Norge leder det internasjonale standardiseringsarbeidet ved komitéleder administrerende direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustrien.

Samlet 80 BIM-eksperter fra hele verden i Oslo

I nesten en uke har 80 BIM-eksperter fra rundt 30 land vært samlet i Oslo for å jobbe med standardisering av informasjon gjennom hele livssyklusen til bygninger og infrastruktur. Torsdag var det avsluttende plenumsmøte i NHO-bygget.

Det er den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 59/SC 13 «Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)» som fra mandag til torsdag har gjennomført en rekke arbeidsgruppemøter og sitt årlige plenumsmøte i hovedstaden.

Norge leder arbeidet ved komitéleder administrerende direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustrien som har støtte fra Standard Norges prosjektleder, Lisbet Landfald. Målet med dette ISO-arbeidet er bedre interoperabilitet av informasjon og bedre samhandling i prosjekter. Middelet er gjenbruk og deling av informasjon ved hjelp BIM, og sikkerhetsaspekter ved den digitale informasjonsforvaltningen har stått høyt på agendaen.

– I løpet av uka har vi hatt mange arbeidsgruppemøter innenfor ulike standarder. Vi har blant annet jobbet med prosess-standard og hvordan man jobber med BIM i byggeprosessen. Et arbeidsgruppemøte har sett nærmere på koblingen mellom bygningsinformasjonsmodeller og geografiske informasjonssystemer for å få disse ulike verdenene til å snakke sammen, mens en tredje gruppe har jobbet med en standard for dataordbok, sier Jøns Sjøgren til Byggeindustrien.

– I tillegg har vi en komite som har jobbet med terminologi og ordbruk i de ulike standardene. Ofte sitter de ulike komiteene i hver sin silo og bruker ulike ord om samme de samme tingene. Nå vil vi ha en rød tråd i ordbruken, legger han til.

– Hvor viktig er det å samle det internasjonale miljøet slik dere har gjort denne uka i Oslo?

– Den digitaliseringen som skjer i byggenæringen på verdensbasis gjør at du er avhengig av standarder. Alle verktøy må kunne kommunisere med hverandre, og da er det viktig å møtes slik. Det er også nyttig å få et bilde av hvor dette arbeidet står i andre land, sier Sjøgren og legger til at det ikke er tilfeldig at standardiseringsarbeidet ledes av Norge.

– Dette er helt bevisst. Denne komiteen lå nede for en del år siden og så sparket vi nytt liv i den da BIM og Building Smart-prosjektet kom i gang for over ti år siden. Den gangen tok Norge ansvaret for dette arbeidet. Vi har også lederrollen i en tilsvarende gruppe i Europa, så Norge har virkelig hånda på rattet når det gjelder digitalisering og BIM i byggenæringen, mener Jøns Sjøgren.

Nytt liv

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening og administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Melhus.

Oppslutningen rundt standardiseringsarbeidet har kommet en lang vei siden det norske miljøet blåste liv i arbeidet for 13 år siden.

I det siste har blant annet Sør-Amerika kommet inn i arbeidet, og både Peru, Japan og Chile var representert i Oslo.

Administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge er glad for å se den utviklingen som har vært i den internasjonale standardiseringskomiteen de siste årene. Han var selv aktiv med å blåse nytt liv i den sovende komiteen i 2006.

– Den gangen lå arbeidet helt nede. Det var ingen som visste hvem som ledet arbeidet og det var ikke blitt avholdt et eneste møte på to år. Alt lå helt brakk. Men så kom Building Smart-prosjektet i gang i Norge, og da ble det ganske klart for oss at vi trengte en internasjonal standardiseringsarena. Vi bestemte oss for å aktivere denne gruppa som lå nede, og vi hadde vårt første møte i Washington i 2006 med syv personer rundt bordet, hvorav fire var nordmenn. Derfor er det ekstra gledelig å se at vi nå har en norskledet komite som har klart å få 80 mennesker fra hele verden innom i løpet av uka, sier Jacob Mehus til Byggeindustrien.

Store gevinster for små aktører

Norske eksperter som deltar, mener deltakelsen gir flere fordeler for norske virksomheter.

Blant annet blir det lettere å ta standardene i bruk og styrke egen internasjonal markedstilgang. Men også lokalt, i både små og store bedrifter, har bruken av BIM bidratt til å heve konkurransekraften i norsk byggenæringen.

– Det vi har sett gjennom mange år, er at når vi har gått i front, så får vi også bedriftene til å bruke BIM. Vi snakker ofte om at det er de store bedriftene som bruker dette, men blant våre medlemmer ser vi også at de som ofte lykkes best er de minste bedriftene. I Norgehus er det for eksempel den minste bedriften i kjeden som har hatt den aller største gevinsten, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.

Var på befaring

I tillegg til hektisk møtevirksomhet og arbeid med standarder, har arbeidgsgruppene også vært på befaring hos Statsbygg på det nye Nasjonalmuseet som er under oppføring og skal åpnes i 2020.

Under det avsluttende plenumsmøte hos BNL i NHO-bygget torsdag hvor alle arbeidsgruppene og samarbeidende komiteer og organisasjoner rapporter og beslutninger fattes om veien videre. Standard Norge har blant annet oppfordret medlemslandene til å dele sine erfaringer med bruk av internasjonale BIM-standarder.