RVS skal blåse nytt liv i Strømsø Skole

RVS AS har signert kontrakt med Drammen Eiendom KF for detaljprosjektering og rehabilitering av Strømsø Skole som ligger langs Telthusgata i Drammen. 

Kontrakten er en totalentreprise på 93,2 millioner kroner inkl. mva.

Skolen skal bygges om til kontorlokaler for Drammen Kommune – senter for oppvekst. Skolen består av følgende bygg:
* Hovedbygget, byggeår er 1893 og BRA 2941 m2. Vernet etter B-klassifisering.
* Rektorbolig, byggeår antatt 1893 og BRA 442 m2. Vernet etter C-klassifisering.
* Fagbygget, byggeår antatt på 1970-tallet og BRA 937 m2.

Strømsø Skole har vært stengt i åtte år og ser nå frem til en real ansiktsløftning.
Etter rehabiliteringen vil Strømsø Skole huse mellom 150 og 200 arbeidsplasser.

- Vi er veldig fornøyd med å få denne kontrakten. Det er en ære å få være med på rehabiliteringen av skolen slik at Senter for oppvekst får samlet sin virksomhet, i dag er avdelingene spredt rundt i Drammen. Ved å samle disse og lage et senter vil dette skape en trygghet for barna. Skolen og området Strømsø i Drammen vil få et positivt løft og vi ser frem imot å blåse nytt liv i de gamle bygningene. Vi er glade for at valget av entreprenør falt på RVS uttaler Richard Nilsen, prosjektsjef i RVS.

Senter for oppvekst tilbyr og samordner tjenester innenfor barneverntjenesten, habiliteringstjenesten for barn og unge, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon for barn og unge/skolehelsetjenesten og avdeling for enslige mindreårige flykninger.

Prosjektet omfatter også utearealene, skolen vil få et nytt hovedinngangsparti. Den store tomten vil få et hyggelig parkanlegg med lekeområder tilrettelagt for de nye brukerne.

Prosjektet skal etter planen være ferdig i slutten av januar 2019, der noen utomhus arbeider vil bli gjennomført våren 2019.

- RVS entreprenøravdeling satser mot større bygge- og rehabiliteringsprosjekter, både bolig og næring. Vi er ydmyke og glade for at RVS har fått tillitt til oppgraderingen av Strømsø Skole og vi ser frem imot et godt samarbeid med Drammen Eiendom KF. Prosjektet har en stram tidslinje, så vi er avhengig av godt samarbeid med alle involverte, både privat og offentlig sier Preben Holter Ellingsen, daglig leder i RVS AS.

Preben Holter Ellingsen – daglig leder i RVS AS (t.h.). og Gjermund Riise Brekke – daglig leder i Drammen Eiendom KF.