Sandbukta Terrasse

Foto: Foto: Suveren KommunikasjonFoto: Foto: Suveren KommunikasjonFoto: Foto: Suveren KommunikasjonFoto: Foto: Suveren KommunikasjonFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon LundebyFoto: Foto: Jon Lundeby
Peablogo

Peablogo

Con-Formlogo

Con-Formlogo

BergGrund

BergGrund

Luftteknikk

Luftteknikk

Rotpunkt

Rotpunkt

Tundøren

Tundøren

BorgFagmaling

BorgFagmaling

Lianlogo

Lianlogo

ØstfoldRengjøring

ØstfoldRengjøring

GBS

GBS

XLbygg

XLbygg

På Hafslundsøy i Sarpsborg har Peab fullført utbyggingen av Sandbukta Terrasse på vegne av Halden Boligbyggelag (HABO) og Jack Valleraune AS, og utbyggeren melder om stor interesse rundt boligprosjektet.

Fakta

Sted: Sarpsborg

Prosjekttype: Boliger

Størrelse: 4.585 kvadratmeter

Byggherre: Halden boligbyggelag (HABO)

Totalentreprenør: Peab Bygg

Kontraktsum bygg: 103 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: Ø-Bo Prosjekt

Landskapsarkitekt: Link Arkitektur

Rådgivere: For byggherre - RIVA: Luva Prosjekt l RIG: Geoteknikk, Hans Jonny Kvalsvik lStikker støttemur: Jim Valleraune. For entreprenør - RIB, RIBr, RIA, RIBfy: Sweco l RIB prefab: Pentacon l Ansvarlig søker, arkitekt: Ing. Knobel

Sideentreprise: Grunnarbeider: Jack Valleraune

Underentreprenører og leverandører: Fundamentering: Berg- & Grundsäkring Elektro: Råde Elektro l Rørlegger: F. Jørgensen Ventilasjon: Luft-Teknikk l Stikking: Anko Radonsikring: Borg Radonsikring l Bærestål og prefab montasje: Byemark Stål Brannsikring: Firesafe l Tømrer og blikkenslager: Klavestad Entreprenør l Taktekker: Paul Messa l Mur og flis: Herregårdsmur Heis: Cibes Lift l Lås og beslag: Certego l Maler: Borg Fagmaling Kjøkken og garderobe: Rotpunkt l Parkett og gulvlister: Fredrikstad parkett- og byggsliperi l Solavskjerming: Solskjermingsmannen Alu-dør: HM Montasje l Rekkverk: GBS Produkter Gulvsparkling: Avretting l Stillas: NSG Betongsaging: Østfold Betongsaging l Ferdigbetong: Norbetong l Betongpumping: K. Bull Betongpumping l Forskaling: Peri Armering: Norsk Stål l Trelast og byggevarer: XL-Bygg Knatterudfjellet l Vinduer: Lian Vinduer l Tredører: Tundøren Ståldører: Daloc l Prefab elementer: Con-Form Lunde l Alarm: Alarm Link Brakkevask: Østfold Rengjøring l Utleie maskiner og utstyr: Ramirent

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Det har helt fra oppstarten vært god interesse rundt utbyggingen. Prosjektet har solgt godt med veldig liten markedsføring. Per nå er tre leiligheter ledige, av totalt 50 enheter, sier en fornøyd Nils Rune Vikhals, HABOs prosjektleder i utbyggingsprosjektet.

De første beboerne flyttet inn i de to første blokkene i mai, og den siste blokken ble innflyttet i starten av juli.

– Vi regner med at de tre siste leilighetene blir solgt om kort tid nå som kjøperne kan se hvor flott det er blitt i området, sier Vikhals, som understreker at han er godt fornøyd med både sluttresultatet, byggeprosessen og samarbeidet med Peab.

– Vi er veldig godt fornøyde med hele prosessen. Vi har fått et veldig bra prosjekt som har vært veldig gøy å følge underveis, sier Vikhals.

Han har vært med i prosjektet hele veien, fra de startet arbeidet for tre år siden.

– Vi jobbet en del med å utvikle prosjektet, som er organisert som et borettslag, og mener vi har fått på plass fine løsninger som ligger godt i terrenget. Det også opparbeidet et fint uteareal integrert med turstiene i området. Vi opplever også at nabolaget er godt fornøyde med sluttresultatet, sier han.

Effektiv byggeprosess

Også prosjektleder Charlotte Dangstorp i Peab Bygg i Østfold, som har utført utbyggingen i en totalentreprise, er godt fornøyd med prosjektet.

– Gjennomføringen har på flere måter vært utfordrende, men med god planlegging og godt samarbeid med byggherre og underentreprenører og leverandører kom vi i mål på en god måte, sier Dangstorp.

– HABO har vært en engasjert byggherre med god forståelse for prosjektgjennomføring. De har tatt beslutninger på en effektiv måte, og i de tilfellene de ikke har vært enige i våre løsningsforslag, har vi sammen prosjektert frem ønsket løsning, legger Dangstorp til.

Sarpsborg

Prosjektet er lokalisert på Nordneset, i hjertet av Hafslundsøy i Sarpsborg. Tomten er plassert i en slak skråning ned mot Glomma, og denne beliggenheten er nok mye av årsaken til populariteten rundt prosjektet.

Totalt er det bygget 50 borettslagsleiligheter fordelt på fem blokker, med ti leiligheter i hver blokk. Leilighetene har to eller tre soverom, stue- og kjøkkenløsning og terrasse med utsikt mot vannet. Størrelsen på enhetene varierer fra 76-125 kvadratmeter. Leilighetene har parkering i carport i bakkant av bebyggelsen, med sportsbod. Foran byggene er det en felles hage ned mot vannet.

Tok inn flere folk

Opprinnelig startet Peabs arbeider mot slutten av 2020, men 22. desember samme år ble det byggestans på prosjektet, og det måtte en ny politisk behandling i kommune til med bakgrunn i naboklager rundt antall enheter som skulle bygges ut.

Da var allerede grunnarbeidene gjennomført som en egen entreprise av Jack Valleraune. De har også hatt ansvaret for utomhusarbeidene rundt byggene, mens Peab har støpt en 250 meter lang og fire-fem meter høy støttemur i bakkant av byggene, samt carportene foran støttemuren.

Peab kunne etter en fire måneders stans sette i gang igjen byggearbeidene 19. april 2021, etter en fornyet politisk behandling. Til tross for fire måneders utsettelse klarte Peab å ferdigstille boligprosjektet bare én måned senere enn opprinnelig planlagt.

– Det klarte vi ved å ta inn flere folk og påskynde betongarbeidene, slik at forsinkelsen i liten grad forplantet seg. Og vi fant smarte løsninger ved å trekke inn egne fagarbeidere i prosjekteringen, forteller Dangstorp. På den måten kunne tømrerne på Sandbukta Terrasse komme i gang tidligere enn hva som ellers hadde vært mulig. Og de kunne bygge raskere enn først antatt.

– Vi snudde alle steiner og satte inn flere tiltak for å korte inn på byggetiden. Fordi salget av leilighetene hadde gått så bra, kunne vi bygge alle fem byggene i én fase i stedet for to trinn, som først planlagt, legger Dangstorp til. De jobbet også med å optimalisere løsningene, det vil si finne de beste byggemetodene og de smarteste måtene å utnytte materialene på.

– Derfor er det viktig i planleggingsfasen å ha med seg de som skal utføre arbeidene. På Sandbukta Terrasse hadde vi god nytte av å trekke inn betongarbeidere og tømrere. Slik klarte vi å korte ned på byggetiden uten å lage nye problemer på arbeidsplassen, sier Dangstorp, som peker på at de i tillegg også har håndtert utfordringer med smittevernrestriksjoner og kostnadsøkning på byggevaremarkedet.

– Det gode samarbeidet med HABO har vært avgjørende for å finne gode løsninger underveis, understreker prosjektleder Dangstorp.

Grunnen i området var god, og det er støpt plate på mark, uten kjeller. Byggene er reist med plasstøpt betong, et arbeid som er utført i egenproduksjon. Veggene er kledt med jernvritolbehandlet malmfuru, og taket er tekket med membran.

Dangstorp sier byggene holder god kvalitet, med god standard på kjøkkenløsninger og materialbruk. Badene er plassbygd, og det har vært mange tilvalgsmuligheter, noe en rekke av kjøperne også har benyttet seg av.


Flere prosjekter