– Etterspørselen av trelast i mai er relativt god, selv om vi ser et fall på 4,19 prosent mot fjoråret , sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Treindustrien

– Etterspørselen av trelast i mai er relativt god, selv om vi ser et fall på 4,19 prosent mot fjoråret , sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Treindustrien

Salget av trelast falt mai, men fortsatt sterk økning i eksporten

Salget i mai i år av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig hvit trelast faller nasjonalt med 4,19 prosent sammenlignet med mai 2022 målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

Akkumulert salg totalt for hvit trelast i volum per mai i år er 15,49 prosent lavere enn samme periode i fjor.

For impregnert som produkt faller det akkumulerte salget per mai målt i volum med 13,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Salget av impregnert viser samtidig en betydelig økning i volum på 43,9 prosent for mai i år sammenlignet med mai i 2022.

Eksporten av trelast fortsetter å øke, og for mai er økningen 21,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge SSB. Eksport av sagtømmer som råvare faller med 2,3 prosent i mai 2023 sammenlignet med samme periode i fjor.

– Etterspørselen av trelast i mai er relativt god, selv om vi ser et fall på 4,19 prosent mot fjoråret. En kald vår forsinket aktiviteten i markedet, men i mai løsner sesongsalget litt, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

– Eksporten fortsetter å øke, hvor treindustrien orienterer seg mot en rekke nye markeder internasjonalt. Denne tendensen åpner nye dører og viser at treindustrien er svært omstillingsorientert. Fallet i salg og igangsetting av nye boliger viser svært mørke skyer i horisonten, og gir stor grunn til uro for det vi har foran oss, legger Finstad til.