Samspillkonferansen 2020

StedOslo, Norge
ArrangørQuality Norway og NBEF
Fra01.04.2020
Til01.04.2020
TidspunktOnsdag kl 8.00 - 16.10

Dagen vil by på erfaringer fra samspill i prosjekt – fallgruver og suksesskriterier. Hva burde vært gjort annerledes, og hvilke erfaringer ville man ikke vært foruten? Hvilke nye arbeidsprosesser kreves, hvordan tilrettelegge for samspill i praksis og hvilken kompetanse er det behov for? Det vil legges godt til rette for deling av verdifull samspillserfaring.

Samspill i et helhetlig perspektiv – verdiskaping gjennom hele verdikjeden! Samspillkonferansen setter søkelys på samspill i et helhetlig perspektiv med fokus på verdiskaping gjennom hele verdikjeden.
Bransjeaktører samles, og det skapes en felles plattform og forståelse for bruk av samspill som gjennomføringsmodell. Her kommer folk som både vet hva som skjer i bransjen og som påvirker utviklingen. Det blir god anledning til å snakke sammen og utveksle kontakter, erfaringer og idéer.

Her vil du:
– få siste nytt fra bransjen
– lære hva som kreves av ledelse og organisasjon
– få vite hvordan Norges største statlige byggherre rigger seg for samspill
– høre om samspill fra et entreprenørperspektiv
– få praktiske prosjekterfaringer med samspill
– få svar på spørsmålet om bransjen er klar for prosjektallianser

Målgruppe:
Konferansen er relevant for alle som søker informasjon om utviklingen av gjennomføringsmodeller fremover. De som arbeider med kontrakt- og gjennomføringsstrategi, eller som ønsker å forstå hva slags kompetanse og hvilke virksomhetsprosesser vi må tilpasse oss i den nære fremtid, vil ha stort utbytte av konferansen. Eksempelvis entreprenører, rådgivere, leverandører og andre med interesse for faget.

Påmeldingsfrist: 2. mars

Program og påmelding