Sande Settefisk landbasert oppdrettsanlegg

Daglig leder på Sande Settefisk Tom Wilke til venstre. Prosjektlederen for totalentreprenør Sterner, Thomas Haugehåtveit, til høyre.
Bluegreen

Bluegreen

Nlogo

Nlogo

SkårhaugTaktekk

SkårhaugTaktekk

Evebølogo

Evebølogo

EidElektro

EidElektro

FirdaElektro

FirdaElektro

Totalentreprenør Sterner, Overhalla Betongbygg og Allbygg er sentrale aktører i utførelsen av det nye anlegget til Sande Settefisk i Gloppen. Prosjektet har en totalkostnad på rundt 270 millioner kroner uten merverdiavgift.

Fakta

Sted: Rygg i Gloppen kommune

Prosjekttype: Settefiskanlegg

Byggherre: Sande Settefisk

Totalentreprenør: Sterner

Prosjekt- og byggeleder for byggherre: Novaform

Areal: Siste byggetrinn ca. 3.000 kvadratmeter ferdig nå, første byggetrinn ca. 1.000 kvadratmeter ferdig 2021

Prosjektkostnad: Ca. 260-270 millioner kroner eks. mva. (byggetrinn 1 og 2)

Rådgivende ingeniører (siste byggetrinn): RIB, ARK, SØK: Arcon Prosjekt l RIE, RIV, RIBr, RIByfy: Norconsult

Underentreprenører og leverandører (siste byggetrinn): Automasjon, design, modellering av rør: Sterner l Ferdigbetong: Overhalla Betongbygg l Tømrer- og betongarbeid: Allbygg Florø l Elektro: Eid Elektro, Firda Elektro l Maling, flis, belegg: Maler Skilbrei l Rørlegger prosessanlegg: Bluegreen l Rørlegger: Mardal Rør l Taktekker: Skårhaug Taktekk l Rør og ventilasjon: Klima Experten l Blikkenslager: Evebø Blikkenslagerverksted l Rustfrie rør og plattformer: Skien Rustfri Industri l Grunnarbeid, utomhus, ferdigbetong, asfalt: Olav Hjelmeset l Glassfasade: Bolseth Glass l Byggevarer: Bygger’n Sandane l Kjøkken: AUBO l Porter: Assa Abloy l Energianlegg: PTG

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er oppdretterne Nordfjord Laks, Hyen Fisk og Svanøy Havbruk som eier byggherreselskapet Sande Settefisk med om lag en tredel hver. De tre selskapene er i oppdrettsmålestokk mindre privateide aktører med oppdrettslokasjoner i Nordfjord og ved Svanøy utenfor Florø. Inntekter fra næringen satses videre i den største industrisatsingen i Gloppen kommune på mange år.

Sande Settefisk er lokalisert i bygda Rygg på sørsiden av Gloppefjorden, noen kilometer utenfor Sandane på veien mot Hyen. Her ligger det nye anlegget med fjorden på ene siden og Ryggelva på den andre. Lokaliseringen er gunstig siden den sikrer både ferskvann og sjøvann.

Totalentreprenør for byggetrinn 2, Sterner, har selv levert systemer for automasjon, design og modellering av rør, samt alt av prosessutstyr. Entreprisen på siste byggetrinn er på 157 millioner kroner uten merverdiavgift. Andre byggetrinn som også er det klart største, er ferdig nå. Første utsett av fisk ble nylig gjort etter 75 dager i bygget. Da var fiskene 280 gram.

Fordelen med fremvekst på land til større størrelser er at fisken står kortere tid i sjøen, noe som avgrenser eksponering mot sykdommer. Man får også utnyttet konsesjonene bedre.

Bygget i Overhalla

Overhalla Betongbygg er byggleverandør. Bygget er bygget i Overhalla i Nord-Trøndelag, og sendt med skip til Rygg i to omganger. Tømmerkaia i nabolaget ble brukt til å få elementene fra skip til land. Ikke alle ferdigelementene er slik vi kjenner dem fra tradisjonelle prefabrikerte betongbygg. Seks åttekantede betongkar som er 14 meter i diameter og hver rommer 800 kubikkmeter vann danner også yttervegger på tre sider av nybygget. To og to kar danner enheter med felles renseanlegg, slik at det til sammen er tre renseanlegg. 50 kubikkmeter vann i minuttet pumpes mellom renseanlegget og de to karene.

Første byggetrinn på cirka 1.000 kvadratmeter stod klart våren 2021. Der er det administrasjon, klekkeri og startfôring i totalt åtte kar med diameter på seks meter. De to byggene ligger side om side. Det nye er cirka 3.000 kvadratmeter.

– Det er alltid spennende å ta i bruk et nytt anlegg. Så langt har det gått fint selv om det alltid er ting som må gå seg til. Kvaliteten på første utsett var god, sier daglig leder Tom Wilke. Han har sett bedriften vokse fra et lite settefiskanlegg med gjennomstrømning fra 1986, til et høyteknologisk RAS-anlegg med avansert biologi som skal produsere store mengder mat til verdens befolkning. Nå leder han et anlegg med 12 ansatte.

Til eget og ekstern bruk

Styreleder i Sande Settefisk og daglig leder i Nordfjord Laks Svein Klævold sier anlegget i første omgang blir bygget for å skaffe fisk til egne anlegg.

– Vi håper å kunne produsere i overkant av 1.000 tonn fisk i året i det nye anlegget. Vi beregner at fisken skal stå i anlegget til cirka 500 gram før den flyttes ut i sjøen. Vi er allerede i gang med produksjonen og leverte nylig den første fisken til Svanøy Havbruk. Eierne våre skal ha mye av fisken selv, men om lag en tredel blir solgt til eksterne.

Ifølge Klævold er cirka 200 millioner kroner uten merverdiavgift av en samlet prosjektkostnad på 260-270 millioner kroner brukt i andre byggetrinn.

I forbindelse med at det er vokst frem et marked for bygging av landbaserte oppdrettsanlegg, er det kommet aktører med bakgrunn i leveranser av prosessanlegg som også tilbyr seg å ta oppgaven som totalentreprenør. En av dem er Sterner, som er totalentreprenør for siste byggetrinn av Sande Settefisk. Sterner er en aktør som leverer tjenester innen vannbehandling, fra drikkevannsbehandling og kommunal avløsbehandling til industriavløp og akvakultur.

– Arealeffektivt

Prosjektleder for Sterner er Thomas Haugehåtveit. Han forteller at Sande Settefisk er det største landbaserte prosjektet de har hatt ansvar for så langt.

– Vi har levert løsninger til mindre prosjekter som brønnbåter og oppdrettsanlegg, men også til større prosjekt som det landbaserte anlegget til Eidesvik Laks på Bømlo. Avdelingen til Sterner i Bergen har jobbet med akvakultur og service, mens avdelingen på Ski jobber mest med drikkevann, avløpsbehandling, brønnbåt og service. I 2013-14 kjøpte Sterner opp Biotek i Porsgrunn. Det er denne avdelingen som jobber med sammensatte prosjekter og som har hatt ansvaret for Sande Settefisk, sier Haugehåtveit. Han har selv base i Porsgrunn.

– Å bygge betongelementbygg på denne måten gjør at vi fikk satt sammen fiskekar og store volumer med rensesystemer samtidig som vi fikk bygget yttervegger. Det er arealeffektivt når man bygger på denne måten. Vi har blant annet fått utnyttet trekantrommene mellom karene til tekniske installasjoner.

Innvendige vegger på kar og områder som kan bli utsatt for fuktighet, er innsatt med PE-liner. Dette er samme type stoff som i plastrør brukt i industri. I praksis er det en noen millimeter tykk plasthinne på innsiden av betongen. Påføringen av dette har vært et tidkrevende og møysommelig arbeid.

Anlegget henter vann fra elva til RAS-anleggene inne i hallene, der settefisk vokser frem til postsmolt klar til å settes i merder i sjøen. RAS er forkorting for resirkulerende akvakultur-system. RAS-anlegg renser og bruker om igjen ferskvannet mange ganger før det slippes renset ut i fjorden. Det tilføres litt nytt vann for hver gang.

– Anlegget er levert i henhold til kvalitet, fastslår prosjektlederen.

– Unike renseløsninger

Det har vært en del medieomtale den siste tiden om eldre settefiskanlegg og utslipp, etter en sak i DN nylig. Det nye settefiskanlegget på Rygg er utstyrt med avansert renseteknologi. Det mener Haugehåtveit er en av styrkene til Sterner som leverandør.

– Den ordinære renseprosessen består av klassiske rensetrinn som mekanisk filtrering der partikler blir fjernet med filter, og biologisk behandling for å redusere giftstoffer som ammonium, nitritt og nitrat. Dette er stoffer som tar livet av fisken om konsentrasjonene er høye. Til slutt blir CO2 avluftet. Sterner benytter unike detaljer internt i hver av disse delprosessene.

– Fôrrester og annet avfall fra produksjonen samles sammen i renseanlegg, tørkes og leveres videre i et sirkulærøkonomisk kretsløp, sier Haugehåtveit. Sterners unike løsning innebærer mekanisk avvanning og tørking (MAT) på en slik måte at det ivaretar viktige næringsstoffer, sier han.

Ifølge Haugehåtveit er det godkjent som Grønn gjødsel.

– Vi håper å gjøre avtale med aktørene bak et planlagt biogassanlegg på Byrkjelo om restene fra renseanlegget. Dette blir et biprodukt, sier Wilke.

Allbygg Florø er innleid underentreprenør for utbyggingen.

– Vi har gjort alt av betong- og tømrerarbeid som ikke involverer de store betongkonstruksjonene. Tømrerarbeidet har blant annet bestått i å bygge rom i den sosiale delen utenfor industrihallen. Vi har hatt et arbeidslag på om lag ti personer i sving på anlegget, sier prosjektleder Ludvig Solvang i Allbygg.


Flere prosjekter