Sæter Terrasse

Foto: Solon EiendomFoto: Solon EiendomFoto: Solon EiendomFoto: Solon EiendomFoto: Solon EiendomFoto: Solon EiendomFoto: Solon Eiendom

På Nordstrand har to eneboliger gjort plass til et leilighetsprosjekt på 34 enheter og en næringsdel ved Sæterkrysset, og Sæter Terrasse skiller seg ut med sin spennende fasade og utforming.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Leilighetsbygg med næringsdel

BTA: 6.628 kvadratmeter

Byggherre: Solon Eiendom

Totalentreprenør: Kruse Smith

Kontraktssum eks. mva.: 97 millioner kroner

Arkitekt: A-lab

LARK: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: Prosjektledelse: Sweco l RIB: Høyer Finseth l
RIV: Hjellnes Consult l RIE: Rejlers l RIBr: Fokus Rådgivning

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Andenæs VVS l Ventilasjon: Blikra & Søderblom l Elektro: Borge Installasjon l Tømrer: Edvardsson Entreprenør og LP Bygg l Maler: Edvardsson Bygg l Vinduer: Lian l Murer, puss og flis: Brafas l Taktekking: Nortekk l Takbokser og rammer: GBS Produkter l Kjøkken: Mobalpa Grini l Lås og beslag: Kaba l Parkett: Bo Andren l Aluminiumsfasade: Alutile l Heve-/Skyvedører: Strømmen l Glassmontasje: Skandinaviska glassystem l Heis: Orona l Grunn- og utomhus: Morten Gultvedt Entreprenør l Branntetting: Firesafe l Gulvstøp: Gulventreprenøren l Dører: Swedoor/Jeld-Wen

Solon Eiendom har hatt suksess med flere av sine leilighetsprosjekter i og rundt hovedstaden, og Sæter Terrasse er intet unntak.

– Hovedfokuset for Solon Eiendom er alltid å bygge attraktive boliger som skiller seg litt ut. På Sæter har det vært konkurranse med flere andre aktører, så vi har vært opptatt av å skille oss ut i positiv forstand. Det gjelder blant annet arkitektur og materialvalg inne og ute, men også i form av størrelser. Det er gjennomgående ganske store leiligheter i prosjektet med store vestvendte terrasser. Dessuten har vi lagt mye ressurser i innvendig og utvendig belysning og fasade, sier utviklingsdirektør Tom Andrè Svenning- Gultvedt i Solon Eiendom til Byggeindustrien.

Han forteller at prosjektet megler litt mellom knutepunktet i Sæterkrysset og villabebyggelsen. Gesimshøyden er høy, men bygget oppleves som lavere på grunn av at tomten faller fra nord til syd.

Solon har også, sammen med de andre grunneierne i området, vært med på å bygge om knutepunktet Sæterkrysset gjennom selskapet OT1. Svenning-Gultvedt forteller at dette har vært en lang prosess som har pågått i over 12 år. Solon kjøpte tomten hvor Sæter Terrasse står i slutten av 2010, og har dermed vært med på denne prosessen lenge. Selv mener de at det har vært en fordel, siden de på denne måten har kunnet sitte i førersetet for utviklingen.

Logistikk

Selve tomten grenser opp til to andre utbyggingsprosjekter. Det ene er ferdigstilt, mens det andre er i ferd med å ferdigstilles. Tar man med at det også har pågått bygging i veikrysset, så er det ingen tvil om at det har vært en utfordring for totalentreprenøren Kruse Smith.

– Vi har vært her i 18 måneder, og fått en relativt lang byggetid på grunn av infrastrukturombyggingen, forteller prosjektleder Øyvind Andreassen i Kruse Smith til Byggeindustrien, men legger til at de hele tiden har hatt god kommunikasjon med naboprosjektene.

Det er ikke vanskelig å se at det har vært nødvendig. Plasseringen ved siden av to andre byggeprosjekter og Ekebergveien med Sæterkrysset like ved har gjort sitt til det.

Andreassen forteller om et prosjekt hvor det er lagt vekt på detaljer og gode løsninger. – Det er et plassbygget betongbygg direkte fundamentert på fjell. Vi hadde mest lyst til å sprenge ut, pukke opp og støpe oppå, men RIB ville ha det ned på grunnfjellet – slik at det ikke ble noen muligheter for setningsskader. Dette ble også gjort med tanke på konstruksjonen hvor det er en del overheng, og bærende betongskiver i gavlveggen, sier prosjektlederen.

Han forteller også at de har bygget en nedsenket kjeller under plan 0 hvor boder og teknisk rom er plassert. Over der ligger det et parkeringsanlegg. I første etasje er det også satt av plass til en næringsdel på 315 kvadratmeter, hvor eiendomsmeglere fra DNB snart flytter inn.

Store skyvedører

Resten av bygget består av 33 leiligheter. De minste er på rundt 60 kvadratmeter, mens den største er på 187,5 kvadratmeter. Gjennomsnittsleiligheten er på mellom 100 og 120 kvadratmeter. Alle leilighetene har vestvendte uteplasser, og de største leilighetene har egne takterrasser. Den største har faktisk rundt 150 kvadratmeter terrassegulv fordelt på tre uteplasser.

– Vi har bygget inn store skyvedører fra vegg til vegg i leiligheten, og de tar hele fasaden der det er stue. Hver skyvedør 700 kg, så vi måtte først montere karm og så glass etterpå, sier Andreassen.

– I tillegg er det ganske kompliserte balkonger med treverket ut og inn i kuber. For å få dette stabilt og sikkert, så turte vi ikke å bygge vanlige treplattinger. I stedet fikk vi GBS til å lage rammer til plattingene på 15 kvadratmeter i aluminium. Det ble en spesiell konstruksjon med et gridsystem som fungerte veldig fint, legger Kruse Smith-mannen til.

Frisk fasade

Men selv om terrassene er spektakulære, så er det fasaden som stjeler mye av oppmerksomheten. Arkitektene i A-lab tegnet tidlig inn alutile-fasade på bygget, og i den lave vintersola kommer den til sin rett.

– Vi har hatt stort fokus på fasaden. Materialet er ikke dyrt eller veldig spesielt, men krever en veldig høy grad av presisjon, forklarer sivilarkitekt Erik Olav Marstein i A-lab.

Alutile er en vedlikeholdsfri fasadeplate på fire millimeter, som består av 0,5 millimeter aluminium på hver side og tre millimeter komposittmateriale i midten. Platene er skrudd på lekter.

– Vi er veldig fornøyd med gjennomførelsen. Håndverkerne har vært dyktige som har fått til knekte hjørner og knekt gesims. Det er noe vi har tatt med oss fra Statoil-bygget på Fornebu. Alutile er en svak reflektiv aluminiumsplate som reflekterer himmellyset og kan oppfattes som alt fra rosa til grå eller blå, legger arkitekten til.

– Det var en stor utfordring og det gikk med mange timeverk for å få de ekstremt rette linjene i fasaden. Arkitekten var veldig opptatt av at horisontale og vertikale linjer stemte, og det krevde millimeterpresisjon for å få det til å se slik ut, sier Andreassen i Kruse Smith, som i likhet med arkitektene er fornøyd med resultatet.

Urbant

A-lab forteller at de lenge har hatt et godt samarbeid med Solon, og skryter også av samspillet med Kruse Smith.

Slik beskriver Odd Klev, Erik Olav Marstein og Luis Fonseca i A-lab hvordan de har tenkt i utformingen av Sæter Terrasse.

«Bygget ligger som en lamell mot Ekebergveien, sørvestlig orientert med en klar urban karakter. Den arkitektoniske utformingen danner samtidig et tilbaketrukket felles hage- og grøntanlegg med plass til opphold og lek, skjermet for innsyn», skriver arkitektene i sin beskrivelse.

«Nybygget har et gjennomtenkt design med kubistisk variasjon i det vertikale og horisontale utrykket. Arkitekturen skaper ulike volumer og avtrappinger, slipper til dagslys og gir innbyrdes en individuell karakter til balkonger og terrasser. Disse trekkes tilbake fra fasaden og skaper oppholdsarealer rammet inn i et samspill mellom tre og børstet aluminium. Presise materialvariasjoner og bruken av glass mot Ekebergveien danner en eksklusiv ramme for boligene og gir bygget et lett uttrykk mot det urbane gatelivet», legger de til.


Flere prosjekter