Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol

Prosjektets testing av en rekke digitale verktøy har vært både morsomt og utfordrende for de involverte aktørene. Ifølge daglig leder Even Haug i Mest Bygg (t.v), byggherreombud Rune Hallingstad i HR Prosjekt og prosjekteringsleder Carsten Pedersen i Rambøll, har det vært et meget godt samarbeid i prosjektet.

Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol, som Statsbygg har omtalt som tidenes mest digitale byggeprosjekt, er overlevert til Statens vegvesen.

Fakta

Sted: Gol

Prosjekttype: Ny trafikkstasjon for Statens vegvesen

Bruttoareal: 667 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 48 millioner inkl. tillegg og endringer

Byggherre: Statsbygg

Byggherreombud, Teknisk Byggherreombud, Koordinator prosjektering, Koordinator utførelse: HR Prosjekt

Totalentreprenør: Mest Bygg

Totalrådgiver inklusive arkitekt og landskapsarkitekt: Rambøll Norge

RIBr: SOS Brannconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Turhus Maskin l Elektro: Elektroservice Hallingdal l Klima og automasjon: MT Klima l VVS: Hallingdal Varme & Sanitær l Automasjon: Sauter Norge l Solskjerming: Vental l Solceller: Solcellespesialisten

Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol ble som kjent plukket ut som pilot av Statsbyggs Digibygg-prosjekt for testing av en rekke ulike digitale verktøy. Bruk av droner som henter inn geodata, visualisering av bygningen ved hjelp av VR og AR, bruk av dataspill i HMS-arbeidet, RFID-merking av byggevarer, bruk av borerobot med implementerte data fra BIM-modellen, digital byggeplass, og ikke minst bruk av digital modell i 7D, forklarer hvorfor Statsbygg omtaler prosjektet på Gol som tidenes mest digitale byggeprosjekt.

– Digibygg sin oppgave er å ta digitale initiativer, finne ut hva som skjer i markedet, og teste ut nye ting. Det har vi gjort til fulle i dette prosjektet. Det er den mest digitale byggeprosjektet som noen gang er gjennomført i Norge, og det er et prosjekt som vil endre måten bransjen jobber på, uttalte prosjektdirektør for Digibygg Anett Andreassen da prosjektet hadde kranselag i fjor sommer.

Heldigitalisert

Prosjektleder Bjarni Einarsson i Statsbygg, beskriver prosjektet som et heldigitalisert byggeprosjekt hvor de har testet og registrert fordeler og ulemper med ulik digital aktivitet.

– Vi ser at de digitale hjelpemidlene vi har tatt i bruk, i stor grad bidrar til både bedre kvalitet og god kontroll på fremdrift og økonomi. Vi har hatt svært lite feil i byggeprosessen og det har å gjøre med at vi la stor vekt på prosjekteringsarbeidet og vi hadde en ganske detaljert BIM-modell på plass før vi startet med utførelsen, sier Einarsson.

Erfaringsrapport

Han forteller at Statsbygg nå jobber med en erfaringsrapport fra prosjektet, men understreker samtidig at byggherren allerede har implementert digitale verktøy som en følge av positive erfaringer fra Gol-prosjektet.

– Vi har hatt veldig positive erfaringer med blant annet digital oppslagstavle og også digital byggeplass. Det å ha en papirløs byggeplass der alle forholder seg til den samme og oppdaterte digitale modellen, er en stor fordel, ikke minst med tanke på tidsbruk, sier han.

– Det som også er veldig viktig å si rundt denne typen prosesser, er at samhandlingen mellom aktørene blir enklere når den går via en digital plattform. Det har vært et prosjekt med mange nye prosesser, mye opplæring, og generelt mye nytt for alle, men jeg må si at de som har vært med i prosjektet har vært helt suverene i å bidra til at dette ble en vellykket pilot for testing av digitale verktøy, fastslår Einarsson.

Prosjektlederen mener Digibygg-piloten på Gol blir viktig for Statsbyggs videre satsing på digitale verktøy.

– Dette er det første heldigitaliserte prosjektet Statsbygg har gjennomført. Nå blir Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol brukt som eksempel når digitale verktøy skal trekkes inn i nye prosjekter, sier han.

Rambøll med alle fag

Rambøll har hatt prosjekteringsansvaret for alle fag bortsett fra brann i det heldigitaliserte prosjektet. Da Byggeindustrien snakket med BIM-koordinator Kjetil Krogseth i Rambøll i forbindelse med prosjektets kranselag, trakk han blant annet frem gevinstene prosjektet har hentet ut av en meget detaljert BIM-modell.

– Vi har sett verdien av å prosjektere mer detaljert og bruke mer tid på prosjektering, og vi har sett hva en god BIM-modell betyr for utførende og for drift. Jeg tror alle som jobber med BIM-modellen i dette prosjektet ønsker seg det samme også ved neste prosjekt, sa Kjetil Krogseth.

Carsten Pedersen har kommet inn som prosjekteringsleder for Rambøll i siste del av prosjektet. Han beskriver Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol som et gavebord for en rådgiver.

– Et pilotprosjekt som satser så mye på nye digitalverktøy er et gavebord for en rådgiver. Vi føler vi har lært mye i prosjektet som vi kan ta med oss videre, og vi er også veldig godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med entreprenør- og byggherresiden, sier Pedersen.

Han mener Digibygg-piloten på Gol er en prøvesmak på hva man kan forvente i fremtiden.

– Jeg tror vi fremover vil se byggeprosjekter med digitale modeller hvor man stadig putter inn mer informasjon, ikke minst med tanke på å gjøre FDV-arbeidet enklere. Jeg tror også vi vil se prosjekter hvor man tar i bruk mange av de de digitale verktøy vi har benyttet oss av i dette prosjektet, og det vil garantert komme nye verktøy. Det man alltid skal huske på med digitale verktøy, er at resultatet aldri blir bedre enn de personene som sitter og trykker på knappene, understreker Pedersen.

Overraskende totalentreprenør

Mange ble nok litt overrasket da det var det lokale entreprenørselskapet Mest Bygg AS som fikk totalentreprisen i Digibygg-prosjektet på Gol. Daglig leder Even Haug i Mest Bygg innrømmer at de også trodde det var en større aktør som kom til å få prosjektet, men han er veldig fornøyd med at Mest Bygg, som et mindre entreprenørselskap, fikk muligheten til å være med på et pilotprosjekt for digital utvikling i byggebransjen. Haug sier prosjektet har vært både morsomt og utfordrende.

– Dette var vårt første Statsbygg-prosjekt, noe som for oss var et steg eller to opp i forhold til krav til blant annet dokumentasjon. Vi hadde også begrenset med erfaring med digitale verktøy, men vi hadde Olav Espegard som prosjektleder og han er veldig interessert i digitalisering og ny teknologi og har virkelig satt seg inn alt det nye. Vi har hatt en veldig bratt læringskurve og alt det nye har selvsagt vært utfordrende for både våre ansatte og for underentreprenørene, men alt i alt syns vi dette har gått utrolig bra, sier Haug.

Han trekker frem den digitale oppslagstavlen på byggeplass som et eksempel på digitalt verktøy entreprenørselskapet har tatt med videre i nye prosjekter.

Fornøyd byggherreombud

Rune Hallingstad i HR Prosjekt har vært byggherreombud for Statsbygg. Han synes det har vært lærerikt å være en del av pilotprosjektet.

– Det har ikke vært et mål at alt skal fungere fra dag en. Poenget er å få prøvd ut de verktøyene som finnes, og det føler jeg vi har lykkes bra med, sier han.

Byggherreombudet er blant annet imponert over hvordan digitale verktøy er benyttet i HMS-arbeidet, både i forbindelse med opplæring i form av sikkerhetsdataspill og digital rapportering av uønskede hendelser som fortløpende har blitt oppdatert på en digital oppslagstavle i prosjektet.

– Vi har hatt et prosjekt med veldig god innrapportering, men det aller viktigste er at vi har hatt et prosjekt uten en eneste skade, sier Hallingstad.

Hallingstad understreker at alle involverte aktører har bidratt til å løfte HMS-arbeidet. Arbeidet prosjektet gjorde på HMS-siden resulterte i at Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol fikk Statsbygg egen pris, Den gyldne hjelm.

– Det er vi veldig stolte av, kommenterer Hallingstad.