Sanden 1

Sanden 1

Sted: Larvik

Prosjekttype: Kontorbygg

BTA: 3.500 kvm

Byggherre:
Sanden 1 AS v/ Fritzøe Eiendom AS

Totalentreprise:
Buer Entreprenør AS

Kontraktsum eks mva:
60 millioner kroner

Arkitekt: Halvorsen & Reine AS

Rådgivere: RIB: K2 Byggeteknikk - RIV: Ing Petter Nome - RIE, RIBR: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og asfaltarbeider: H & K Sandnes - Ventilasjon: Ventilasjonsbygg - Rør og sprinkling: Oras - Elektro: Bravida - Fasadestein montasje: Naturstein Montering - Utstikking: Geoing-eniørene - Aluminiumsfasader: Aluminiumsfasader - Stålarbeider: Elektrosveis - Plattendekker: Färdigbetong - Takelementer: Lett Tak Elementer - Mur-, puss-, flis- og malerarbeid: Hoff Interiør & Håndverk - Blikkenslager: Herman Nilsen & Sønner - Branntetting: Norbras - Prefab trapper: UBAB - Storkjøkken: AE Foodtech - Lås og beslag: Møller Undall - Vinduer: Lian Trevarefabrikk - Trapperekkverk: Protrapp - Avfall: Veolia - Dører: Nordic Door - Liftleie: Bas Maskinutleie - Byggevarer/ kledning: Byggmakker Fritzøe - Membran/taktekking/røykventilasjon: Icopal - Ståltrapp og glassrekkverk: Rinde Rekon - Leddport: Portservice Larvik - Himlinger og innredninger: Moelven Nordia

Det tidligere industriområdet ved utløpet av Farriselva i Larvik er i stadig utvikling. På den fremskutte tomta har kontorbygget Sanden 1 – som har en parallell i designikonet Aalto-vasen – en tidløs og en lett gjenkjennelig form.

I løpet av få år har det gamle kaiområdet i Larvik endret karakter fullstendig. Fritzøe Brygge, Farris Bad og Kulturhuset Bølgen er alle særpregede og påfallende. Forskjellige konstellasjoner med entreprenører og arkitekter har bidratt. Denne gang er det arkitektfirmaet Halvorsen & Reine og Buer Entreprenør som i en totalentreprise har tegnet og oppført det vel 3.600 kvm store bygget. Nå er Halvorsen & Reine langt fra debutanter her langs kaia, de tegnet også Farris Bad som sto ferdig i 2009.

– Trekanttomta ligger mellom to veger og en jernbane. Den spesielle geometrien og størrelsen er litt av årsaken til at bygget er blitt slik det er. Arealet er ikke stort og vi måtte foreta noen viktige grep for å skape noe annerledes og som kunne gi bygget det fokus vi mente var riktig til denne tomta. Den utadlenende formen med de organiske buene er en parallell til finske Alvar Aaltos vaseform fra 30-tallet. For oss arkitekter var det en usedvanlig spennende geometriøvelse, forklarer arkitekt Øystein Rognebakke i Halvorsen & Reine.

Konveks og konkav
Aalto-vasen kjennetegnes ikke bare ved at den lener seg utover, de slyngende linjene lener seg også med ulikt mønster og gradasjon sideveis. Bygget har både konvekse og konkave dekker som ble plassstøpt og tilpasset nøyaktig til byggets fire horisontale bånd med opalisert glass som er festet i en utenpåliggende aluminiumsfasade. Det er en form som er krevende å gjenskape med søyler og plasstøpte dekker i en seks etasjers bygning.

– Huset består av en rekke sirkelsegmenter. Hvert etasjeskille fra dekke over andre etasje til dekke over femte er trukket 30 cm ut. Med en definert avstand mellom aluminiumsprofilene til vindussystemet på 1,20 meter i en systemlinje i dekket over andre etasje, måtte vi passe på at alle buene som ble etablert hadde et visst antall sprosser. Det måtte alltid stå en sprosse der et sirkelsegment traff et annet sirkelsegment, sier Rognebakke.

Bikker ut og sideveis
– Vanligvis kan det av og til det være en utfordring å bygge nøyaktig i vinkel og vater. Men det er atskillig mer krevende å bygge med gitte grader ut flere steder i bygget. I tillegg bikker det 4 til 15 cm sideveis for hver etasje. Vi kunne ikke måle oss opp i aksesystemet, men måtte bruke geoteknikere for å stikke ut punktene på nytt for hver etasje. Aluminiumsfasaden ble levert av Profilteam, og måtte produseres på Hamar samtidig som vi plasstøpte her i Larvik. Når det ikke var mulig å foreta kontrollmålinger av utsparingene, ble det krevende å støpe råbygget etter en teoretisk geometri som så skulle passe til en millimeternøyaktig aluminiumsfasade, forklarer Buer Entreprenørs prosjektleder Rune Fjeldheim.

Da fasadesystemet ankom med trailere og monteringen kunne begynne, var det mange spente sjeler. Med tre som materiale kunne man ha kuttet ned på eller skjøtet på en stender som ikke hadde korrekte mål. Her måtte bygget eventuelt vike, enten ved å støpe eller å meisle ut.

– På forhånd var det noe av det vi fryktet mest. Men det gikk så utrolig bra, alt smatt på plass! Vi hadde en mann som meislet litt på noen avslutninger og dekkekanter, ellers var det ikke store jobben. Det var en fantastisk godt utført støpejobb, sier Fjeldheim.

Lys hattebrem
Det opaliserte glasset går ned til 1,9 meter over innvendig gulvnivå og oppleves som en lys hattebrem. Glasset underbygger ikke bare byggets slyngende linjer. Det stopper også varmestrålingen fra sola, men diffuserer samtidig lyset og bidrar til å spre det videre innover i lokalet, selv om varmen er sterkt redusert.

Takterrasse
Alle de fem etasjene er nå utleid. DNB tar i bruk første og andre, mens ABAX blir leietaker i tredje etasje. Treschow-Fritzøe og Fritzøe Eiendom har fjerde, mens Ernst & Young flytter inn i femte etasje. Hver leietaker har valgt egne interiørløsninger og -uttrykk. Men samtlige leietakere får tilgang til en storslagen inntrukket sjette etasje med kantine og møteromsfasiliteter. Havutsikten mot Skagerrak fra den buede avslutningen på denne takterrassen er meget god.

Den fastsatte himlingshøyden medfører at Sanden 1, med takterrasse, blir synlig fra flere av byens høydedrag i nord og nordvest. Her er det derfor ikke spart på garnityret; takterrassen har gulv dekket med MegaWood. Fasadeuttrykket består av aluminium, glass og royalimpregnert panel i himling over de to inntrukne nederste etasjene. Den blå krystalliske larvikitten er høyst lokal, men bearbeidet i Italia og også brukt i fasadene og i tillegg på de fleste gulvene inne.

Som et tillegg fikk Buer Entreprenør en kontrakt på et frittliggende parkeringshus, med muligheter også for nedkjøring til byggets parkeringskjeller.

Lista ligger høyt
De høye kvalitetskravene både til arkitektur og utførelse går som en rød tråd gjennom all byggevirksomhet der Fritzøe Eiendom er involvert. Sanden 1 er intet unntak, og er med sin beliggenhet også det første bygget man møter ved innkjøringen til Sanden og langs Stavernveien fra jernbanebrua. Det skal bli spennende å følge den fortsatte utviklingen i denne delen av Larvik.

Tekst og foto: Trond Joelson


Flere prosjekter