– Som et ledd i vår satsning på grønnere hyttebygging utarbeider vi for tiden en ny veileder for bærekraftig utvikling av fritidsboligområder, som skal ta for seg alle faser i hyttebyggingen, med særlig fokus på naturinngrep, sier administrerende direktør i Saltdalshytta Stine Røsand. Foto: CF-Wesenberg

– Som et ledd i vår satsning på grønnere hyttebygging utarbeider vi for tiden en ny veileder for bærekraftig utvikling av fritidsboligområder, som skal ta for seg alle faser i hyttebyggingen, med særlig fokus på naturinngrep, sier administrerende direktør i Saltdalshytta Stine Røsand. Foto: CF-Wesenberg

Saltdalshytta inngår samarbeid med Nasjonalparken Næringshage

Saltdalshytta ønsker å styrke sin satsning på bærekraft og inngår nå et samarbeid med Nasjonalparken Næringshage for å utvikle en veileder for grønnere utvikling av nye fritidsboliger.

– Som et ledd i vår satsning på grønnere hyttebygging utarbeider vi for tiden en ny veileder for bærekraftig utvikling av fritidsboligområder, som skal ta for seg alle faser i hyttebyggingen, med særlig fokus på naturinngrep, sier administrerende direktør i Saltdalshytta Stine Røsand i en pressemelding.

Selskapet peker på at hyttebygging medfører klimaavtrykk innenfor fire hovedkategorier; frakt, materialbruk, energi og naturinngrep.

– Saltdalshytta jobber nå på flere områder for å sikre at hyttene som bygges skal ha lavest mulig klimaavtrykk.

Deltakere fra Troll Arkitektur, Nasjonalparken Næringshage og Saltdalshytta. Foto: Saltdalshytta

Deltakere fra Troll Arkitektur, Nasjonalparken Næringshage og Saltdalshytta. Foto: Saltdalshytta

Veilederen som Røsand henviser til skal komme i stand i et prosjekt som samler en klynge med tverrfaglige ressurser de kommende månedene. Nasjonalparken Næringshage er fasilitator på oppdrag fra Saltdalshytta.

– Prosjektet tar utgangspunkt i et fritidsboligfelt i Hornlia i Oppdal. Aktører som Troll Arkitektur, Norsk institutt for Naturforskning, Oppdal kommune, Pir II samt forskere og studenter fra NTNU er blant bidragsyterne, heter det i meldingen.

Parallelt i prosjektet skal det utvikles en ny fritidsboligmodell i markedet med redusert klima- og miljøavtrykk.

– Det er spennende for oss i næringshagen å bistå Saltdalshytta til å ta steget inn i det grønne skifte. Når en stor nasjonal aktør utvikler bærekraftige løsninger vil det potensielt kunne gi stor effekt. Dessuten har vi store forhåpninger om at samarbeidet vil gi oss ytterligere erfaring og økt kunnskap innen temaet fremtidens fritidsøkonomi. Dette vil vi som kunnskapsmiljø kunne ta videre til lokale og regionale aktører som er tilknyttet fritidsøkonomien, sier prosjektleder Margrete Vognild Blokhus i meldingen.