Samfjordgårdene

Samfjordgårdene

Sted: Brattvåg, Møre og Romsdal

Prosjekttype:
Boliger med 67 leiligheter

Prosjektkostnad:
170 millioner kroner

Byggherre: Samfjord Eiendom

Totalentreprenør: K. Nordang

Arkitekt, prosjekteringsledelse:
Sportstøl arkitekter, Ulsteinvik

Landskapsarkitekt:
Flatanger Landskap

Byggherreombud: Byggeledelse Norge v/ Walter Hovden

Rådgivere: RIB: Conplan - RIE: Karl Kvalsund - RIV: Norconsult - RIGeo: Geovest Haugland - RIBrann: Neas Consulting

Underentreprenører og leverandører: Betongelementer: Spenncon og Stryn Betongelement - Rørlegger: Johansen Maritime - Grunnarbeider: Opshaug - Heis: Lift-Tech - EL-arbeider: Bravida - Ventilasjon: Plato - Brannsikring: Brannsikring Nordvest - Taktekking: Skårhaug Taktekk - Vinduer: John Holvik - Lås og beslag: Låsservice - Blikkenslager: Hevad - Maler- og flisarbeider: Martin Uggedal - Puss: Bjørn Øyen l Rekkverk: Miljøstål l Flytebrygger: Marina Solutions - Spunt og peling: Fundamentering - Gulvstøp: Acom - Parkett: ABS Parkettgruppen - Kjøkken/bad/garderober: HTH - Innerdører: Dooria (Dyrøy)

I Brattvåg på Sunnmøre bor det i overkant av 2000 mennesker. Vel 1000 arbeider i skipsbyggings- og skipsutstyrsindustrien ved STX Europe og Rolls-Royce Marine. I dette bygdesamfunnet ble Samfjordgårdene til 170 millioner kroner med 67 moderne leiligheter innviet i mai.

Leilighetenes størrelse er mellom 42,5 og 144 kvadratmeter og bare 12 var usolgt da mai bikket over til juni. Her har utbyggerne tatt en kjemperisiko i eget lokalsamfunn – i kjent sunnmørsk stil – og vunnet.

– Dette er det største boligprosjektet i Møre og Romsdal i 2011, og også et av de aller største i fylket gjennom tidene, sier styreleder i eierselskapet Samfjord Eiendom AS, Arne Gunnar Harnes.

Harnes medgir overfor Byggeindustrien at dette er et prosjekt litt «mot normalen». For det normale er at slike store prosjekter bygges i byer der boligpresset er stort og fortjenestemulighetene deretter. Han innrømmer også at utbyggerne nok hadde fått bedre avkastning for investeringen sin ved å bygge leilighetene i en by, for eksempel i Ålesund eller i Molde. Men her har det handlet om langt viktigere verdier enn fortjeneste.

– Det er ikke vakkert i en bygd der patriotismen dør ut. En bygd trenger både patriotisme og kapital. Patriotismen har vi – og kapitalen skaffet vi, sier Harnes.

Patriotisme og mot
Brattvåg, som er sentrum i Haram kommune, ligger i marginal pendleravstand til Ålesund. Først og fremst er dette et boligprosjekt tiltenkt stedets egne innbyggere. Folk som jobber og bor i Brattvåg.

– I tillegg til patriotisme ligger det nok en god del mot i dette prosjektet, sier Harnes.

– Men ikke overmot, legger han til.

For utbyggerne har hatt god økonomisk kontroll hele veien. Selv eier han vel 40 prosent av prosjektet gjennom Lag Invest, 50-50 sammen med tidligere Aker-boss Leif Arne Langøy. Langøy bor i Brattvåg og er en aktiv investor både i Romsdal og på Sunnmøre.

De to andre eiergrupperingene i Samfjordgårdene AS er Brødrene Dyrøy AS og SparMat Brattvåg.

Toppleilighet: 4,9 millioner
Det ble tatt initiativ til å rydde opp i strandsonen i Brattvåg, der det sto gamle hus hist og pist uten noen form for orden. Mye var til forfalls. I tillegg lyste kommunen ut etter pilotprosjekt som kunne ta initiativ til en fortetting og attraktiv boligbygging i kommunen. Samfjordgård-prosjektet ble her prioritert på topp.

Resultatet er foreløpig et boligprosjekt i bymessig utførelse med en standard som godt kunne tåle en plassering på Aker Brygge. Den store forskjellen er prisen. I Brattvåg koster en toppleilighet på 144 kvadratmeter med fantastisk sjøutsikt, to flislagte bad og tre uteterrasser 4,9 millioner kroner. Tilsvarende ville nok ha kostet noen millioner kroner ekstra på Aker Brygge – eller i Molde og Ålesund.

– Hele prosjektet på 5000 kvadratmeter salgbart areal har gått for en kvadratmeterpris på tett oppunder 30.000 kroner. I tillegg kommer salget av parkeringskjelleren med 96 plasser, hvor alle har parkeringsplass med direkte adkomst via heis til leilighetene. Selv om dette er rimelig sammenlignet med bypriser, har det satt ny standard for prisnivået i Brattvåg. Og det har vært en viss smitteeffekt, sier Harnes.

Det er i alt åtte toppleiligheter, hvorav fire er sjøvendt. Disse har en høy standard og en kvadratmeterpris på 33.500 kroner. En av disse leilighetene var fortsatt usolgt 1. juni.

Kai og brygger
Samfjordgårdene har hatt et samarbeid med kommunen om utearealene. Kommunens investering er 17,5 millioner kroner. Dette gikk ikke smertefritt gjennom i kommunestyret, men det gikk. Kommunens delaktighet gjelder først og fremst sjøsiden med kai og brygger for småbåter. Hele sjøsiden er gjort tilgjengelig for allmennheten.

Utbyggerne har planer om å bygge en molo og en gangbru til Brattvågholmen som ligger noen hundre meter foran Samfjordgårdene, hvor det er en lunt beliggende badeplass. Dette vil øke attraktiviteten ytterligere. Det er også planer om å bygge et kjøpesenter på nabotomten i sør. Bebyggelsen der er mildt sagt sliten og står i grell kontrast til de nye Samfjordgårdene.

Det er sjelden å komme til et ferdig boligprosjekt som er så gjen-nomført klargjort som Samfjordgårdene, ned til minste detalj virker det meste å være på plass. Prosjektet har vært en vesentlig forskjønnelse for Brattvåg sentrum.

– Her er det bare noe småpirk som gjenstår, sier Harnes.

– Ingen gullgruve
Totalentreprenør har vært K. Nordang AS på Stranda. Prosjektleder Jonn Haugmo sier at dette er det største boligprosjektet entreprenørselskapet har gjennomført.

– Samfjordgårdene er to leiligheter større enn boligprosjektet K. Nordang AS bygde i Voldsdalen i Ålesund.

Haugmo opplyser at alt ble ferdigstilt og overlevert i henhold til oppsatte kontrakter.

– Noen gullgruve var ikke dette prosjektet for oss, men det er et kjekt prosjekt å ha i porteføljen. Anlegget er blitt utrolig flott. Vi har fått høre mange godord i ettertid både fra vanlige folk og fra folk i bransjen, sier Haugmo.

Selv er han spesielt begeistret for måten boligene er snudd mot sjøsiden på.

– Her har det vært et bevisst fokus mot det maritime. Boligene ligger helt ned i fjøresteinene. Det er nytt for oss, men resultatet ble veldig bra, sier Haugmo.

– Veldig stolt
Arkitekt Arnfinn Sporstøl hos Sporstøl Arkitekter i Ulsteinvik sier til Byggeindustrien at han rett og slett er stolt over resultatet.

– Dette er første trinn i utviklingen av et nytt, fortettet Brattvåg sentrum. Kommunen definerte på forhånd at fortetting var ønskelig. Dette var utgangspunktet for utformingen av byggene, sier Sporstøl.

Han har ingen betenkeligheter med en bymessig utforming av sentrum i en landkommune. Tilbake-meldingene har også vært udelt gode.

– Vi syntes også det var spennende å vende bygningene mot sjøen med promenade og småbåtanlegg. Responsen på salget forteller at folk er tilfreds med resultatet. Det er rett og slett imponerende av utbyggerne å selge såpass mange leiligheter på så kort tid som tilfellet har vært, sier Sporstøl.

Tekst og foto: Kjell Herskedal


Flere prosjekter