Lene Jønsson mottar prisen av Bjørn Andersen.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg kåret til Årets Forbilde

Onsdag kveld ble Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) kåret til Årets Forbilde innen prosjektbasert virksomhet av Prosjekt Norge.

Daglig leder Lene Jønsson i Sfs BA kunne onsdag motta prisen fra senterleder Bjørn Andersen i Prosjekt Norge.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
"Sfs BA de ønsker å bidra med konkrete problemstillinger, innovasjoner og verktøy. Deres visjon er: En skadefri bygge- og annleggsnæring, og strategien er samarbeid. De setter samarbeid, ledelse og kultur på agendaen, og bidrar til at du som leder får verktøy og inspirasjon."

Det pekes også på at etableringen av SfS BA er en unik etablering av et samarbeid for å ta tak i en av de viktigste utfordringene for byggenæringen, og som sådan et forbilde for hvordan næringen kan ta tak i sine utfordringer.

SfS BA ble formelt stiftet på et stiftelsesmøte 18. september 2019, og er en videreføring av Charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring, som ble etablert tilbake i 2014. Hovedforskjellen er at mens Charteret var organisert rundt organisasjonene i næringen, er SfS BA konstruert slik at alle kan delta i arbeidet på like vilkår. For første gang er det etablert det en overgripende organisering av et felles arbeid for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Formelt er SfS BA en stiftelse med formål å realisere 0-visjonen for skader i bygge- og anleggsnæringen.