Samler 2100 tonn gamle miljøsynder

Torsdag starter Norsk Gjenvinning arbeidet med å samle inn vindusruter fulle av gamle miljøsynder. Naturvernforbundet oppfordrer særlig byggenæringen til å ta PCB-farene på alvor.

Fosterskader, kreft og nedsatt fruktbarhet hos dyr og mennesker er bare noen av farene PCB står bak.

– PCB finnes fortsatt i skadelige konsentrasjoner i naturen og er et stort problem. Prøver av for eksempel menneskeblod og fugleegg viser at vi balanserer på grensen for hva som gir skader i næringskjeden. For mennesker er det særlig fare for fosterskader, sier fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Likevel var miljøgiften tidligere en helt vanlig bestanddel i vindusruter, og det er fortsatt mange igjen av dem rundt om i landet. Norsk Gjenvinning regner med å samle inn 70 000 PCB-holdige ruter årlig de neste tre årene etter å ha vunnet kontrakten utlyst av Ruteretur. 

– Kasserte PCB-holdige isolerglassruter er farlig avfall og må behandles på en helt bestemt måte for at det ikke skal gjøre skade, sier avtaleansvarlig Geir Sparboe i Norsk Gjenvinning.

PCB i dine vinduer?
Norsk Gjenvinning har mottak for PCB-ruter over hele landet, og regner med å samle inn i underkant av 70 000 vinduer, eller omtrent 2100 tonn i året. Det er særlig isolerglassruter fra perioden 1965 til 1975 som kan inneholde PCB. Er vinduene importert, kunne de inneholde PCB helt fram til 1980.

– Hvis du lurer på om vinduene dine hjemme eller på jobben inneholder PCB, kan du sjekke avstandskinnen mellom glassene. Der er som regel produksjonsåret preget inn, forteller Sparboe.

PCB brytes svært sakte ned i naturen. Derfor bruker myndighetene store ressurser på å samle inn PCB og få det forsvarlig destruert. Heldigvis har vi kommet langt med å rydde opp etter denne miljøsynden: Ifølge miljøstatus.no viser målinger at PCB-verdiene generelt er på vei ned. Men de er fortsatt høye i flere fjorder og i Mjøsa, så høye at Mattilsynet har innført strengere kostholdsråd for enkelte fiskearter enn tidligere.

Halvparten håndteres uforsvarlig
Klima- og forurensningsdirektoratet antar at minst 90 prosent av opprinnelig PCB-mengde er tatt ut av bruk, men har bare registrert at halvparten av dette er blitt håndtert forsvarlig. – Særlig i elektrobransjen, riving og rehabilitering er det en del som synder på dette området. Mye PCB-holdig avfall ender på ulovlige fyllinger eller blandet med annet avfall, sier Schulze.

Du må med andre ord for all del ikke slenge isolerglassruter i containeren sammen med annet avfall fra oppussingen:

– PCB-holdige isolerglassruter utgjør ingen fare så lenge de er i bruk og er hele. Men når de skal kasseres må de behandles som farlig avfall, forklarer Sparboe.

En rapport fra Ruteretur AS viser at det trolig er flest PCB-holdige ruter igjen i yrkesbygg og kommunale- og fylkeskommunale bygg.