Sande Auto

Foto: Sande AutoFoto: Sande AutoFoto: Sande AutoFoto: Sande Auto
LarsJønsson

LarsJønsson

Caverionlogo

Caverionlogo

BergenProsjekt

BergenProsjekt

Allbygg

Allbygg

Montal

Montal

Industrigulvspesialisten

Industrigulvspesialisten

Rivenes

Rivenes

Spenncon

Spenncon

Holvik

Holvik

AltHeis

AltHeis

Verktøypartner

Verktøypartner

Lars Jønsson har ført opp nytt bygg på 4.500 kvadratmeter for Sande Eiendom i Drotningsvik i Bergen.

Fakta

Sted: Drotningsvik, Bergen

Prosjekttype: Bilforretning

Entreprisekostnad uten mva: 75 millioner kroner

Bruttoareal: 4.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sande Eiendom

Totalentreprenør: Lars Jønsson

Arkitekt: Forum Arkitekter

Rådgivere: RIB: Sivilingeniør Petter Kloster l RIV: Caverion l RIE: Elbim l RIBr: Konsepta l RIEnergi: Sweco Norge l RIVA: Byggadministrasjon Harald Bjørndal

Underentreprenører og leverandører: Totalteknisk entreprenør: Caverion l Oppmåling: Anko l Trapper og rekkverk: Montal Systems l Leverandør verksted: Verktøypartner l Rivning og grunnarbeid: Rivenes l Betongarbeid: Allbygg l Betongelementer: Spenncon l Gulvstøp, avretting og epoxybelegg: Industrigulvspesialisten l Stålarbeid: Alsaker Stål l Taktekking: Protan Entreprenør Hordaland l Alu/glass fasade: John Holvik l Solavskjerming: HD Solskjerming l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Maler: Malermester BA Urdal l Ventilasjon: Pro-Vent (ue for Caverion) l Heis: Alt Heis l Porter: Norsk Port Service Vest l Lås og beslag: Heikki Bruvik

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Bygget brukes av Sande Auto, som selger nye Subaru, SsangYong og MG i to salgshaller. Det inneholder også kundemottak, to store verkstedhaller og en lakk-kabin for Autokarosseri Vest, lager, kontorer og garderober.

75 millioner kroner

Det er tegnet av Forum Arkitekter (som også var ansvarlig søker) og ført opp i en totalentreprise. Bygget har to etasjer og parkering på taket. Samlet areal er på 4.500 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 75 millioner kroner uten merverdiavgift. Grunn- og betongarbeid startet i oktober 2020, og bygget ble overtatt 23. september i år.

Delstengt i ti dager

Prosjektleder Helge Kolbjørnsen i Lars Jønsson sier at to tekniske arbeidere fikk Covid-19 og at byggeplassen ble delvis stengt i ti dager.

– Korona var den største utfordringen i prosjektet. Vi hadde eget koronapoliti som desinfiserte brakkeriggen kontinuerlig i to måneder, sier Kolbjørnsen.

God visuell kontakt

Sivilarkitekt Per Hammer i Forum Arkitekter sier at de ulike funksjonene er samlet i et enkelt og rasjonelt bygg som skiller mellom publikumsrettet aktivitet i front og verkstedsdrift i bakkant.

– Planløsningen åpner for god visuell kontakt særlig mellom kundemottak og verksted. Glassarealer på fasadene er begrenset til butikk, kundemottak og konferanserom for å begrense varmetap og imøtekomme en god energiøkonomisering. Glassarealene binder sammen de to bilanleggene som nå utgjør et komplett biltun for Sandegruppen. Det er vektlagt å nytte robuste materialer som har lang levetid. Hovedutfordringen med bygg som dette er å formgi en planløsning som gir effektiv og god drift med smidig flyt for mange funksjoner samlet på ett sted, sier Hammer.

Fornøyd byggherre

Administrerende direktør Frode Sande i Sandegruppen sier at han er meget godt fornøyd med nybygget.

– Jeg er kjempefornøyd med nybygget. Det har blitt fantastisk bra, sier Sande

lkhb

Bygget ligger i et næringsområde i Bergen Vest. Sande Auto har allerede et annet bygg på eiendommen. Tomten har fjellgrunn og hadde planert sprengsteinsfylling da Lars Jønsson startet byggearbeidene. I grunnen er det gruver for lakk-kabin og heis.

Byggets form er tilpasset tomten. Det er bærende konstruksjon av betong i verkstedsfløyen, plasstøpt betong i midtdelen og stål i nybilfløyen. Taket består av isolerte og påstøpte hulldekker med fall. Fasadene består av betong, glass og klimavegg med platekledning. I verkstedene er det dobbelarmert hardbetonggulv med epoksybelegg. Det er fliser på gulv i nybilhaller, kundemottak og sosiale soner. Et konferanserom har laminat på gulvet. I verkstedene er det åpne himling med synlige tekniske føringer. Nybilhallene har 20x20 cm spilehimling, mens kontorer og fellesrom har 60x60 cm systemhimlinger.

U-verdi på 0,6

Glassfasader og vinduer har U-verdi på 0,6. U-verdi for tak i verksted og nybilhall er 0,13. Veggelementer har en U-verdi på 0,18. Klimaveggene har blåseisolasjon og er 60 cm tykke. Trykktesting viser luftvekslinger med et snitt på 0,44 per time. Det er solavskjerming med utvendige screens på solutsatte fasader.

Uteområdene er asfaltert og brukes til parkering.

Da byggeaktiviteten var på topp var 40 personer med, og bygget er ført opp uten alvorlige uhell.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med varmepanel i himling og via ventilasjon og er basert på luft til vann varmepumpe. Bygget er beregnet til å holde energiklasse A. Det har balansert ventilasjon og kjøling via ventilasjon.


Flere prosjekter