Rykkinn skole avd. Berger

Rykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole i Bærum i august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole i Bærum i august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole i Bærum i august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole i Bærum i august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneForsamlingssalen på Rykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Rykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Rykkinn skole i Bærum i august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Bruker: Bærum kommuneRykkinn skole, avd. Berger i Bærum, august 2016. Byggherre: Skuleveg AS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS, Arkitekt: Arkitgruppen lille frøen AS Bruker: Bærum kommune

Veidekke ble valgt når Bærum kommunes andre OPS-skole skulle erstatte den gamle skolen fra 1975 på Rykkinn.

Fakta

Rykkinn skole avd. Berger

Sted: Bærum

Prosjekttype: Grunnskole 1-7

Bruttoareal: 7.911 kvadratmeter

Byggherre: Skuleveg

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Entreprisekostnad eks. mva.: 184 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen

LARK: Bjørbekk og Lindheim

Interiørarkitekt: Kapsel Design

Bærum kommunes rådgivere: Jus: Føyen Torkildsen l Økonomi: PWC l Arkitekt: SPINN Arkitekter l LARK: INBY l VVS: Hjellnes Consult l Elektro: Heiberg og Tveter l Arkitekt på regulering: Dyrø og Moen l Leietakerombud: Probea

Rådgivere: RIB prefab: Høyer Finseth l RIB bunnplate: Haug og Blom-Bakke l RIBR og RIV: Norconsult l RIV sprinkleranlegg: Ingenia l RIE: ECT l RIBfy, RIG, RILys: Multiconsult l RIA: Brekke & Strand l

Underentreprenører og leverandører: Prefab betongelementer: Spenncon l Ikke-bærende yttervegger og utvendig kledning og overflater: ABF l Mur/puss: Fjeldheim & Knudsen l Glassfasader: Østlandske Fasadeteknikk l Dører: Norfo l Vinduer: Lian l Maler: Artea l Solavskjerming: Lunax Solavskjerming l Tredører: SSC Joinex l Lås og beslag: Lås & Sikring l Gulvbelegg: ATG l Parkett: ABS Parkettgruppen l Gulvsparkling: Epoxy Betong Service l Himlinger: Akustikk Innredning l Taktekking: Nortekk l Glasstak, overlys og takluker: Bramo l Rør: Konnerud Rør l Innredninger: Krogsæther l Branntetting og brannhemmende produkter: Brann og Sikkerhetsforum l Branngardin: Haby l Nettutstyr, varmeanlegg og snøsmelteanlegg, luftbehandling og komfortkjøleanlegg: Energima l Elektro: Krøderen Elektro l Heiser: Otis l Storkjøkken: Metos l Utomhus: SL Stenlegging

Rykkinn skole, avd. Berger ble utvidet også noe på 1980-tallet. Men selv om det meste av bygningsmassen ikke var mer enn snaue 40 år, hadde tidens tann gjort det nødvendig med omfattende grep. Å bygge om eller å bygge på ble nøye vurdert kontra det å rive alt og heller begynne med blanke ark.

– Tilstandsvurderingen sa at det ville bli like dyrt å klatte på den eksisterende skolen, men da ville kommunen sitte igjen med et dårligere resultat. Nå er volumet 60 prosent større og kapasiteten er økt fra 380 til 630 elever. Vi var opptatt av å få et solid bygg som nå skulle stå seg vesentlig lenger enn det gamle. Nå er det romslige etasjehøyder og konstruksjonsprinsipper som gjør det mulig å foreta en ombygging, påbygging og full utskifting av det tekniske anlegget om 40 år, sier Hilde Rustad, prosjektansvarlig i Bærum kommune, Eiendom Utbygging.

Ansvar i 25 år
Rykkinn skole er gått fra å være en grunnskole for 1. – 5. trinn med 380 elever, til nå å være en 3-parallel grunnskole for 1. – 7. trinn på 630 elever. Arealet er på 7.991 kvadratmeter, og med et fotavtrykk på 3.300 kvadratmeter. Etter et politisk fattet vedtak er skolen bygget som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid) der Skuleveg AS (et selskap i Veidekke ASA), – og med Veidekke Entreprenør som totalentreprenør – påtar seg totalansvaret for å tegne, prosjektere, bygge og leie ut skolen. Skuleveg skal eie, drifte og vedlikeholde skolen i minst 25 år for leietaker Bærum kommune, som deretter skal overta skolen igjen.

Skolen er i Energiklasse A, tilfredsstiller passivhuskravet, og oppfyller også FutureBuilts kvalitetskriterier. Interne tverrfaglige kompetanse i Bærum kommunes prosjektorganisasjon brukte sammen med eksterne rådgivere store ressurser på å lage et best mulig konkurransegrunnlag. Kommunen satte tre kriterier på tildeling; lik vekting på pris og prosjektutforming, og 10 prosent på nøkkelpersonellets kompetansenivå / oppgaveforståelse.

– Vi var nøye på det som skulle leveres. Prosjektutforming er hvordan bygg og utomhus er løst, og hovedgrepet på tekniske anlegg, som er viktig hva energi og inneklima angår. Det sier noe om forutsigbarhet og om oppgaven er forstått, sier Rustad, og viser til hovedføringene i kravene; utformingen av skoleanlegget, konstruksjonsprinsipper med varig materialbruk og fleksibilitet med tanke på fremtidige endringer. Funksjonalitet og lærings- og arbeidsklima for elever og ansatte, var også viktige krav.

Snudd en trend
Arbeidsklima og gode dagslysforhold henger sammen. Rustad nevner de siste årenes tendens med fokus på arealeffektivitet og energi. En negativ konsekvens er ofte kompakte bygg med stedvise mørke arealer. På Rykkinn skulle elevene få gode dagslysforhold i de arealene de oppholdt seg mest i. I konkurransefasen skulle tilbyderne kunne dokumentere en dagslysfaktor på 2,5 prosent i alle undervisningsrom, der halvparten av grupperommene skulle ha dagslys og utsyn.

– Vi ville snu en trend, fra kompakte skolebygg hvor betydelige deler av arealet har lite eller ikke dagslys, til bygningsformer som gir godt dagslys i undervisningsrom, grupperom og fellesrom. Dagslyskravet la vi tydelig i konkurransematerialet. Ved gjennomføring av konkurransen engasjerte vi Leif Daniel Houck, 1. amanuensis ved NMBU på Ås og partner i SPINN arkitekter. Han var vår arkitektfaglige rådgiver i anskaffelsesprosessen og spesielt på dagslysforhold. Vi er godt fornøyd med hvordan kombinasjonen passivhus og gode dagslysforhold ble løst hos alle de fire tilbyderne, sier Rustad.

Arkitektgruppen lille frøen har tegnet et anlegg med en langstrak hovedrygg i bakkant og med fire fingre ut mot nord og sørvest.

– Tomta var ekstremt krevende med forskjellige nivåer. Mange av våre konkurrenter la seg en etasje ned, men vi foreslo å jevne ut terrengfallet og heller løfte bygget. Med tanke på internkommunikasjon og universell utforming var det en bedre løsning. Det var behov for en soneinndeling av utearealene, derfor valgte vi å bryte ned skalaen. Da fikk det en form med lavere volumer, og med en tydelig identitet. Fingerformen skapte lune arealer mellom de forskjellige trinnbyggene, forklarer Pål Andresen i arkitektgruppen lille frøen.

Transparent
Andresen viser til at den langsgående korridoren som forbinder arealene sammen. Den har store glassflater som gir lys inn i arealene fra begge sider. – Det er jo et ønske om oversiktlige arealer i et mest mulig transparent miljø. Det har med trygghet og trivsel å gjøre. Dessuten er det enklere å vite hvor man er i bygget når man nesten hele tiden kan se ut og orientere seg, sier Andresen.

Konkurransefasen gikk over lang tid, og det var til tider krevende for Veidekke å få innlemmet alle krav og ønsker i sitt prosjektforslag. Rykkinn skole er Veidekkes tredje FutureBuilt-

prosjekt, som innebærer stort fokus på miljøriktige materialvalg og energieffektive tiltak.

– Vi har gjennom god tverrfaglig styring levert et moderne teknisk anlegg som gir rikelig med varme, luft og lys hensyntatt faktisk tilstedeværelse, dagslys og klimatiske forhold. Gjennom fyringssesongen vil varmepumpen, som forsynes med varme fra 16 geobrønner, sørge for at det alltid er godt og varmt innendørs. Varmepumpen skal dekke hele 80-90 prosent av varmebehovet samt varmt tappevann, forteller Veidekkes prosjektleder Gisle Jacobsen.

I forhold til et referansebygg, er det i prosjektet oppnådd en total reduksjon av CO2 på totalt 38 prosent i forhold til målsetningene i FutureBuilt – henholdsvis 46 prosent på materialer og 45 prosent på energi.

– Utfordringen med passivhus er som alltid å få bygningskroppen så lufttett som mulig, men gjennom godt samarbeid med arkitekten og flinke tømrere, har vi utarbeidet gode løsninger og oppnådd meget respektable tetthetsmålinger. Vi endte på 300 millimeter isolasjon i yttervegger, snitt på 400 millimeter på tak og en samlet U-verdi på vinduer og dører under 0,8, sier Jacobsen.

– Hensynet til naboer med hensyn til støy og støv og til elevenes sikkerhet ved adkomst til og fra felles oppmøtested for bussing utenfor byggeplassgjerdet, vurderte vi som to viktige utfordringer i prosjektet. Dette har imidlertid fungert på en fin måte i nær og god dialog med både naboer og ansatte ved skolen, avslutter en fornøyd Jacobsen.

Vanligvis er det færre tilbydere når OPS- konkurransene legges ut enn de tradisjonelle totalentreprisene. For Rykkinn skoles del konkurrerte Skuleveg med tre andre tilbydere. – Prosjektet skal finansieres, bygges og man skal ha driftsansvaret i 25 år. Det er et totalbilde ikke alle firmaer har ressurser og kompetanse til å være med på. Vi har hatt et team som har vært med på prosjektet fra starten av, på både finansieringsdelen og drifts- og vedlikeholdsdelen, sier daglig leder i Skuleveg, Birte Almeland.

Slitesterk
Når Skuleveg selv skal eie og drifte skolen, blir det lagt store ressurser i ansvaret med å finne løsninger og materialer som tåler røffe skoledager gjennom 25 år. Det er i hovedsak tegl på fasadene, med trepaneler på ikke-utsatte fasader. Det er vinyl på vegger i garderober, mens vegger i korridorer er beskyttet med Cembrit-plater

– Vi tar med oss de gode erfaringene fra alle de skolene vi har bygget over tid. Siden vi selv skal eie og drifte, har vi kunnet bestemme hva slags materialer som skal brukes. Nettopp med tanke på at det står seg over tid, bekrefter Almeland. Veidekke har inngått en 25-årig avtale med Coor Service Management om eiendomsteknisk drift, vaktmestertjenester og renhold av Rykkinn skole.

Den nye skolen henvender seg mot sørvest, og tomta på 16 mål har svært gode utomhusområder, både i de tilliggende friarealene og i beliggenheten ved siden av en baskethall og svømmehall. Bærum kommune har brukt 26,5 millioner kroner eks. mva. til inventar, IKT-anlegg, oppgradering av felles parkeringsområde for Rykkinn skolen, Rykkinnhallen og Berger svømmehall (rekkefølgebestemmelse i regulering). To ballbaner på friområdet ved siden av skoletomten er også oppgradert. Den totale prosjektkostnaden sett fra kommunes side er på 224 millioner kroner ekskludert avgifter.

– Veidekke satt på mye tverrfaglig kompetanse, men de har også vært lydhøre. Det har vært en fantastisk prosess, mye takket være samarbeidsklimaet og en veldig god prosjektledelse fra deres side, avslutter Rustad.