. Universell utforming har vært et gjennomgående tema i hele prosessen.

I første etasje ligger hovedinngang, aktivitetssenter, kafé, møte- og undervisningsrom, stillerom/ bårerom, rom for frisør, rom for fotpleie og en vestvendt vinterhage. Kaféen kan også benyttes av andre beboere i nærområdet.

Omsorgsleilighetene er romslige og har bad for bevegelseshemmede. Hver leilighet har egen privat terrasse og bod i korridoren. Omsorg pluss betyr blant annet at beboerne bor i spesielt tilpassede leiligheter i en avdeling med døgnbemanning og at de også kan delta i felles aktiviteter og måltider.

Mot sør ligger rom for byggets drift, vareadkomst, håndtering av skittentøy, avfallshåndtering og så videre. Bygget har vakuumanlegg for avfall og skittentøy med nedkast i hver etasje i hver av hovedfløyene. Tomten skråner noe oppover mot øst og i hele den østlige delen av plan 1 ligger en større parkeringskjeller under terreng.

I andre etasje med direkte utgang på terreng mot øst ligger sansehagene Frukthagen og Bærhagen. Oppover i etasjene er det utgang til større terrasser fra fellesstuene. På byggets sørside er det en stor terrasse i andre etasje.

Det blir 180-190 årsverk ved Sandsli bo- og aktivitetssenter.

Fokus på trivsel og dagslys

Sivilarkitekt og partner Morten Jakobsen i Kvadrat Arkitekter forteller at bygget har en klassisk oppbygd sykehjemsstruktur med bogrupper på ti rom med sine fellesrom, og som blir styrende for byggets totale planløsning.

– Det har vært viktig å ha fokus på trivsel og dagslys og utsyn for beboere og ansatte, romslige trafikkarealer, bevisst bruk av farger, og innvendig kunstnerisk utsmykking tilpasset byggets ulike rom og farger, sier Jakobsen.

Stillerommet har et kunstverk på hele fondveggen i tekstil, de to store hovedtrapperommene har hvert sitt store kunstverk i tekstil som strekker seg over tre etasjer og hver av de tolv bogruppene har sine unike kunstverk på en cirka fem meter lang korridorvegg i enden av hver bogruppe.

– Drift koster mer enn investeringen, så rasjonell drift og bemanning har vært et gjennomgående mantra under utviklingen av prosjektet. Overvannshåndtering i Bergen er en viktig premiss og blant mange tema var det gode og konstruktive diskusjoner om flate tak kontra skråtak, sier Jakobsen.

Innvendige og utvendige materialer er av høy kvalitet, med blant annet båndtekking på tak og platekledning i kombinasjon med lys tegl i fasadene.

– Oppstart for prosjektering var i juni 2015, med et omfattende romprogram på en stor, men likevel begrenset tomt. Det var nært og godt samarbeid med Bergen kommune i skisse-/forprosjektet. Prosjekteringsgruppen ble tiltransportert fra kontrakt med Bergen Eiendom til Constructa Entreprenør, en overgang som krevde oppmerksomhet fra alle parter slik at grensesnittdiskusjoner og omkamper unngås, og dette løste seg godt. Det har vært en effektiv og strukturert gjennomføringsfase i et stort og teknisk krevende prosjekt, med fredelige, men hektiske prosjekterings- og byggemøter. Ingen kommunikasjon med store bokstaver og utropstegn og at alle drog i samme retning har gitt et godt sluttresultat, utdyper Jakobsen.

Attraktive hage- og parkområder

Senior landskapsarkitekt Jorunn Espetvedt i TAG arkitekter sier at hovedmålet med utforming av uteområdet var å skape attraktive hage- og parkområder for beboere og besøkende til Sandsli bo- og aktivitetssenter.

– De er mulig å gå rundt hele bygget på fortau eller gangvei og det er plantet trær og busker for at området skal oppleves som grønt og frodig samtidig som transport til og fra bygget ivaretas. Adkomstområde til bygget er på sør- og vestsiden. Her ligger hovedinngangen og vinterhagen. Innkjøring til parkering og varelevering foregår i den søndre delen av bygget. På østsiden av bygget ligger de to sansehagene. Utenfor sansehagene grenser bygget mot eksisterende skogsmark. I andre etasje ligger de tre takhagene. Alle uterom er tilrettelagt for opphold ved at det er satt opp benker i alle hagerom, sier Espetvedt.

I alle uterommene er det opparbeidet bed og plantekasser med buede former som en kontrast til bygget som har rette kanter og vegger: Det er plantet et variert utvalg av trær, busker, stauder og løk som vil gi blomsterprakt, årstidsvariasjoner, trigge sansene og skape opplevelser hos beboerne.

– Adkomstområdet ved hovedinngangen foregår det av- og påstigning for besøkende og parkering for bevegelseshemmede. Her er det lagt vekt på at området skal ha god lesbarhet. Dekke som har tydelig fargeforskjell for å markere bevegelsesmønster. Der det er lyst barrikade steinbelegg kan fotgjengere bevege seg fritt og der det er mørkt dekke kan bilene kjøre. Område for ferdsel er delt opp av grønne rabatter beplantet med blomstrende frukttrær, lave busker og stauder, sier Espetvedt.

Vinterhage og sansehager

Gårdsrommet til vinterhagen omfatter en innendørs vinterhage samt en hage på utsiden. Vinterhagen er temperert og har eksotiske busker og vekster. På utsiden av vinterhagen er det opparbeidet et hagerom med en liten lekeplass med lekeapparater for barn som kommer på besøk.

– I de to sansehagene som ligger på østsiden av bygget er det opparbeidet opphøyde bed med frodige blomstrende stauder som beboerne kan sanse. I sansehagene er det også plantet rips, solbær, stikkelsbær og rabarbra samt ulike frukttrær som beboerne kan smake på. I andre etasje av bygget er det etablert tre takhager. De er opparbeidet som trivelige uterom med opphøyde buede plantekasser i pulverlakkert stål tilplantet med ulike stauder, roser, små trær med eksotiske former og urter. Hver av de tre takhagene er gjort unike ved ulik farge på plantekassene. I den ene takhagen er det røde plantekasser, i den andre blå og på den tredje grønne plantekasser. Det er gjort for å skille de ulike takhagene og skape gjenkjenning og identitet. Nybygget er høyt og kaster mye skygge ned i uterommene. Det gjelder spesielt for sansehagene på østsiden av bygget. Planter som er derfor nøye valgt ut slik at de er skyggetålende, sier Espetvedt.

Sandsli bo- og aktivitetssenter er bygget på gammel skogsbunn som er fylt opp med steinmasser. Det er derfor i stor grad lagt opp til infiltrasjon av overvann i grunnen og etablert et fåtall sluk. Anleggsgartner Wikholm har garantivedlikehold av grøntområdene de fem første årene.

Fått innfridd ønsker og behov

Prosjektleder Johnny Berg i Etat for utbygging i Bergen kommune sier at brukerne har vært involvert i programmering helt fra start og har fått innfridd ønsker og behov.

– Jeg er veldig fornøyd med hele prosessen. Det har vært et veldig godt samarbeid med brukere og entreprenør. Bygget er ført opp i totalentreprise, men vi har opplevd det som om det skulle vært en samspillsentreprise, sier Berg.

Tre parallelle fløyer

Sandsli bo- og aktivitetssenter ligger på en 12,8 måls tomt i Sandslimarka. Det er sprengt og kjørt bort 17.000 kubikkmeter faste masser fra en knaus som lå på tomten. Langs hovedveien forbi tomten lå det noe forurensete masser som, er kjørt til deponi. Et område med naturlig vegetasjon skal gro tilbake til opprinnelig stand.

Sandsli bo- og aktivitetssenter består av tre parallelle fløyer som er forbundet med to mellombygg. Den sørlige fløyen er svakt vinklet. Bærende konstruksjon består av stålsøyler og hulldekker, supplert med noe plasstøpt betong. Takene er valmet. Første, andre og tredje etasje har teglforblending med innslag av platekledning med stående teglbananer. Fjerde etasje har platekledning. Mellombyggene har store glassfasader. De fleste gulv har belegg med oppbrett mot veggene. I trapper er det industriparkett. De fleste innerveggene er faste. Bygget har både systemhimlinger og spilehimlinger.

Det er parkering på byggets sørside og i et parkeringsanlegg i første etasje i byggets sørlige del.

Sandsli bo- og aktivitetssenter er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer (hovedkilde) og vannbåren gulvvarme og er basert på fjernvarme. Bygget er i energiklasse A og er et passivhus. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Kjøling skjer også via ventilasjon.

Da byggeaktiviteten var på topp var 160 personer med.


Flere prosjekter